Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

Bilgi Niçin En Büyük Güçtür Kısaca

Sivil Savunma Bildirisi Örneği Sivil Savunma Kulübü Dokümanı

Ana Sayfa / Sorularınız / Sivil Savunma Nedir Sivil Savunma Bildirileri
Ödev Soruları

Sivil Savunma Nedir Sivil Savunma Bildirileri

Sponsorlu Bağlantılar


Sivil Savunma Nedir Sivil Savunma Bildirileri

Sivil toplum kuruluşu, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil savunma: Sivil savunma, savaş silahlarının cephe gerisine uzanan etkileri göz önüne alınarak, I. Dünya Savaşından sonra sivil halkın bu silahların etkisinden korunması bakımından bir örgütlenmeye gidilmesi fikri ortaya çıkmıştır.

Sivil toplum: Kavram ilk kez Platon ve Aristo’da ortaya çıktı. Devlet kavramıyla birlikte düşünüldü. Polis (şehir devleti) ortaya çıktı.

SİVİL SAVUNMA BİLDİRİSİ

Bütünleşik afet yönetimi sisteminde;
• Kayıp ve zarar azaltma,
• Hazırlık,
• Tahmin ve erken uyarı,
• Etki analizi gibi tehlike öncesi korumaya yönelik olan çalışmalara risk
yönetimi denilirken,
• Müdahale,
• İyileştirme,
• Yeniden yapılandırma gibi tehlikelerin
meydana gelmesinden sonraki çalışmalar ise kriz yönetimi olarak adlandırılır.
İşte Afet Yönetimi bu iki evreyi de kapsayan
bir yönetim biçimidir.
Hayati önem taşıyan tehlike öncesinde yapılması gereken çalışmaların amacını iki safhada özetleyebiliriz.
Zarar Azaltma Safhası
Oluşabilecek tehlikeli durum ve etkilerini yani
can, mal ve üretim kaybını azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlar.
Bu safhada yapılan çalışmalar aynı zamanda
kişileri basit önlemler, acil durumlar ve afet konusunda eğitmek suretiyle, kayıpları azaltmaya da
yöneliktir.
Zarar azaltma çalışmalarının en önemli faydaları, riski azaltması, etkisini ve sonucunu hafifletmesi, ikincil tehlikenin oluşumunu önlemesi, müdahaleyi kolaylaştırması, acil yardım aşamasında genel hayat düzenini örgütlemesi ve iyileştirme aşamasında normale dönüşü kolaylaştırmasıdır.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir