Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Deyimler Nasıl Yazılır Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Atasözleri Nedir Örnekleri Özellikleri Kısaca Maddeler Halinde

Ana Sayfa / Dil ve Anlatım / Mini Deyimler Sözlüğü
Dil ve Anlatım

Mini Deyimler Sözlüğü

Sponsorlu Bağlantılar


MİNİ DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

 • Abayı yakmak; Birisine gönül vermek.
 • Abayı sermek: Bir yere teklifsizce yerleşmek.
 • Abur cubur: Yararlı olup olmadığı düşünülmeden rastgele yenilen öteberi.
 • Ağız namesi yapmak: Birini abartılı bir biçimde övmek.
 • Ağzına geleni söylemek: Ağır ve kırıcı sözler söylemek.
 • Alnını karışlamak: Bu güç işi yaparım diyene işte mey­dan! Sonunda yapamayacağı anlaşılacak.
 • Alnının damarı çatlamak: Başarmak için çok uğraşmak
 • Atı alan Üsküdar’ı geçti: Fırsat elden gitti, (iş işten geçti)
 • Ayak sürümek: Verilen işi yapmama yolları aramak.
 • Başında kavak yelleri esmek: 1. Yükümlülük duygusun­dan uzak zevk ve eğlence peşinde koşmak. 2. Gerçekleş­meyecek şeyler düşünerek zaman geçirmek.
 • Bulanık suda balık avlamak: Karışık bir durumdan yararlanarak çıkar sağlamak.
 • Bin dereden su getirmek: Çok dolambaçlı gerekçeler ileri sürmek.
 • Bire bin katmak: Olan şeyi abartarak anlatmak, söy­lenmeyen şeyler eklemek.
 • Burnunun dikine gitmek: Kimseyi dinlemeyerek kendi bildiğini yapmak.
 • Burnundan solumak: Çok sinirlenmiş olmak.
 • Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu: Sözleri ve davranışları birbirini tutmamak.
 • Burnundan kıl aldırmamak: Davranışlarına karşı hiç söz söyletmemek.
 • Buyurun cenaze namazına: istenmeyen bir sonuçtu. Yapacak bir şey yok artık.
 • Cebi delik: Cebinde hiç para bulunmayan, para tutmayan.
 • Çalyaka etmek: Yakasına yapışıp götürmek.
 • Çam devirmek: Karşısındakine dokunacak sözler söy­lemek.
 • Çamura yatmak: Kendisinden beklenen yardımı, baha­neler ileri sürerek yapmamak.
 • Çantada keklik: Ele geçirilmesi o denli kesin ki elde edil­miş sayılır.
 • Çiğnenmeden yutulmaz: Bir şeyi elde etmek için emek gerekir.
 • Derdini Marko Paşaya anlatmak: Yakınmamı dinleyecek kimse yok.
 • Dem vurmak: Gücünü aşan bir konu hakkında konuşmak
 • Damarına basmak: Bir kimseyi, duyarlılığı bulunan bir konuya dokunup kızdırmak.
 • Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı: Konuyla hiç ilgisi olmayan saçma sapan söz.
 • Dudak bükmek: Beğenmemek, umursamamak.
 • Etekleri zil çalmak: Çok sevinmek.
 • Etekleri tutuşmak: Çok telaşlanmak.
 • Ekmeğini taştan çıkarmak: En güç işleri bile yapıp geçi­mini sağlamak.
 • Eli koynunda kalmak: Çaresizlikten bir iş yapamaz du­rumda bulunmak.
 • Ensesinde boza pişirmek: Bir işi yapıp bitirmesi için çok sıkıştırıp, tedirgin etmek.
 • Eski çamlar bardak oldu: Eski durumlar değişti. Köprünün altından çok sular aktı.
 • Gemi azıya almak: Bildiğini okumak.
 • Gözü kesmek: Bir işi yapmaya gücü ve yeterliliği bulunmak.
 • Gözü ilişmek: Rasgele görmek.
 • Gönül koymak: Gücenmek, darılmak.
 • Gözü gönlü tok: Geçim sıkıntısı içindeyken kimseden yardım istemeyen ve yapılan yardımı zorla kabul eden.
 • Gözü ısırmak: Tanır gibi olmak.
 • Hem kel hem fodul: Hem yeteneksiz hem kendiyle övünen / kibirli.
 • Havadan nem kapmak: Duyarlılığı bulunduğu için, en küçük bir şeyden rahatsız olmak.
 • İnce eleyip sık dokumak: Kılı kırk yarmak, çok dikkatle en ince ayrıntılarına kadar titizce incelemek.
 • İki dirhem bir çekirdek: Çok şık, çok güzel ve özenli gi­yinmiş.
 • İpe un sermek: istenilen işi yapmamak için birtakım bahaneler ileri sürmek.
 • Kaçın kurası: Çok görmüş, geçirmiş; aldatılması güç.
 • Karga tulumba etmek: Birkaç kişinin, bir kimseyi kol ve bacaklarından tutup kaldırması.
 • Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek: Çektiği sıkıntıları kimseye sezdirmemek, kendini iyi durumdaymış gibi göstermek.
 • Karda gezip izini belli etmemek: Yaptığı uygunsuz işi, kimsenin sezmeyeceği bir ustalıkla yapmak.
 • Kirişi kIrmak: ilişiği bulunan yerden ayrılmak, kaçmak.
 • Kör dövüşü: Bir amaca ulaşmak isteyenlerin düzensiz,
 • birbirine uymaz çabaları.
 • Kulak kabartmak: Belli etmemeye çalışarak dinlemek.
 • Kulak kesilmek: Bütün dikkatiyle dinlemek.
 • Kulağı delik: Olup bitenleri çabuk haber alan.
 • Kulağı kirişte: Söylenecek sözü, gelecek haberi her an
 • bekleyen.
 • Kılı kırk yarmak: En küçük ayrıntılarına kadar dikkatle incelemek.
 • Mal, canın yongasıdır: Mal, canın bir parçasıdır.
 • Mangalda kül bırakmamak: Bağıra bağıra yapamayacağı şeyler söylemek. Yüksekten atmak.
 • Mavi boncuk dağıtmak: Sevgi dağıtmak.
 • Maval (masal) okumak: Oyalayıcı sözler söylemek.
 • Öküz altında buzağı aramak: Akla uymayan bahanelerle suç ve suçlu bulma çabası içinde olmak.
 • Palas pandıras: Hazırlanma olanağı bulunmadan ya da verilmeden (yaka paça).
 • Sözüm ona: Güya.
 • Ter dökmek: Zor bir iş üzerinde uğraşmak.
 • Tuzu kuru, sabunu sarı: İşi, kazancı yolunda, kaygılanacak bir durum yok.
 • Ununu elemiş eleğini asmış olmak: Görevlerini yapıp bitirmiş, artık bir iş yapmıyor. (Okunu atmış, yayını asmış)
 • Üstüne alınmak: Kendinin suçlandığını sanmak.
 • Veryansın etmek: Acımadan, insafsızca saldırmak.
 • Zülf-ü yâre dokunmak: iş başında olan veya kırılması doğru olmayan kişileri gücendiren söz söylemek.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

2 Yorumlar

 1. Bence coooooooook güzel

 2. ismini vermek istemeyen seyirci

  Yanlış benim aradığım yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir