Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Dil ve AnlatımSözcük Türleri

Durum Zarfları Konu Anlatımı Özellikleri Örnekleri Çeşitleri Soruları

Durum Zarfları Konu Anlatımı Özellikleri Örnekleri Çeşitleri Soruları

DURUM ZARFLARI

Fiili veya fiilimsiyi aşağıdaki anlam ilgileriyle belirten zarflardır.

 

a) Nitelik zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

Fiilin oluş biçimini belirten zarflardır. Fiile veya fiilimsiye sorulan “nasıl” sorusuna cevap veren zarflardır.

Türkçeyi güzel konuşmak için diksiyon kursuna gidiyordu.

              Zarf    Fiilimsi

Yıldız gibi kayıyor bir şair daha!

 Zarf           Fiil

b) Olasılık-Tahmin Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Belki, galiba, sanırım, ola ki, olsa olsa, korkarım, herhalde…” sözcükleri fiile olasılık anlamı katan zarflardır.

Belki bir gün anlarsın beni.

Korkarım, ataman yapılmamış.

c) Kesinlik Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Kesinlikle, mutlaka, kuşkusuz, hiç, asla, elbet, elbette, ne olursa olsun, kim ne derse desin, yüzde yüz, er geç, nasıl olsa…” sözcükleri fiile kesinlik anlamı katan zarflardır.

Kesinlikle yalan söylüyordu bize.

Elbette tatile çıkacağız.

 

d) Yaklaşıklık Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Neredeyse, az kalsın, az daha, aşağı yukarı, şöyle böyle, az çok, hemen hemen…” sözcükleri fiile yaklaşıklık anlamı katan zarflardır.

Az daha düşüyordum merdivenden.

 Dikkatsizliğinden neredeyse kaza yapıyorduk.

 

e) Yineleme Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Zaman zaman, yine, tekrar, birkaç kez, bir daha, gene, arada sırada, arada bir, haftada bir, yılda bir, ikidir, ikide birde, sık sık, bazen…” sözcükleri fiile tekrar anlamı katan zarflardır.

Yine yağmurlar yağıyor duygulanma.

Gene geldi peşimden gölge gibi.

Bazen düşünürüm o güzel yılları.

 

f) Varsayım Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Tut ki, varsayalım ki, diyelim ki, say ki…” sözcükleri fiile varsayım katan zarflardır.

Diyelim ki son bir günümüz kalmış, ne yapardınız o gün?

Tut ki zamanını boşa harcadın, nasıl telafi edersin kaybolan zamanını?

 

g) Sınırlama Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Artık, bundan sonra,…” sözcükleri zarftır.

Bundan sonra emirlerime kimse karşı gelmeyecek.

Artık demir almak günü” gelmişse çare yoktur!

SORU            

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “artık” sözcüğü

zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Matbaalarda, kâğıt artıkları da değerlendirilmektedir.

B) Artık ekmekleri toplayıp kuşlara yedirirdi.

C) Mobilyacılardan topladığı artık talaşları sobada yakı­yordu.

D) Sanatçı artık malzemelerden ilginç bir heykel yapmıştı.

E) Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye söz verdin bana.

CEVAP

“Artık” sözcüğü kullanıldığı yere göre isim, sıfat ya da zarf görevlerinde bulunabilir. Bu sözcük, bir ismin önüne gelerek onu belirtiyorsa sıfat; “bundan sonra anlamında kullanılırsa zarf görevinde bulunur. Buna göre artık sözcüğü, A seçene­ğinde isim; B, C ve D seçeneklerinde sıfat görevlerinde kullanıl­mıştır. E seçeneğinde ise “bundan sonra” anlamını taşıdığı için zarf görevindedir. Doğru seçenek E’dir.

h) Dilek Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

“Umarım, dilerim, keşke, inşallah…”

bildirir.

Umarım bir sorun yoktur.

Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.

i) Üleştirme Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

Üleştirme sayılarıyla kurulan ikilemeler zarf görevindedirler.

Yıldızlar birer birer kaybolmaya başladı.

Basamakları ikişer ikişer çıkar, güneşi öper çocuk.

 

j) Yanıt Zarfları Özellikleri Kısaca Örnekleri

Evet, hayır, asla, elbette, peki… sözcükleri yanıt zarf­larıdır. Bunlardan “evet, tabi, hayhay.. .”gibi zarflar “onaylama” bildirir.

Evet, bekliyorum sizi.

Tabi, bir arkadaşın olacak.

ZARF SORU ÖRNEKLERİ

SORU

Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi cümleye öteki­lerden farklı bir anlam katmıştır?

A) Bu kez, mısır aşağı yukarı elli ton gelir.

B) Hemen hemen tamamladım proje çizimini.

C) Ondan başka bir mimarla asla çalışmaz.

D) işe başlayalı şöyle böyle kırk yıl oldu.

E) Az çok tanır beni bu civardaki esnaf.

CEVAP

“Aşağı yukarı, hemen hemen, şöyle böyle, az çok” zarfları yaklaşıklık bildiren zarflardır. Buna karşın “asla” zarfı kesinlik bildirir. Doğru cevap C’dir.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close