Ana Sayfa / Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Halk Şiiri Nazım Türleri

Halk Edebiyatı

Halk Şiiri Nazım Türleri HALK ŞİİRİ NAZIM TÜRLERİ Âşık edebiyatı nazım türleri genellikle koşma ve semai nazım şekilleriyle söylenir. Konuları bakımından koşma ve semaiden ayrılarak şu adları alır: GÜZELLEME: Adından …

Devamını Oku »

Türk Halk Şiirinin Tarihçesi

Halk Edebiyatı

Türk Halk Şiirinin Tarihçesi HALK ŞİİRİMİZİN TARİHÇESİ Anadolu’daki Türk halk şiiri, kökleri İslâmiyet öncesine dayandığı için tarihi en eski olan şiirimizdir. Muhakkak ki, Orta Asya şiir geleneğimizi Anadolu’ya gelişimizden itibaren …

Devamını Oku »

Taşlama nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Taşlama nedir özellikleri nelerdir Taşlama özellikleri maddeler halinde TAŞLAMA Halk edebiyatı nazım türlerinden olan taşlama, toplumun aksayan yönlerini, kişilerin olumsuz hâl ve hareketlerini eleştiren, yeren şiirlerin genel adıdır. Bir başka …

Devamını Oku »

Ağıt nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Ağıt nedir özellikleri nelerdir Ağıt özellikleri maddeler halinde AĞIT Ölen kişilerin ardından duyulan acıyı, üzüntüyü dile getirmek için söylenen şiirlerdir. Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle ilgili de ağıtlar yakılmıştır. …

Devamını Oku »

Koçaklama nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Koçaklama nedir özellikleri nelerdir Koçaklama özellikleri maddeler halinde KOÇAKLAMA Halk şiirinin en yaygın kullanılan nazım türlerindendir. Bu tür şiirlerde savaş, yiğitlik, kahramanlık konuları işlenir. Coşkun ve yiğitçe söylenmiş bir havası …

Devamını Oku »

Güzelleme nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Güzelleme nedir özellikleri nelerdir Güzelleme özellikleri maddeler halinde GÜZELLEME: Adından da anlaşılacağı gibi insan, tabiat, aşk, sevgi, sevgilinin güzelliklerinden bahseden şiirlerdir. Koşma nazım şekliyle yazılır. Lirik şiirlerdir. Bu türün de en önemli …

Devamını Oku »

Destan nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Destan nedir özellikleri nelerdir Destan özellikleri maddeler halinde DESTAN Âşık edebiyatındaki destanlar, toplumu yakından ilgilendiren savaş, ayaklanma, eşkıyalık, kıtlık, deprem, yangın gibi olaylar; toplumsal yergiler; cimrilik, dalkavukluk, mirasyedilik… gibi gülünç …

Devamını Oku »

Varsağı nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Varsağı nedir özellikleri nelerdir Varsağı özellikleri maddeler halinde VARSAĞI Bu da aslında bir koşma çeşididir. Başka özellikleri itibariyle koşma’dan ayrılır. Bu özellikleri şöyle belirtebiliriz. Varsağılar, Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin özel …

Devamını Oku »

Semai nedir özellikleri nelerdir

Halk Edebiyatı

Semai nedir özellikleri nelerdir Semai özellikleri maddeler halinde SEMAİ Halk şiirinde koşma’dan sonra en çok kullanılan biçimdir. Hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenir ve özel bir ezgi ile söylenir. Genellikle en …

Devamını Oku »

Halk şairleri ve özellikleri

Halk Edebiyatı

HALK ŞAİRLERİ VE ÖZELLİKLERİ Hiçbir edebiyatta bütün şairlerin birbirinin aynısı oldukları söylenemez. Bu gerçek halk şairleri için de böyledir. Fakat bu şairler, hemen hemen aynı toplumsal koşulların insanlarıdır. Aynı töre …

Devamını Oku »

Halk şiiri ve özellikleri

Halk Edebiyatı

HALK ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ Halk şiirimizin kapsamına hangi şairlerin girip girmediği konusu epeyce tartışmalıdır. Çünkü, halk şiiri kapsamı oldukça geniş bir terimdir. içine sadece saz şairleri yahut âşık edebiyatı ürünleri …

Devamını Oku »