Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Fütürizm Gelecekçilik Özellikleri

Fütürizm Gelecekçilik Özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar


Fütürizmin Temsilcileri Kimlerdir

Fütürizm Akımının Özellikleri 

Fütürizmin Özellikleri 

Fütürizmin Doğuşu 

Fütürizm Nedir

Fütürizm, İtalya’da Şair Marinetti ve bazı ressamlar aracılığıyla başlayan, 1909’da Fransa’da La Figaro gazetesinde neşredilen bildiri ile adını dünyaya duyuran sonrasında Rus edebiyatmda Mayakovski, Kurtçenykh gibi şairler tara­fından temsil edilen akımdır.

Endüstrileşmeyi sanata taşıma amacım güden fütüristler geleneksel olan her türlü şekil ve muhtevayı reddederek modem çağm/makinenin gücünü savunur­lar; çağm süratini, dinamizmini eserlerinde yansıtmaya çalışırlar. Bildirilerinde tehlike tutkusunu, saldırgan dinamizmini, hummalı uykusuzluğu yüceltmek; mü­zeleri, kitaplıktan, her türlü akademiyi yıkmak istediklerini ifade etmişlerdir. Rus fütüristler de Puşkin’i, Dostoyevski’yi, Tolstoy’u vb. çağdaşlık gemisinin borda­sından fırlatıp atmak gerektiğini söylerler.

Eskinin yerine tamamen yeni olam getirmeye çalışan fütüristler kelimeleri özgürce seçmek, anlatımda kural tanımamak, otomatik yazı ve düzensiz hayalle­ri esas almak ilkelerini benimsemişler; şiirde vezni, kafiyeyi; sözdizimini sıfatı, zarfı, noktalamayı reddetmişlerdir.

“Sözdizimine, noktalamaya, sıfata hayır!

Fiil, mastar hâlinde kullanılacaktır; çünkü yalnız mastar hâlindeki fiil, haya­tın sürekliliğini duyurabilir.

Sıfat kalkacaktır; çünkü bu yolla çıplak kalan isim, asıl rengini koruyabile­cektir.

Zarf kalkacaktır; çünkü zarf, cümleye tedirgin edici bir ton birliği verir.

Hep çift isim kullanılacaktır; yani isim, arada herhangi bir bağlaç olmaksı­zın, kendine benzeyen bir başka isim tarafından izlenecektir.” (Türk Dili, 1981: 251)

Sürrealizmi hazırlayan süreçte fütürizm, kübizmin ve Dadaizmle birlikte önemli rol oynamıştır.,

Türk edebiyatmda bilhassa Nâzım Hikmet’in sanatında görülen fütürizmin önemli temsilcileri kurucusu Filippo Tommaso Marinetti ve Vladimir Vladimiro- vic Mayakovski’dir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir