Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Şiir

O Geliyor Şiir İncelemesi

O Geliyor Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olayları Celal Sahir Erozan

O Geliyor Şiir Tahlili

O Geliyor Şiir İncelemesi

Nazım Biçimi: Serbest Şiir

Nazım Birimi: Bent

Birim Sayısı: Şiir 7 Bentten oluşmuştur

Ölçü: Şiir serbest ölçü  ile yazılmıştır

Ahenk Unsurları: Şiirde ahenk redif, kafiye ile ses-kelime ve dize tekrarlarıyla sağlanmaktadır.

Kafiye ve Redifler:

 • can veren / heyecan veren: veren’ler redif an’lar tam kafiyedir.
 • ay yüzlü doğan güneş: Dize tekrarı vardır. Bu dize şiirde birden çok kez tekrar edilmiştir.
 • dokuzu / ruhunuzu: u’lar rediftir.
 • hız yüklü / yıldız yüklü: yüklü’ler redif ız’lar tam kafiyedir.
 • yaklaşıyor / taşıyor: -ıyor’lar redif aş’lar tam kafiyedir.
 • kan gibi / volkan gibi: gibi ‘ler redif kan’lar zengin kafiyedir.
 • kes de gel / es de gel: de gel’ler redif es’ler tam kafiyedir.

Söz Sanatları:

 • Kişileştirme: Kaldırıyor başını doğan güneş derken güneş insan gibi nitelendirilmektedir.
 • Benzetme: Uyumak ölüme eş derken uyumanın ölüm gibi olduğu anlatılmaktadır.
 • Benzetme: Bir baş ki gökler gibi derken Mustafa Kemal göklere benzetilmiştir.
 • Benzetme: Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi derken bakışlar volkana benzetilmiştir.
 • Benzetme: Kuşlar gibi uç da gel derken hızlı olmak kuşlar gibi uçmaya benzetilmiştir.

Dil: Şiirin dili günümüz sade Halk dilidir. Kullanılan imgeleme ve benzetmeler şaire özgün olmakla beraber herkesin rahatça okuyabileceği bir açıklık ve durulukla aktarılmaktadır.

Tema: Şiirde tema olarak Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basması konusunun işlendiğini görmekteyiz.

Gelenek: Celal Sahir Erozan milli edebiyatın en önemli şairlerindendir. Servet-i Fünun’da başlayan yazarlık hayatına daha sonra milli edebiyat temsilcisi olarak hece ile şiirler yazmasıyla devam etmiştir.

Şiir ve Şair: Şair bu şiirinde Mustafa Kemal’in Samsun’a ayak basmasını destansı bir dille anlatmıştır.

Ses Olayları:

 • başını: baş+ı+n+ı: başını n sesi kaynaştırma ünsüzüdür.
 • burnu: burun+u: burnu u sesi düşmüştür. Ünlü düşmesi ses olayı vardır.
 • derdiyle: dert+iyle: derdiyle t sesi d sesine dönüşmüştür. Ünsüz yumuşaması ses olayı vardır.

O Geliyor Şiirinin İncelemesi Tahlili Kafiye ve Redifleri Zihniyeti Nazım Birimleri Ahenk Unsurları Söz Sanatları Ses Olaylar Celal Sahir Erozan ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz. 

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close