Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Beş Hececilerin Şiir Anlayışı

Beş Hececilerin Şiir Anlayışı

Sponsorlu Bağlantılar


Beş Hececilerin Şiir Anlayışı 

Beş Hececilerin Şiir Anlayışları

Beş Hececilerin Topluluğunun Şiir Anlayışı 

Beş Hececilerin Şiirinin Özellikleri

Beş Hececiler/Hecenin Beş Şairi, Millî Edebiyat Akımı’ın benimseyerek şi­irlerini hece ile ve sade dille yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozansoy’a verilen genel addır.

Bu şairlerden bazılarının hecenin yanında arzula şiir yazmaya devam etme­sine, o dönemde heceyi ustalıkla kullanan pek çok şair olmasına rağmen Beş Hececiler/Hecenin Beş Şairi adlandırması çok doğru olmasa da yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Şiire Edebiyat-ı Cedidecilerin etkisi ile başlayan beş genç şair, Yeni Lisan hareketinin öncüleri Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’ın teşvikiyle heceye yönel­diler. Şiirin sade, süssüz olması, şiirde konuşma dilinin kullanılması ilkelerinden hareketle hece vezniyle eserler kaleme aldılar.

Ağırlıklı olarak hecenin ll’li ve 14’lü kalıplarını kullanan şairler bazı du­raklarda değişiklik yaptılar. Enis Behiç, Edebiyat-ı Cedidecilerin bir şiirde farklı aruz kalıplarına başvurma uygulamasını hece üzerinde denerken Falit Fahri, hece ile serbest müstezatlar vücuda getirdi. Nazım biriminde dörtlük esasına bağlı kalmayıp yeni biçimler aradılar. Bir olay veya hikâye anlatabilmek için Faruk Nafiz’in “Han Duvarlarında yaptığı gibi beyit beyit, kafiyeli ve uzun şiiriler yaz­dılar. Nesir cümlelerini şiire aktararak daha önce Tevfik Fikret’te görülen nazmı nesre yaklaştırma ve nesirdeki söz dizimini şiire uyguladılar. Şiirlerinde yarım bırakılan, birkaç mısra devam eden veya mısra ortasında sona eren cümlelere sık sık başvurdular. (Necatigil, 1999: 158)

Konuşulan Türkçeyi büyük ustalıkla kullandıkları şiirlerinde yerli unsurlarla yaşanan hayatı yansıtan Beş Hececiler, Millî edebiyat hareketinin şiir cephesini başarıya ulaştırmışlardır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir