Şiir

Necati Cumalı Dost Şiir İncelemesi

Dost Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Necati Cumalı

Dost Şiir Tahlili

Necati Cumalı Dost Şiir İncelemesiNazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 3 Bentten oluşmuştur

Ölçü: Şiir  serbest ölçü ile yazılmıştır. Şiirde belli bir ölçü ve uyak örgüsünün olmadığını görürüz.

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

  • şimdi / günlerini: -i sesleri yarım kafiyedir.
  • önünde / gölge:-e sesleri yarım kafiye.

Söz Sanatları:

  • İstifham ( Soru Sorma Sanatı ) : Nasıl dolduruyor günlerini? dizesinde şair soru sormadan faydalanmıştır.
  • Tenasüp: Özellikle son bentte sokak, çarşı-pazar gibi yakın anlamlı kelimelerin bir arada kullanıldığını görürüz.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak  dostluk konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Necati Cumalı Cumhuriyet Sonrası Türk Şiirinin önemli şairlerindendir. Bireysel temalarda eserler vermiştir.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde dostluğun öneminden ve dostluğun yokluğunun yaratıcı acılardan, yalnızlık hissinden bahsetmektedir.

Ses Olayları:

  • ekmeğine: ekmek+ine: ekmeğine k sesi ğ sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
  • çiğnemeyi: çiğnemek+i: çiğnemeyi k sesi y sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.
  • duruveriyor: dur+u+veriyor: duruveriyor bileşik bir fiil oluşturmaktadır.

Dost Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Necati Cumalı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close