? İstiklal Marşı 10 Kıtasının Ses Olayları | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Şiir / İstiklal Marşı 10 Kıtasının Ses Olayları

İstiklal Marşı 10 Kıtasının Ses Olayları

İstiklal Marşı 10 Kıtasının Ses Olayları, İstiklal Marşı Ses Olayları, İstiklal Marşı 10 Kıtasındaki Ses Olayları, İstiklal Marşının Ses Olayları, İstiklal Marşı Ses Olaylar, İstiklal Marşı Üzerindeki Ses Olayları, İstiklal Marşındaki Ses Olayları Nelerdir 

İstiklal Marşının 1. Kıtasındaki Ses Olayları

 • Yurdumun: Yurdumun kelimesinde sessiz yumuşaması ses olayı vardır. yurt – u – mun = yurdumun
 • Üstünde: Üstünde kelimesinde “nkaynaştırma ünsüzü vardır.  üstü – n – de = üstünde
 • Parlayacak: Parlayacak kelimesinde “ykaynaştırma harfi vardır.  parla – y – acak = parlayacak

İstiklal Marşının 2. Kıtasındaki Ses Olayları

 • olayım: Olayım kelimesinde “ykaynaştırma harfi vardır.  ola – y – ım = olayım
 • sana: Sana kelimesinde ünlü değişimi ses olayı vardır.  sen + a = sana
 • Hakkıdır: Hakkıdır kelimesinde ünsüz ikizleşmesi ses olayı vardır.  hak – ı -dır = hakkdır
 • Hakk’a: Hakka kelimesinde ünsüz ikizleşmesi ses olayı vardır.  hak – a = hakka

İstiklal Marşının 3. Kıtasındaki Ses Olayları

 • bana: Bana kelimesinde ünlü değişimi ses olayı vardır.  ben + a = bana
 • gibiyim: Gibiyim kelimesinde “ykaynaştırma harfi vardır.  gibi – y – im = gibiyim
 • bendimi: Bendimi kelimesinde ünsüz değişimi ses olayı vardır.  bent – i – mi = bendimi

İstiklal Marşının 4. Kıtasındaki Ses Olayları

 • garbın: Garbın kelimesinde kelimesinde sessiz yumuşaması ses olayı vardır.  garp – ın = garbını
 • göğsüm: Göğsüm kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır.  göğüs – üm = göğsüm
 • serhaddim: Serhaddim kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.  serhat – dim = serhaddim
 • nasıl: Nasıl kelimesinde sesli düşmesi ses olayı vardır.  ne + asıl = nasıl
 • dediğin: Dediğim kelimesinde sessiz değişimi ses olayı vardır.  dedik – in = dediğin

İstiklal Marşının 5. Kıtasındaki Ses Olayları

 • yurduma: Yurduma kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.  yurt – u – ma = yurduma
 • sana: Sana kelimesinde ünlü değişimi ses olayı vardır.  sen + a = sana
 • va’dettiği: Va’dettiği kelimesinde sessiz yumuşaması ses olayı vardır.  va’det – tik – i = vaddettiği
 • hakkın: Hakkın kelimesinde sessiz ikizleşmesi ses olayı vardır.  hak – ın = hakkın

İstiklal Marşının 6. Kıtasındaki Ses Olaylarıİstiklal Marşının 10 Kıtasının Ses Olayları

 • bastığın: Bastığın kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.  bastık – ın = bastığın
  • diyerek: Diyerek kelimesinde ünlü daralması ve “ykaynaştırma harfi ses olayları vardır.  dey – erek = diyerek
 • oğlusun: Oğlusun kelimesinde ünlü düşmesi ses olayı vardır.  oğul – sun = oğlusun
 • yazıktır: Yazıktır kelimesinde ünsüz uyumu, sertleşmesi ses olayı vardır.  yazık – dır =yazıktır

İstiklal Marşının 7. Kıtasındaki Ses Olayları

 • uğruna: Uğruna kelimesinde sesli düşmesi ve “kaynaştırma harfi ses olayları vardır.  uğur – u – n – a = uğruna
 • toprağı: Toprağı kelimesinde sessiz değişimi ses olayı vardır.  toprak – ı = toprağı

İstiklal Marşının 8. Kıtasındaki Ses Olayları

 • ma’bedimin: Ma’dimin kelimesinde ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.  ma’bet – i – min = ma’bedimin
 • göğsüne: Göğsüne kelimesinde ünlü düşmesi ve “nkaynaştırma harfi ses olayları vardır.  göğüs – ü – n – e = göğsüne
 • yurdumun: Yurdumun kelimesinde sessiz değişimi ses olayı vardır.  yurt – u – mun = yurdumun
 • üstünde: Üstünde kelimesinde “nkaynaştırma harfi vardır.  üst – ü – n – de = üstünde

İstiklal Marşının 9. Kıtasındaki Ses Olayları

 • eder: Eder kelimesinde ünsüz değişimi ses olayı vardır.  et -er = eder
 • yükselerek: Yükselerek kelimesinde “k” ünsüz düşmesi ses olayı vardır.  yüksek – erek = yükselerek

İstiklal Marşının 10. Kıtasındaki Ses Olayları

 • Hakkıdır: Hakkıdır kelimesinde ünsüz türemesi ses olayı vardır.  hak – ı – dır = hakkıdır
 • bayrağımın: Bayrağımın kelimesinde sessiz değişimi ses olayı vardır. bayrak – ı – mın = bayrağımın
 • Hakkıdır: Hakkıdır kelimesinde sessiz ikizleşmesi ses olayı vardır.  hak – ı – dır = hakkıdır
 • Hakka: Hakka kelimesinde ünsüz ikizleşmesi ses olayı vardır.  hak – a = hakka

İstiklal Marşının bütün kıtalarının ses olaylarının incelemesi.Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir