Ana Sayfa / Sorularınız / Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici nitelikleri ölçme ve değerlendirme cevapları
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Netbil Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici nitelikleri ölçme ve değerlendirme cevapları


4. Ünite Kur’an-ı Kerim’in temel eğitici nitelikleri ölçme ve değerlendirme soruları ve cevapları 

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Netbil Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Kur’an niçin İslam’ın temel kaynağıdır?

Cevap: Kur’an-ı Kerim ilahi kaynaklı bir kitap olup, biz Müslümanların yapması ve kaçınmsı gereken her şeyi anlatmıştır.  Kur’an-ı Kerim bizler için bir klavuz niteliği taşımaktadır. İslamın en büyük ve temek kaynağıdır.

Kur’an-ı Kerim’in emrettiği ve yasakladığı davranışlara üçer tane örnek veriniz.

Cevap: Kur’an-ı Kerimin Emrettiği şeyler; Namaz, Oruç, Hac

Yasaklar ise; Domuz etinin haram olması, Alkolun haram olması, Hırsızlık yapılmaması

Hz. İbrahim’in Allah’ı arayışı hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Ülül Azam peygamberlerin 3. Olanıdır. Hz muhammed (sav) dan sonra insanların en üstünüdür.  Hz İbrahimin nesebi Nuh (as) oğlu Sam’ a dayanır. Hz. İbrahim Mezopotamya’da bulunan Keldani kavmine gönderilmiştir. Hz ibrahimin en büyük özellikliği Allah’ın varlığını akıl ve mantığıyla bulmasıdır. Allah ona Kur’anda Halil’im (dostum) diye buyurmuştur. Putperest bir topluma gelen Hz. İbrahim Babası Azer ve toplumla bu putlarla ilgili çekişmeye girmiştir. Hz. İbrahim büyümeye başladığında inanların taptığı putların aciz olduğu ve yaratıcının başka bir şey olması gerektiğini düşünür. Önce akşa yıldızlara bakar ve bunlar benim yaratıcım diye düşünür fakat sabah yok olunca yaratıcı bir var bir yok olamaz der. Sonra güneşe bakar heralde bu benim yaratıcım diye söyler. Akşam olunca güneş kaybolur ve benım yaratıcım bir var bir yok olmaz der. Tüm bunlar aciz varlıklardır diye düşünür bunların hepsini yaratan bir varlık olması gerekir diye düşünür ve Allah’a ulaşır. Herkesin bir gün bir panayıra gittiği vakitlerde Hz. İbrahim bir balta alarak putların bulunduğu yere girip en büyük put hariç hepsini kırmıştır. Sonrasında baltayı en büyük putun boynuna asmıştır. Geldiklerinde tüm putların kırıldığın gören toplum çıldırmıştır. Bunu Hz. İbrahim’in yaptığını tahmin edip onu çağırmışlardır. Ona sen mi kırdın dediklerinde, o da balta kimdeyse o kırmıştır diye cevap vererek büyük bir ders vermiştir. İnsanların yaptığı bir putun hiçbir şeye gücünün yetmeyeceğini anlatmıştır.

Fil suresi hangi olaydan bahsetmektidir? Kısaca anlatınız.

Cevap: Bu olay Hz. Muhammed doğmadan kısa bir süre önce olmuştur. Habeş Kralı Necaşi’nin bir valisi olan Ebrehe adındaki kişi, Mekke ve Kabenin akın akın insanlar tarafından ziyaret edildiğini görünce bu ticareti engellemek için karşılık olarak Sana’da büyük bir kilise yaptırmıştır. Buna rağmen bunu engelleyemeyen Ebrehe Kabeyi yıkmak için içinde fillerinde olduğu büyük bir ordu ile mekkeye doğru yürümeye başladı. Mekke’ye yaklaşınca Mekke’deki bir çok şeyi yağma etmeye başladı. Peygmber Efendimizin dedesi Abdulmuttalib’in de iki yüz tane devesine el koydu.  Abdulmuttalib Ebrehe’ye giderek ondan el koyduğu develerini istemiştir.  Ebrehe de ona ‘Ben sizin kutsal mabediniz kabeyi yıkmaya geldim sen benden kendi develerini mi istiyorsun’ dedi.Abdulmuttalib ise ona ‘ben develerin sahibiyim. Kabe’nin elbette sahibi vardır. Onu, O korur’ dedi. Ebrehe ise ‘Kabe’yi benden koruyacak kimse yoktur’ diye haykırdı. Abdulmuttalibe develerini verdi sonra da Kabe’ye yürümeye başladılar. Çok kolay bir zafer kazanacaklarını sanıyorlardı. Ordunun içinde bulunan ‘mahmud’ adında bir fil vardı. Bir süre sonra Kabe’ye doğru yürümez oldu ve yere çöktü. Yemen tarafına çevrildiğinde koşarak giden fil kabeye yürümüyordu. Sonra Allah’u teala Ebabil( dağ kırlangıcı) denilen kuşlardan bir sürü yolladı. Kuşların ağzında bir ayaklarında da iki tane olmak üzere üç tane nohut ve mercimek tanesi büyüklüğünde taşlar vardı. Taşları ordunun üstüne bırakıyolardı. Taşların değdiği her asker orada ölüyordu. Ayette de dediği gibi onların biçilmiş bir ekin yaprağı gibi yapmıştı.

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların “Y”başına yazınız.

  • (Y) Kur’an-ı Kerim sadece inanç esaslarından bahseder.
  • (D) İnsanlar, evrende var olan düzeni korumakla sorumludurlar.
  • (D) Allah’a, verdiği nimetlerden dolayı şükretmeliyiz.
  • (D) Allah’la iletişim kurma yollarından biri dua etmektir.
  • (Y) Fil Olayı, Hz. İbrahim zamanında yaşanmıştır.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir