Ana Sayfa / Biyografiler

Biyografiler

Biyografiler

Şairlerin Hayatı

Biyografiler Biyografi “öz geçmiş anlamına gelir.” Okuyucular okumuş oldukları kitap yazarlarının sini her daim merak eder. Okuduğu kitabı beğenmişse, o kitabı tekrar okuma isteği uyanmışsa ve yazarın diğer kitaplarını da …

Devamını Oku »

Şemsettin Küzeci hayatı ve şiirleri

ŞEMSETTİN KÜZECİ HAYATI (Kerkük, 1965 – ) Musul Üniversitesi Spor Akademisi’ni bitirdi. Kerkük’te beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Kerkük TV’sinde ve Bağdat Radyosu Türkmence Bölümü’nde programlar hazırlayıp sundu Bağdat’ta yayınlanan Yurt …

Devamını Oku »

Mustafa Ziya hayatı ve şiirleri

MUSTAFA ZİYA HAYATI (Kerkük, 1959- ) Süleymaniye Üniversitesi Jeoloji Bölümü’nü bitirdi. Öğretim üyesi olarak görev aldı. Türkçeyi kendi çevresi, ailesi ve yakınlarından aldığı özel derslerle öğrenmeye çalıştı. Başarılı bir şiir …

Devamını Oku »

Salâh Nevres hayatı ve şiirleri

SALÂH NEVRES HAYATI (Kerkük, 1941 – ) Kerkük’te Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Yeni şiir anlayışının en hararetli savunucusu oldu. Serbest şiirde Irak Türklerinin şairleri arasında ön plana …

Devamını Oku »

Nihat Akkoyunlu hayatı ve şiirleri

NİHAT AKKOYUNLU HAYATI (Kerkük, 1938 – ) Öğretmen okulundan mezun oldu. Kerkük’ün çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı. Serbest şiirle edebiyat alanına girdi. Sade, zorlamasız ve içinden geldiği gibi yazarak, kendine özgü …

Devamını Oku »

Osman Mazlum hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

OSMAN MAZLUM HAYATI (Kerkük, 1975-1995 ) Bağdat Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bağdat, Kerkük ve Süleymaniye gibi Irak’ın çeşitli şehirlerinde adliye başkatipliği görevlerinde bulundu. Divan edebiyatı geleneğine bağlı bir şairdir. Ayrıca …

Devamını Oku »

Erşat Hürmüzlü hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

ERŞAT HÜRMÜZLÜ HAYATI (Kerkük, 1943 – ) Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Sigortacılık yaptı. Bağdat Radyosu’nda çalıştı. Şiirlerinde sade bir dil kullandı. Şiirin yanı sıra denemeler de yazdı. Kardaşlık ile …

Devamını Oku »

Tevfik Celal Orhan hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

TEVFİK CELAL ORHAN HAYATI (Köysancak/Erbil, 1905 – Kerkük, 1981) Kerkük İlmiye Mektebi’nde okudu. Devlet memuru olarak çalıştı. Başlangıçta divan edebiyatının etkisinde kaldı. Daha sonra hececileri benimsedi. Sade dil anlatımına bağlı olarak …

Devamını Oku »

Sait Besim Demirci hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

SAİT BESİM DEMİRCİ HAYATI (Kerkük, 1902 – 1965 ) Bağdat’ta öğretmen okulunu bitirdi. Kerkük’te çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Irak Türkmen edebiyatı muasır şairler arasında ilgi çeken önemli bir isimdir. Şiirleri Kardaşlık …

Devamını Oku »

Esad Naib hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

ESAD NAİB HAYATI (Kerkük, 1900 – Bağdat, 1992) Rüşdiye ve idâdî (lise) mekteplarini bitirdi. Öğretmenlik yaptı. Irak Türkmen edebiyatında yirminci yüzyılda yetişen en güçlü ve en verimli şairlerden biridir. Kendine …

Devamını Oku »

Bedrî hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

BEDRÎ HAYATI (Kerkük, 1743 -1821) Asıl adının Mustafa veya Mustafa Bedreddin’dir. Kerkük’ün en tanınmış şairlerindendir. Şiirleri Kerkük ağzının zevk ve ahengini ortaya koyması bakımından ilgi çekicidir. Şiirleri bir divanda toplanmıştır. …

Devamını Oku »

Yunus Kandım hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

YUNUS KANDIM HAYATI (Akkurgan, 1959 – ) Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu. Gazetecilik yaptı. 1989’da ailesi ile birlikte Vatanı Kırım’a yerleşti. Gazeteciliğe burada da …

Devamını Oku »

Valeri Basırov hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

VALERİ BASIROV HAYATI (Sama, 1947 – ) Moskova’da öğrenim gördü. Kırım edebiyatının önemli şairleirnden biri olup nesir türlerinde de eserler vermiştir. Daire, Basqıç, Tan Çıgının Nefesi gibi şiir kitapları bulunmaktadır. …

Devamını Oku »

Şakir Selim hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

ŞAKİR SELİM HAYATI (Akşeyh, 1942 – 2008) Sürgün nedeniyle çocukluğunu önce Özbekistan’nın Cambay kasabasında, Taşkent’te sürdürdü. Semerkant Üniversitesi Filoloji Fakültesi Rus Dili Bölümü’nde okudu. Akbardak, Duygularım, Sevgi Alevi, Uyanuv, Yellerni …

Devamını Oku »

Şeryan Ali hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

ŞERYAN ALİ HAYATI (Akmescit/Camal köyü, 1937-) Taşkent Devlet Pedagoji Enstitüsü Tarih Filoloji Fakültesi’nden mezun oldu. Köy okullarında öğretmenlik yaptı. Mahallî gazetelerde yazı yazdı. Bazı şiirleri bestelendi. Şiirleri Ömür Dalgaları, Çağala, …

Devamını Oku »

Bilal Mambet hayatı ve şiirleri

Şairlerin Hayatı

BİLAL MAMBET HAYATI (Koz, 1935-) Sürgün yıllarını Semerkant’ın Kiçikmin Köyünde geçirdi. Semerkand Ticaret Enstitüsü’nü bitirdi. Gazetecilik yaptı. 1990’da anavatana döndü. Dostluk, Kırım gazetelerinde çalıştı. Şiirlerinin çoğu bestelendi. Papiy Gölü, Meliha’nın …

Devamını Oku »