Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Halk şairleri ve özellikleri

Ana Sayfa / Halk Edebiyatı / Halk şiiri ve özellikleri
Halk Edebiyatı

Halk şiiri ve özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar


HALK ŞİİRİ VE ÖZELLİKLERİ

Halk şiirimizin kapsamına hangi şairlerin girip girmediği konusu epeyce tartışmalıdır. Çünkü, halk şiiri kapsamı oldukça geniş bir terimdir. içine sadece saz şairleri yahut âşık edebiyatı ürünleri değil, tekke şiirleri de girer. Hatta mani, türkü gibi anonim ürünleri de bu başlık altında ele almak mümkündür. Ama tekke şairleri ortak yönlerine rağmen ağır basan dinî-tasavvufi yönleri itibariyle zaman içinde ayrı bir edebiyatı oluşturmuşlardır. Anonim ürünlerin ise söyleyenleri belli değildir. Bu bakımdan halk şiirimizi tasnif ederken bu üç grubu da dikkate almakla birlikte halk şiiri ifadesinden daha çok âşık edebiyatı mensuplarını yani saz şairlerini anlamak daha doğru görünmektedir.

Halk şiirimiz, temelleri itibariyle İslamiyet öncesine dayalıdır. Bu bakımdan dil, vezin ve kafiye özellikleri de büyük ölçüde İslamiyet öncesi dönemde şekillenmiştir. Buna göre vezinde hece ölçüsü esastır. Belli bir eğitim görmüş olanlarda aruz ölçüsünün de kullanıldığı görülür. Kafiye olarak genellikle yarım kafiye tercih edilmiştir. Halk şiiri yazılı değil sözlü olduğu için çoğu kez rediflerle yetinilmiştir.

Halk şiirinde dil, yalın Türkçedir yani halkın kullandığı dildir. Halk benzetmeleri ve deyimlerin kullanılması, canlılık, içtenlik bu dilin en belirgin özellikleridir. Kasabalarda yetişen halk şairlerinde ise aldıkları eğitimin etkisiyle Arapça, Farsça sözcüklere de rastlanır.

Halk şiirimiz, içerik olarak bütün dünya şiirinde görülen ortak temaları kullanmıştır. Bunlar, başta aşk olmak üzere ona bağlı olarak ayrılık, hasret, tabiat, kahramanlık, ölüm konularıdır. Bu şiirin toplumsal konulara da tamamen ilgisiz olduğu söylenemez. Dolayısıyla kimi toplumsal sorunlar da konu olarak işlenmiştir. Yine din konusu da işlenen konular arasındadır. Zira, din; divan ve tekke şiirinde olduğu gibi halk şiirinde de bu edebiyatı besleyen ana düşüncedir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir