Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / İkinci Yeni Döneminde Saf Şiir Arayışları Hakkında Bilgi

İkinci Yeni Döneminde Saf Şiir Arayışları Hakkında Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar


İkinci Yeni Döneminde Saf Şiir Arayışları Hakkında Bilgi 

Türk şiiri belli dönemlerde belli edebî akım ve hareketlere sahne olsa da dönem içerisindeki bütün şairlerin bu edebî akün ve hareketlerin bünyesinde yer almadıklarını görürüz. Cumhuriyet sonrasında etkili olan Garip ve İkinci Yeni hareketlerinin etkin olduğu dönemde de bu durum geçerli olmuştur, ikinci Yeni şiirinin Türk şiir tarihindeki kırılma noktası olduğu dönemlerde bazı şairlerin bu anlayış dışında kendi şiir dünyalarını devam ettirdiklerini görürüz. Şiirin dün­yasında ideolojik bir takım hareketlere uzak kalıp saf şiir anlayışıyla eserlerim kaleme alan bu şairlerden bazıları: Ahmet Hamdi Tanpınar, Özdemir Asaf, Cahit Sıtkı Tarancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Ahmet Muhip Dıranas, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necatigil’dir.

Bu şairler her türlü ekol, hareket, akımdan azade bir biçimde kendi şiir yol­culuklarını bireysel sanat anlayışları çerçevesinde sürdürmüşlerdir. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in bu şairler üzerinde etkisinin devam ettiği muhakkaktır. Bu sanatçılar için önemli olan iyi ve güzel şiire imza atmaktır. Bu anlayış içerisin­de her biri kendi imaj dünyasını yaratmış ve özgün bir yapı içerisinde eserler vermişlerdir. Bu şairler için dilde saflaşma en temel öge konumundadır. İkinci Yeni’nin dilin yapısını bozan, sözcükleri anlam değerlerinden koparan, yeni imaj dünyası oluşturma çabası karşısında dilin saflaşmasını savunan, Türkçe’nin sade ve güzel yapısı içerisinde şiirsel söylemi kurmaya çalışan ve dili yücelten bir anlayışla şiirler yazmışlardır.

Her sanatçı gibi zikredilen şairlerin de elbette biçimsel arayışları söz konusu­dur. Ancak bu arayışlar onları formalist bir yapıya büründürmez. Dize ve dil, şi­irde vazgeçilmezleridir. Bu iki husustan taviz vermeden estetik kaygıyı ön planda tutarak eser veren sanatçılar kendi şiir dünyalarını yaratarak bireysel takipçilerini de oluşturmuşlardır. Türk şiirinin akan ırmağı karşısında akıntıya kapılmadan, sanattan ödün vermeden, dili bozmadan, saf şiir merkezli eser veren bu sanatçılar Türk şiirinin de önemli şairleri konumunu haklı bir şekilde kazanmışlardır.

Asaf Halet Çelebi, mistik bir anlayış içerisinde divan edebiyatı ile felsefe ve modem unsurları birleştiren bir yapı sergilemiş kendine özgü şiir dilini yaratarak eserler vermiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim ile Yahya Kemal’in şiir anlayışlarını birleştiren bir yapıda dil ile ahengi, resim ile musikiyi şiirlerinde ba­şarılı bir şekilde kullanmıştır. Türkçeye olan hassasiyeti ve şiirdeki titizliği eser­lerinde zengin bir hayal dünyası ile birleşerek güçlü örnekler vermesine sebep olmuştur. Cahit Sıtkı Tarancı, sosyal meselelerden ziyade ferdin bireysel dünya­sındaki acı ve umutlarını şiirin merkezine konu edinir. Bunu yaparken dil has­sasiyeti ve Türkçenin incelikleri merkez noktada yer almaktadır. Ahmet Muhip Dıranas, dönemi içerisinde sadece kendi şiirini yazmakla kalmaz aynı zamanda farklı mecralarda serüvenine devam eden şairleri de etkiler. Bilmen sözcükler­den yeni hayal dünyaları kurarak başka bir şiir evreni oluşturan şairin şiirlerinde Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle “dilin bir mermer gibi oyulması” söz konusudur. Behçet Necatigil, şiirini sürekli yenileyen ve yaşadığı dönemin hayatından ve sanatından kopmayan bir anlayış içerisinde eserlerini kaleme alır. İkinci Yeni’den uzak kalmasa da İkinci Yeni şiirinin özelliklerini eserlerinin anlamını zenginleş­tirmek amacıyla kullanması ve anlamı yok etmeyen yapısıyla farklı bir güzergâhı tercih etmiştir. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Özdemir Asaf da kendi şiir maceralarını bu dönem içerisinde devam ettiren ve saf şiiri ön plana çıkaran önemli şairlerdir.

İdeolojiden, slogandan uzak kalıp şiiri sanatın merkezine alan ve kendi bi­reysel ilkeleri doğrultusunda hareket eden bu şairler, Türk şiir tarihi içerisinde kendi geleneklerini kurabilmiş önemli sanatçılar olarak varlıklarını eserleriyle sürdürebilmişlerdir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir