Şiir

Mesafeler Şiir İncelemesi

Mesafeler Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Yaşar Nabi Nayır

Mesafeler Şiir TahliliMesafeler Şiir İncelemesi

Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 5 Bentten oluşmuştur

Ölçü: Şiir 14’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

 • senin / pencerenin:  in’ler redif
 • bebeklerim / beklerim: im’ler redif ek’ler tam kafiye
 • derenin / engin: in’ler tam kafiye
 • emeklerim / küreklerim: im’ler redif ek’ler tam kafiye
 • geceler / bilmeceler: ler’ler redif  ce’ler tam kafiye
 • trenler / yelkenler: ler’ler redif en’ler tam kafiye.

Söz Sanatları:

 • Benzetme: Mesafeler gözlerin gibi sonsuzdur senin dizesinde mesafeler gözlere benzetilmiştir.
 • Benzetme: Şair emeklerinin tıpkı bir derenin ziyan olan suları gibi ziyan olacağını söyleyerek emekleri boş akan dere sularına benzetmektedir.
 • Benzetme: Uzaktan bir el gibi beni çağırır engin dizesinde benzetme vardır.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak  sevgili ile olan mesafeler ve bu mesafelerin açtığı derin uçurumların işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Yaşar Nabi Nayır hem şair kimliği hem de dergiciliği ile edebiyatımızda iz bırakmış önemli şahsiyetlerden biridir.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde sevgilisiyle olan mesafelerin kendisinde yarattığı derin hüznü ve duyguları işlemektedir.

Ses Olayları:

 • kıpkızıl: pekiştirme anlamı vardır.
 • beynimi: beyin+imi: beynimi i sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.

Mesafeler Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Yaşar Nabi Nayır ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close