Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Mini Atasözleri Sözlüğü
Dil ve Anlatım

Mini Atasözleri Sözlüğü

Sponsorlu Bağlantılar


MİNİ ATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ

 • Abdalın dostluğu köy görününceye kadardır: Çıkarcı biri, çıkarı söz konusu olduğu sürece dost görünür; yeni bir çıkar kaynağı bulduğu zaman eski dostlarını unutur.
 • Acı patlıcanı kırağı çalmaz: Yaşamında başından büyük yıkımlar geçen insanlar, başlarına gelecek yeni yıkımlardan çok fazla etkilenmezler.
 • Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur: Küçükler, büyüklerinden gördüklerini örnek alıp onu yapmaya çalışırlar.
 • Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür: insanlar yapacağı işlerde başkalarına değil kendilerine güvenmelidir.
 • Ağaç meyvesi olunca başına aşağı salar: İnsan bilgi ve deneyim sahibi olunca olgunlaşır ve alçakgönüllü olur.
 • Ağaç yaprağıyla gürler: İnsan, tek başına değil, dostları ve akrabalarıyla birlikte büyük işler başarır.
 • Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever: Herkes kendine yararlı olan şeyleri sever.
 • Akıl (baht) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta:Talihsiz bir insan hangi işe girerse girsin hep başarısız olur.
 • Akıl olmayınca ne yapsın sakal: Yaşın ilerlemiş olması, her zaman akıllı olunduğunu göstermez.
 • Akılsız köpeği yol kocaltır: Plansız yapılan işler hem olumsuz sonuçlar verir hem de zaman kaybına yol açar.
 • Armut dibine düşer: 1. Yapılan bir iş ilk önce işi yapana ve onun çevresine yarar sağlar. 2. İnsanlar, kendilerini yetiştirenlerin yolundan gider.
 • Al elmaya taş atan çok olur./ Meyveli ağacı taşlarlar: Başarılı olanları, güzelliklere, değerlere sahip olanları kıskanan çok olur.
 • Ateş düştüğü yeri yakar: Felaketlerin zararlarını en çok o felaketlere uğrayanlar çeker; başkalarının, felaketlere uğrayanlara üzüntüsü geçicidir.
 • At binenin kılıç kuşananındır: Bir şeye sahip olma hakkı, o şeyi iyi kullananın, o şeyden en iyi yararlananındır.
 • Ak koyunun kara kuzusu da olur: 1. iyi anne ve babaların kötü çocukları da olabilir. 2. İyi kişiler bazen kötü işler de yapabilirler.
 • Aş taşınca kepçeye paha olmaz: Bir iş zorlu bir aşamaya gelince, bu zorluğu çözecek nesneler veya varlıklar çok değerli olur.
 • Baş dille tartılır: Bir kişinin akıllı olup olmadığı söylediği sözlere bakılarak anlaşılır.
 • Boş fıçı çok langırdar. / Boş başak dik durur: Bir konuda yarım yamalak bilgisi olanlar, kendilerini bilgili sanırlar ve hemen bilgiçlik taslarlar.
 • Boş torba ile at tutulmaz: Bir işin gerektirdiği fedakârlıklardan kaçınılırsa, o işte başarılı olunamaz.
 • Büyük lokma ye (de), büyük söyleme: Gücünün yetmeyeceği işler konusunda iddialarda bulunmak doğru değildir.
 • Bülbülün çektiği dil belasıdır: Gelişigüzel söylenen sözler in­sanın başına tahmin etmediği felâketler getirebilir.
 • Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. / Deliye taş atma, başını yarar: Çirkef insanlara sataştığınızda zarar gören o olmaz, siz olursunuz.
 • Çoban yağı çok bulursa çarığına sürer: Zengin, fakat akılsız bir kimse, servetini nasıl kullanacağını bilmez; savurur ve sonunda yoksullaşır.
 • Dağ başından duman eksik olmaz: Büyük insanların, konumlan gereği, sıkıntıları, sorunları hiç eksik olmaz.
 • Dolu küpün sesi çıkmaz: Bilgili ve erdemli bir kişi fazla konuş­mayı sevmez, olgun davranır, gösterişten kaçınır.
 • El elin nesine gülerek gider yasına: Bir kişinin acısı başkalannın umurunda değildir.
 • Gammaz olmasa tilki pazarda gezer: Kanunsuz iş yapıp çıkar sağlayanlar, yakalanacaklarından korkmasalar, işlerini alenen yaparlar.
 • İşten artmaz, dişten artar: Birikim yapmak, çalışıp para kazanmakla değil tutumlu olmakla olur.
 • Katrandan olmaz şeker, olsa da cinsine çeker: Aslı kötü olan kişi ya da şey, iyi nitelikli duruma getirilemez.
 • Keskin sirke küpüne zarardır: Sinirli insanlar, çevrelerinde tedirginlik uyandırdıkları gibi kendilerini de zarara sokarlar.
 • Leyleğin ömrü laklakla geçer: Bazıları zamanlarının çoğunu gevezelikle geçirirler ve olumlu hiçbir şey yapmazlar.
 • Mızrak çuvala sığmaz: Doğruluğu herkesçe kabul edilen şeyleri yanlış gibi göstermek, gizlemeye çalışmak boş bir çabadır.
 • Minareyi çalan kılıfını hazırlar: Kanunsuz işler yapan insanlar, kendilerini korumak için yaptıklarının yasalara, kurallara uygun olduğunu gösteren önlemler alırlar.
 • Mum dibine ışık vermez. / Çıra dibi karanlık olur: 1. Güçlü kimseler kendi yakınlarını kayırmaktan kaçınırlar. 2. İnsanların kendi yakınlarına faydaları dokunmaz.
 • Sözü söyle alana, kulağında kalana: Bir söz, öğüt, ancak onu tutacak olanlara söylenmelidir.
 • Sözünü bil pişir; ağzını der devşir: insanlar aklına gelen her şeyi söylememeli, konuşmalarını düşünüp tartarak yapmalıdır.
 • Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır: Bazı suçlu insanlar edepsizlikleriyle zarara uğrattıkları kimseleri susturup suçlu çıkarabilirler.
 • Yuvarlanan taş yosun tutmaz: 1. Sürekli iş ve yurt değiştiren biri, mal mülk sahibi olamaz. 2. Sürekli hareket eden bir şey canlılığını korur.
 • Yalnız taş duvar olmaz. / Tek kanatla kuş uçmaz: İnsanlar tek başlarına bir şey yapamazlar, başkalarıyla birlikte bir şeyler yapabilirler.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir