Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler
Dil ve Anlatım

Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler

Sponsorlu Bağlantılar


Fiilden İsim Yapan Ekler Örnek Kelimeler

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 5 Tane Örnek

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 10 Tane Örnek

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 20 Tane Örnek

 • Fiilden İsim Yapan Ekler 30 Tane Örnek

Fiilden İsim Yapan Ekler:

 • -mak, -mek: ara-mak, sor-mak, oku-mak, ye-mek, çak-mak.
 • -ma, -me: dol-ma, kar-ma, yap-ma, süz-me.
 • -ış, -iş, -uş, -üş: ara-y-(ı)ş, söyle-y-(i)ş- bul-(u)ş, bak-(ı)ş, doğ- (u)ş, gör-(ü)ş.
 • -m: at-(ı)m (adım), bil-(i)m, yut-(u)m (yudum), bak-(ı)m, al-(ı)m, sat-(ı)m, öl-(ü)m, dön-(ü)m,geç-(i)m, biç-(i)m, doğ-(u)m.
 • -k: yan-(ı)k, yürü-k (Yörük), yuvarla-k, çatla-k,dile-k,çürü-k,del­ik, ele-k, aç-(ı)k, bat-(ı)k.
 • ak, -ek: kaç-ak, kavuş-ak (kavşak), tapın-ak, dur-ak, yat-ak,
 • bat-ak, saç-ak, at-ak.
 • -n: gel-in, yığ-ın, tüt-ün, uzu-n (“Az gittik uz gittik”: “uz” kökünden uza-k, uzu-n).
 • -gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü: say-gı, sor-gu, gör gü, ol­gu, bil-gi, bas-kı uyu-ku (uyku).
 • -ga, -ge: dal-ga, böl-ge, süpür-ge.
 • -gın, -gin, -gun, -gün, -kın, -kin, -kun, -kün: düz-gün, üz-gün, ol-gun, seç-kin, kes-kin, tut-kun, bay-gın, er-gin, bez-gin, aş-kın, taş-kın, yetiş-kin, küs-kün.
 • gan, -gen, -kan, -ken: alm-gan, sürün-gen, unut-kan, üret­ken.
 • -gıç, -giç, -gug, -güç: dal-gıç, başlan-gıç, bil-giç.
 • -gaç, -geç, -kaç, -keç: süz-geç, yüz geç, kıs-kaç.
 • -ağan, -eğen: ol-ağan, dur-ağan, gez-eğen (gezegen)
 • -ıcı, -ici, -ucu, -ücü: bak ıcı, öğren-ici (öğrenci, ünlü düşmesi), gör-ücü, kur-ucu, kal-ıcı, sat-ıcı, yap-ıcı.
 • (-ıcı, -ici, -ucu, -ücü eki fiillere gelir; cı,ci, cu, cü eki ise isimlere gelir. Bu bakımdan bu ek, isimden isim yapım eki olan -cı, -ci, -cu, -cü ile karıştırılmamalıdır: bak-ı-cı değil bak ıcı, sat-ı-cı değil sat-ıcı şeklinde ayrıştırılır.)
 • -ı, -i, -u, -ü: ayır-1 (ayrı), doğ-u, bat-ı, sor-u, gez-i, öl-ü, diz-i, yap-ı, kok-u, ölç-ü, sür-ü. ( Bu ek, -I- fiilden fiil yapım       ekinin üzerine gelebilir: daya-l-ı döşe-l-i ev. Bu örneği
 • daya lı döşe-li şeklinde ayrıştıramayız. Çünkü -lı, -li, -lu,
 • -lü eki isimlere gelen bir ektir. Dolayısıyla “daya-l-ı, döşe-
 • I-i” sözcüklerinde ikişer yapım eki vardır.
 • Aynı şekilde “dik-i-li ağaç” değil “dik-i-I-i ağaç”, “sar-ı-lı
 • eşyalar” değil “sar-ı-l-ı eşyalar” şeklinde ayrıştırılır.)
 • -ç: kıskan-ç, inan-ç, sevin-ç. (-n- dönüşlülük ekiyle birlikte kullanılır: gülünç, usanç)
 • -a, -e: yar-a, sap-a, oy-a.
 • -tı, -ti, -tu, -tü: karar-tı, ürper-ti. Genellikle -n- ekiyle birlikte kullanılır: bula-n-tı, salla-n-tı, çık-ı-n-tı, gör-ü-n-tü, üz-ü- n-tü.
 • -t: geç-i-t, yap-ı-t, um-u-t.
 • -anak, -enek: gör-enek, gel-enek, sağ-anak, yığınak (yığ-anak) -amak, -emek: kaç-amak, bas-amak.
 • -alak, -elek: yat-alak, as-alak, çök-elek.
 • -man, -men: seç-men, öğret-men, göç-men.
 • An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş sıfat-fiil ekleri fiilden isim yapım ekleridir: Uçan kuşlar, yıkılası dağlar, görünmez adam, koşar adım, bildik sorunlar, adam olacak çocuk,söylenmemiş sözler.

Aşağıda, işlek olmayan fiilden isim yapım eklerine örnekler verilmiştir.

 • uy-sal, gül- , tüt-, yat-, ol-ay, yırt-maç, uç-arı, kıy-mık, dön emeç, saklam baç, kay-pak, yağ mur, düşün-ce, eğlen-ce, bul-maca, bil-mece.
30
like
15
love
2
haha
3
wow
6
sad
27
angry


Sponsorlu Bağlantılar

5 Yorumlar

 1. aaa! kikikikiki...

  buuuuuuu! yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!

 2. aaa! kikikikiki...

  Güzel ama kötü olmuş

 3. Bu yazanlar FİİLDEN FİİL TÜRETEN YAPIM EKİ dir.FİİLDEN İSİM TÜRETEN YAPIM EKİ örnekleri değildir.

 4. Bu fiilden fiil yapan yapim eki olmuş yuuuuuuuuuuhhhhhhhhhhhhh

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir