Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Romantizmin Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Natüralizm Özellikleri

Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Realizmin Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Realizmin Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar


Realizmin  Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Realizmin Temsilcileri Kimlerdir

Realizm Akımının Özellikleri 

Realizmin Özellikleri 

Realizmin Doğuşu 

Realizm Nedir

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerine bağlı olarak yaşanan sosyal ve kültürel hareketlilikler, Avrupa düşüncesine ve sanatına sürekli bir değişim ufku kazandırmıştır. Fransız İhtilali, Aydınlanma Çağı, Sanayi Devrimi bilimsel düşüncenin giderek güçlenmesini sağlanmıştır. Bilimin temel ilkelerinden olan “objektiflik” ilkesine bağlı olarak her şeyin akılla açıklanabilir, kanıtlanabilir ol­ması ve bunların belirli kurallara tabi olması şeklinde açıklanan “pozitivizm” an­layışı yerleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla “gözlem” ve “deney” önem kazanmış, gerçeklik algısı önceki dönemden bir adım daha ileriye taşınmıştır. 19. Yüzyılın başlarından itibaren geliştirilen bu düşünceler Realizm’in ortaya çıkmasını sağ­lamıştır.

Edebî eserlerde hayalin egemenliğine tepki olarak özellikle Hippolyte Tai- ne’in görüşleri ışığında “ırk-çevre-devir” faktörleri edebi eserlerin değerlendiril­mesinde esas alınmaya başlamıştır.

Akim ve bilimin ışığında tabiat gerçekliği esas alınmalı, bilimin çizdiği yol­dan dışarı çıkılmamalıdır. Realizm’de bilgiye ve belgeye dayanan tasvir önem kazanmıştır. Realist romancıların savaş romanları yazabilmek için savaş mey­danlarını gezerek notlar almaları, bu tutumlarının bir göstergesidir. Realistler, bu yaklaşımlarım Taine’in ilkelerine dayalı bir şekilde insan psikolojisini, çevreyi ve devrin ortamım da hesaba katarak desteklemişlerdir. Realist eserlerde bu ilkelere bağlı olarak elbette hayali olan, tesadüfe dayanan hiçbir unsura yer verilmemeye çalışılır. Hayatta gerçeklik olarak ne görülüyorsa, güzel ve çirkin olması önem arzetmeden aksettirilir. Anlatıcı, hikâyesini anlattığı kişiler ve olaylar karşısında tarafsız bir tutum sergileyerek sadece aktarıcı görevi üstlenir. Realist sanatçının bu tutumu, eserinin dilinin de sade ve anlaşılır olmasım sağlamıştır. Realizm, kendini roman ve hikâye türlerinde göstermiştir.

Önemli temsilcileri; Gustave Flaubert, Stendhal, Balzac, Lev Tolstoy, Dostoyevski A. Çehov, E. Hemingway, Steinbeck, Charles Dickens, Gogol, Turgenyev ve Gorki gibi dünya edebiyatı­nın önde gelen isimleridir.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir