Ana Sayfa / Edebiyat / Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan şiirinin tarihçesi

Divan Edebiyatı

DİVAN ŞİİRİNİN TARİHÇESİ DİVAN ŞİİRİNİN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ “Anadolu’da Divan edebiyatının ne zaman başladığı bugün, kesin olarak belirlenememiştir. XI. ve XII. asırdan ele geçmiş eser yoktur. İlk eserler XIII. asırdan …

Devamını Oku »

Divan şiirindeki türler nelerdir

Divan Edebiyatı

Divan şiirindeki türler nelerdir DİVAN ŞİİRİNDE TÜRLER a-TEVHİD: Allah’ın birliğini ve yüceliğini anlatan şiirlerdir. Daha çok kaside biçimiyle yazılmıştır. b-MÜNACAAT: Allah’a yalvarışı konu edinen şiirlerdir. Bunlar da genel olarak kaside …

Devamını Oku »

Tardiye nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Tardiye nedir özellikleri nelerdir Tardiye özellikleri maddeler halinde TARDİYE Muhammesin özel bir biçimidir. Muhammes aruzun her kalıbıyla yazıldığı halde, tardiye yalnız mefûlü/ mefâilün/faûlün kalıbıyla yazılır. Tardiyenin muhammesten ayrılan ikinci özelliği …

Devamını Oku »

Rubai nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Rubai nedir özellikleri nelerdir Rubai özellikleri maddeler halinde RUBAİ Edebiyatımıza Iran Edebiyatından geçmiştir. Özel vezinlerle söylenen dört mısralık şiirlerdir. Rubailerde aşk, şarap, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, hayatın anlamı ve hayat …

Devamını Oku »

Kıt’a nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Kıt’a nedir özellikleri nelerdir Kıt’a özellikleri maddeler halinde KIT’A    Genellikle dört mısradan oluşur. Sadece ikinci ve dördüncü dizeleri birbiriyle uyaklı iki beyitlik nazım biçimidir. Kıtalar genellikle dörtlük adıyla adlandırılır. …

Devamını Oku »

Mesnevi nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Mesnevi nedir özellikleri nelerdir Mesnevi özellikleri maddeler halinde MESNEVİ Divan şairlerinin manzum hikaye ve ahlaki konularda yazdıkları şiirlerin bulunduğu eserlerdir. Mesnevi Iran edebiyatının ürünüdür. Ancak Türk edebiyatına ait mesneviler en az İran …

Devamını Oku »

Kaside nedir özellikleri nelerdir

Divan Edebiyatı

Kaside nedir özellikleri nelerdir Kaside özellikleri maddeler halinde KASiDE Övgü yahut yergi şiirleridir. Kasidelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Din ve devlet büyüklerini övmek veya yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. En az 15 …

Devamını Oku »