Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

21.Yüzyıl için 21 Ders Kitap Özeti Yuval Noah Harari

Osmanlı Padişahları Kitap Özeti Erhan Afyoncu

Ana Sayfa / Kitap Özetleri / Atatürk Etkisi Kitap Özeti Sinan Meydan

Atatürk Etkisi Kitap Özeti Sinan Meydan

Atatürk Etkisi Kitap Özeti Sinan MeydanEdebiyat severler Sinan Meydan‘ın yazmış olduğu Atatürk Etkisi kitap özet ve yorumuna bakmaya ne dersiniz?

Sinan Meydan Atatürk Etkisi Kitap Özeti

Atatürk Etkisi” 2019 yılında İnkılap Kitabevinden çıkan 384 sayfalık bir kitap. “Atatürk Etkisi” kitabı Türk Edebiyatı’nın usta ve popüler yazarlarından olan Sinan Meydan tarafından kaleme alınmış. “Atatürk Etkisi Özeti”ne baktığımızda ise Türkiye’yi emperyalist işgalden, saray/sultan baskısından ve geri kalmışlıktan kurtaran etkidir “Atatürk Etkisi”nin anlatıldığını görüyoruz.

Kitaptan Küçük Bir Bölüm

…ada içinde sadece 6 ay askerlik yapıyordu. Suriye, Irak ve Doğu Anadolu’daki çok sayıda aşiret de fiilen askerlikten muaftı. Aşiretler devlete asker vermeyi reddetmişti. Hanedan mensupları, padişahın özel korumaları, padişahın özel hizmetçileri ve Mızıkayı Humayun mensupları, saraydaki Hazine-i Hassa görevlileri, padi­şahın özel ferman çıkararak “askerlikten muaftır” dediği kişiler; Mevlânâ Celâleddin Rumi’nin, Abdülkadir Geylani’nin, Ahmed Rufai’nin soyundan gelenler; zayıflar, körler, topallar ve hastalar, evine tek başına bakmakla yükümlü “yalnızlar”; kalemiye, mülki­ye, Divanı Hümayun görevlileri, hâkimler, kadı okulu öğrencileri ve kadılar, müftüler, tekke sahibi tarikatların şeyhleri, cami imam- hatipleri, müezzinler, hocalar, diğer cami görevlileri, mollalar, tıbbi­ye öğrencileri ve doktorlar, çoğu tarikat mensubu ayrıcalıklı aileler, Hz. Muhammed’in türbedarlığını yapan kişiler, aynı zamanda ya­bancı ülke vatandaşı olup da Osmanlı’da ikamet eden yabancıların çocukları, sonradan Müslüman olan mühtediler, beş yıldan fazla pranga cezası alan katiller, memurlar, devletin yaptığı sınavda ba­şarılı olan medrese öğrencileri ve müderrisler askerlikten muaftı. (Rıdvan Ayaydın, Osmanlı Devleti’nde Askeri Yükümlülükler ve Muafiyetler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011.)

Özetle Osmanlı’da saray mensupları ve saray görevlileri, zen­ginler, soylular, tekke, tarikat şeyhleri, din adamları, medrese öğren­cileri, Müslüman olmayanlar ve İstanbul halkı hep askerlikten mu­aftı. Balkan halkı, Arap coğrafyasında ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayanlar da zorunlu askerliğe sıcak bakmayınca askerlik görevi, fakir Anadolu delikanlılarının, Türk köylü çocuklarının omzuna yüklenmişti.

Yoksul Halk Çocuklarının Zaferi

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi. 1909’da Kanu­ni Esasi’de yapılan değişikliklerle padişahın yetkileri kısıtlandı. 1909’da yeni bir askere alma kanunu çıkarıldı. Bu kanunla İstanbul halkının; Galata, Eyüp, Üsküdar’da yaşayanların ve Müslüman ol­mayanların da askerlik yapmaları zorunlu hale getirildi.

1914 Mart’ında asker alma kanunu değiştirildi. Osmanlı ha­nedanı dışında, 18 yaşını dolduran her erkeğin askerlik yapmakla

Sinan Meydan’ ın kaleme aldığı Atatürk Etkisi tavsiye ettiğimiz kitaplardandır.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!