Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Romantizmin Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Romantizmin Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar


Romantizmin Doğuşu ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Romantizmin Temsilcileri Kimlerdir

Romantizm Akımının Özellikleri 

Romantizmin Özellikleri 

Romantizmin Doğuşu 

Romantizm Nedir

Romantizmin ortaya çıkışında Fransız İhtilali’nin büyük etkisi vardır. Yüz­yıllar boyunca kilisenin ve mutlak monarşinin egemenliği altında, sanatın yal­nızca asillerin işi olduğuna duyulan inanç yıkılmış; ferdi hürriyet, sosyal adalet, eşitlik fikirlerinin gelişmesiyle romantizmin zemini oluşmaya başlamıştır. 19. Yüzyılın ilk yarısında Fransa’da başlayan romantizm, klasisizme tepki olarak doğmuş; aklı devre dışı bırakarak hayal, heyecan ve duygu eksenli, bireyin ve toplumun ruhunu ortaya koymayı amaç edinmiştir. Klasik dönemden gelen sanat­taki akılcılık ve kuralcılık, romantizmle tepki bulmuş, milli kültüre ve değerlere yönelim başlamıştır.

Rousseau, Kant ve Schelling gibi düşünürler romantizmin ilkelerinin ortaya konulmasına katkılar sağlamış, asıl çıkışı ise Victor Hugo yapmıştır. Artık eski Yunan ve Latin eserleri ilgiyi kaybetmiş, klasik edebiyatın biçim ve içeriğe ait kalıplan yıkılmıştır. Sanatkârın ferdi hürriyeti ile istediği gibi yazmasına imkân tanınmıştır. Tabiat karşısında sanatkâr sadece gördüğünü aktarmakla kalmaz, onu duygulanyla yoğurarak anlatır. Böylelikle şahsi duygular alabildiğine özgür bırakılmış; aşk, yoğun ve derin ifadelerle anlatılmaya başlanmıştır. Eserlerinde insana ve hayata ait olan her şey, yani gülünç ve acıklı olanın birlikte işlene­bileceği savunulmuştur. Romantizmin, Klasisizme tepki olmasına bağlı olarak pek çok ilkesi zıtlıklar üzerine inşa edilmiştir. Bu zıtlıklardan biri din konusudur. Romantikler, milli konularda olduğu gibi dini konularda da hassasiyet göstermiş ve eserlerine konu edinmişlerdir. Eserlerinde kullandıkları dil bakımından ço­ğunlukla sadelikten uzaklaşmışlar, sanatlı ve abartılı bir ifade biçimini tercih et­mişlerdir. Romantikler, kahramanlan ile aralanndaki mesafeyi kaldırarak eserin dünyasına nüfuz ederler. Anlatıcının da heyecan ve duygulan eserine aksetmiş olur.

Romantizmin etkisinde kalan yazarlan şöyle sıralayabiliriz: J. J. Rousseau, Victor Hugo, Stael, Goethe, Chateaubriand, Schiller, Schlegel, Colridge, Alffed de Musset, George Sand, Alexandre Dumas.

0
like
0
love
0
haha
1
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir