Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

10. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 1 Soruları ve Cevapları Çöz

Ana Sayfa / E-Kurs / 9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Türk Edebiyatı Kazanım ve Kavrama Testi 8 Soruları ve Cevapları Çöz

Hilmi diyor ki annem

Çiçek işlemeli bir lambaydı

Karartma gecelerinde

Sen de denizleri anlıyor muydun

Yatağa girmeden?

1. Bu şiirdeki imge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denizler B) Anne C) Lamba D) Çiçek E) Hilmi


Bahri gibi ummanları yüzdüren,

Mecnun gibi sahraları gezdiren,

Ferhad gibi dağlar başın kazdıran,

Biri firkat, biri gurbet, biri aşk.

2. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Şiirsel bir dil kullanılmıştır.

B) Telmih sanatı vardır.

C) İmge kullanılmıştır.

D) Ad aktarması vardır.

E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.


Kulağının dibinde haykırdı fırtına:

Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına

3. Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden

hangisinde verilmiştir?

A) Teşbih-intak   B) İstiare-kinaye   C) Cinas-kinaye   D) Tariz-teşbih   E) İntak-istiare


Akşam, yine akşam, yine akşam

Göllerde bu dem bir kamış olsam!

4. Bu dizelerde şair, şiirselliği sağlamak amacıyla

aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?

A) Bir olayı hatırlatmaya

B) Atasözü kullanmaya

C) Benzetme yapmaya

D) Bilmezlikten gelmeye

E) Söz tekrarlarına


5. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Bilinen bir şeyi bilmiyormuş gibi görünerek yapılan söz sanatıdır. (Tecahülüarif)

B) Bir sözü hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanma sanatıdır. (Kinaye)

C) Bir sözcüğün tekrar edilmesiyle oluşan söz sanatıdır. (Asonans)

D) Tarihteki bir kişi ya da olayı hatırlatarak yapılan söz sanatıdır. (Telmih)

E) Benzetme amacı güderek bir sözün yerine başka bir sözü kullanma sanatıdır. (İstiare)


Aşk ateşi gir canıma

Beni yakıp yandırmaya

Yedi deniz suyu yetmez

Bu ateşi söndürmeye

6. Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?

A) Mübalağa – istiare

B) Benzetme – tariz

C) İstare – leffüneşr

D) Benzetme – mübalağa

E) Kişileştirme – benzetme

 

7. Şekil özellikleri yönüyle bir şiir incelenirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Edebî sanat    B) Nazım birimi    C) Kafiye    D) Ölçü    E) Nazım biçimi


Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz

8. Bu dizede şair, aşağıdaki sanatlardan hangisine

başvurmuştur?

A) Tariz    B) İstiare    C) Kinaye   D) Tezat   E) Teşhis


Karac’oğlan gene coştu bunaldı

İnip aşkın deryasına dolandı

Güzel gitti diye pınar ağladı

Acıdı yüreğim yandı pınara

9. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi imge olarak kullanılmamıştır?

A) Aşk deryası

B) Yüreğin acıması

C) Yüreğin yanması

D) Güzelin gitmesi

E) Pınarın ağlaması


Lügât bir isim ver bana hâlimden.

Herkesin bildiği dilden bir isim

Eski esvaplarım, tutun elimden.

Aynalar söyleyin bana, ben kimim.

10. Bu dörtlükte kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerden hangileridir?

A) İsim-dil-esvap

B) Lügat-esvap-ayna

C) Lügat-dil-esvap

D) Dil-esvap-ayna

E) İsim-esvap-ayna


11. Aşağıdakilerden hangisinde şiirle ilgili doğru bir 
bilgi verilmiştir?

A) Şairler, şiir yazarken hiçbir şairden etkilenmez.

B) Şiirden farklı farklı anlamlar çıkarılabilir.

C) Şiirden hareketle yazıldığı dönem tahmin edilemez.

D) Şiirin yapısı düzyazıyla benzerlik taşır.

E) Şairin hayatını ve kişiliğini bilmenin şiir yorumuna

hiçbir katkısı yoktur.


12. Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur?

A) Ala göz üstüne hilal kaşları,

Sırma gibi yanar yârin saçları

B) Menekşe gözler hülyalı

Bakışları çok manalı

C) Şu karşıma göğüs geren

Taş bağırlı dağlar mısın

D) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

E) Köy türküleri

Dilimizin tuzu biberi

Test 8   1. B    2. D   3. E   4. E    5. C    6. A    7. A    8. D    9. D    10. B    11. B    12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir