Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Batıcılık Fikrinin Doğuşu ve Gelişimi Hakkında Bilgi

İslamcılık Fikir Akımı Nedir Savunucuları Özellikleri

Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Osmanlıcılık Fikri Nedir Savunucuları Amacı

Osmanlıcılık Fikri Nedir Savunucuları Amacı

Sponsorlu Bağlantılar


Osmanlıcılık Fikri Nedir

Osmanlıcılık Fikrinin Savunucuları

Osmanlıcılık Fikrinin Amacı

Osmanlıcılık fikri Tanzimat yıllarından itibaren ortaya çıkmıştır. Sanayileş­miş Avrupa toplumunun sömürgecilik anlayışı içinde Osmanlıyı yok etmeye yö­nelik faaliyetlerine ve yüzyıllardır devam eden hilal-haç savaşının yarattığı dini ortama bağlı olarak ortaya çıkan bir kurtuluş projesidir. (Çetişli, 2007: 135)

Osmanlılık fikri, 1789 Fransız İhtilalinin oluşturduğu milliyetçilik düşün­cesinin imparatorluğu parçalamasını önlemek amacıyla bütün Osmanlı teb’ası arasında yaygınlaştırılmaya çalışılır. Osmanlıcılık, Osmanlının sınırlan içindeki bütün milletlerin dil, din, ırk ayrımını gözetmeksizin Osmanlı üst kimliği altında birleştirilip kaynaştırılması düşüncesidir. îttihad-ı anâsır, ayrılıkçı hareketlerin önünü kesecek ve imparatorluğun dağılıp parçalanmasını engelleyecektir. Os­manlı yöneticileri, bu sebeple Osmanlı kimliği altında bütün halkın birleşmesini ön görür. Osmanlı hanedanına bağlılık temel alınmaktadır. Tanzimat aydınları­nın büyük bir ümitle bağlandıktan ve bir devlet politikası olarak uyguladıkların bu düşünce Genç Osmanlılar tarafından da kabul görmüş ve savunulmuştur. Azınlıkların haklarının geliştirilmesi, onların da bu devletin bir parçası olduğu fikrinin verilmesi bundan kaynaklanır. Devletin bütün imkânlanrıdan eşit haklar doğrultusunda bir Osmanlı olarak faydalanmak, azınlıkların isyan teşebbüslerini ortandan kaldırmak içindir. Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla azınlıklara geniş yetkiler verilmesi onların kendilerini devletin bir parçası olarak algılamalarına zemin hazırlama amacı taşır. Ancak verilen yetkiler ve haklar devletin çöküş sü­recini hızlandırır.

I. Mahmut’tan II. Abdülhamit’e kadarki Osmanlı padişahtan Osmanlıcılık fikri doğrultusunda devleti yönetirler. Namık Kemal’den Mizancı Murat’a Tan­zimat dönemi aydınlarının eserlerinde Osmanlı olma bilinci ile karşılaşırız. Os­manlıcılık fikri Balkan Savaşları’na kadar devam eder. 1911-1912 yıllarında Bal­kan milletlerinin Osmanlıya saldırması, Hristiyan azınlıklarının dini duygulan ön planda tutarak haçlı zihniyetine bürünmesi kendi milli menfaatleri istikametinde hareket ettiklerini ispatlamıştır. 1908’den sonra açılan Meclis-i Mebusan’daki azmlıklarının kendi milletlerinin çıkarlan doğrultusunda hareket etmeleri; Sırp, Hırvat, Bulgar, Rum, Ermeni, Arnavut ve Arapların Birinci Dünya Savaşı’nda da devam eden devletten ayrılma mücadeleleri Osmanlıcılık fikrini sona erdirmiştir.

4
like
0
love
0
haha
3
wow
5
sad
32
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir