Ana Sayfa / Edebiyat

Edebiyat

Kıbrıs ve Balkanlarda Türk Şiiri

KIBRIS VE BALKANLAR’DA TÜRK ŞİİRİ Kıbrıs, Osmanlılardan önce Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Daha sonra 1570–1571 yıllarındaki kuşatmanın ardından Osmanlı toprağı oldu. Ardından buraya Türkler iskân edildi. Dolayısıyla Kıbrıs Türk şiirinin başlangıcını …

Devamını Oku »

Milli Edebiyat Devri Türk Şiiri

MİLLİ EDEBİYAT DEVRİ TÜRK ŞİİRİ Millî Edebiyat devri Türk şiiri 1908–1940 yılları arasında şiir tarihimizde yer almış bir şiir akımıdır. Bu devrin şairleri bütün özellikleri itibariyle bu akım içinde bir …

Devamını Oku »

Fecr-i Ati Şiiri

FECR-İ ÂTİ ŞİİRİ Fecr-i Âti şiiri Türk şiirinde yeni bir dönemi ifade eder. Bu şiirin tarihsel sürecini şöyle açıklamak mümkündür. II. Meşrutiyet’in ilanı ile bir kısım şiir sevenler Edebiyat-ı Cedide …

Devamını Oku »

Servet-i Fünun Devri Türk Şiiri

Servet-i Fünun Devri Türk Şiiri  Servet-i Fünûn devri Türk şiiri Tanzimat şiirinin bir sonraki adımıdır. En temel özelliği ise batıya yönelişin en aşırı safhasını teşkil etmesidir. Öyle ki Servet-i Fünûn …

Devamını Oku »

Tanzimat Devri Türk Şiiri

TANZİMAT DEVRİ TÜRK ŞİİRİ Osmanlı Devleti’nin son yüzyılına kadar Halk, Tekke ve Divan şiiri olarak üç ana koldan gelişen Türk şiiri, Tanzimat döneminde yepyeni bir sürece girer. Tanzimat, her alanda …

Devamını Oku »

Divan şiirinin tarihçesi

Divan Edebiyatı

DİVAN ŞİİRİNİN TARİHÇESİ DİVAN ŞİİRİNİN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ “Anadolu’da Divan edebiyatının ne zaman başladığı bugün, kesin olarak belirlenememiştir. XI. ve XII. asırdan ele geçmiş eser yoktur. İlk eserler XIII. asırdan …

Devamını Oku »

Divan şiirindeki türler nelerdir

Divan Edebiyatı

Divan şiirindeki türler nelerdir DİVAN ŞİİRİNDE TÜRLER a-TEVHİD: Allah’ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlerdir. Daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır. b-MÜNACAAT: Allah’a yalvarışı konu edinen şiirlerdir. Bunlar da genel olarak kaside …

Devamını Oku »

Tardiye nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Tardiye nedir özellikleri nelerdir Tardiye özellikleri maddeler halinde TARDİYE Muhammesin özel bir biçimidir. Muhammes aruzun her kalıbıyla yazıldığı halde, tardiye yalnız mefûlü/ mefâilün/faûlün kalıbıyla yazılır. Tardiyenin muhammesten ayrılan ikinci özelliği …

Devamını Oku »

Rubai nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Rubai nedir özellikleri nelerdir Rubai özellikleri maddeler halinde RUBAİ Edebiyatımıza Iran Edebiyatından geçmiştir. Özel vezinlerle söylenen dört mısralık şiirlerdir. Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat …

Devamını Oku »

Kıt’a nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Kıt’a nedir özellikleri nelerdir Kıt’a özellikleri maddeler halinde KIT’A    Genellikle dört mısradan oluşur. Sadece ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir. Kıtalar genellikle dörtlük adıyla adlandırılır. …

Devamını Oku »