Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Edebiyat / Yeni Türk Edebiyatı / Türk Edebiyatındaki İlkler Nelerdir

Türk Edebiyatındaki İlkler Nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar


Türk Edebiyatındaki İlkler Nelerdir

Türk Edebiyatındaki İlkler ve Yazarları

Türk Edebiyatındaki İlkler ve Enler

Türk Edebiyatında İlkler Nelerdir

Türk Edebiyatındaki İlkler ve Özellikleri

 • İlk Türk destanı: Alp Er Tunga.
 • Türk adının geçtiği ilk metin, Türk edebiyatının ilk yazılı metni, ilk anı: Orhun Yazıtları
 • Orhun Yazıtlarını ilk defa çözümleyen: DanimarkalI dilbilimci Vilhelm Thomsen
 • İlk Türk şair: Aprinçor Tigin İlk Türk yazar: Yolluğ Tigin
 • Türkçe yazılan ilk kitap, ilk mesnevi, aruzla yazılan ilk eser, ilk siyasetname, ilk didaktik eser: Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig
 • İlk sözlük: Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat’it-Türk
 • Türkçenin zengin bir olduğunu ilk defa savunan eser: Kaşgarlı Mahmut – Divan-ı Lügat’it-Türk
 • İlk biyografi eseri (tezkire): Ali Şir Nevai – Mecalis’ün-Nefais
 • İlk tasavvufi şiirler: Ahmed Yesevi — Hikmetler
 • Anadolu sahasındaki ilk biyografi eseri (tezkire): Edirneli Sehi Bey – Heşt Behişt
 • İlk hamse sahibi: Ali Şir Nevai
 • İlk Divan şairi: Hoca Dehhani
 • İlk bibliyografya: Katip Çelebi – Keşf üz-Zünun
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ül A’lam
 • İlk anı: Babürşah – Babürname
 • İlk gezi: Şeydi Ali Reis – Mirat’ül-Memalik
 • İlk fabl: Şeyhi – Hamame
 • Şarkı türünden ilk şiirleri yazan: Nedim
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa.
 • İlk özdeyiş örnekleri: Ali Bey-Lehçet’ül Hakayık
 • Trajedi türünde ilk örnekleri veren: Ali Haydar Bey
 • İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi
 • İlk yarı-resmi gazete: Ceride-i Havadis
 • İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval
 • İlk makale: Şinasi – Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • Edebiyat sözcüğünü ilk kullanan: Şinasi.
 • İlk folklor incelemesi: Şinasi – Durub-u Emsal-i Osmaniye
 • Noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçı: Şinasi
 • İlk fabl çevirileri: Şinasi’nin La Fontaine’den yaptığı çeviriler.
 • İlk çeviri şiir: Şinasi’nin Racine, Lamartine ve Fenelon’dan çevirdiği “Tercüme-i Manzume”
 • Türk edebiyatında trajedi türündeki ilk eserler: Ali Haydar – Sergüzeşt-i Perviz ve İkinci Ersas
 • Yeni Türk edebiyatında ilk gezi yazısı: Ahmet Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelan
 • Kadın sorununun ele alındığı ilk roman: Ahmet Mithat Efendi – Henüz On Yedi Yaşında.
 • İlk dilbilgisi kitabı: Süleyman Paşa – Sarf-ı Türki
 • Yeni Türk edebiyatında ilk anı: Namık Kemal – Magosa Anıları
 • Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazarı: Namık Kemal.
 • İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”
 • İlk telif roman: Şemsettin Sami – Taaşşuk-u Talat ve Fitnat
 • İlk gerçekçi roman: Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası
 • İlk ders kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci – Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk köy konulu gerçekçi roman: Nabizade Nazım – Karabibik
 • İlk tezli roman: Nabizade Nazım – Zehra
 • İlk natüralist roman: Nabizade Nazım – Zehra
 • Tasvir ve tahlil ağırlıklı ilk edebi roman: Namık Kemal – İntibah
 • İlk tarihi roman: Ahmet Mithat Efendi – Yeniçeriler
 • Türkçe olarak sahneye konan ilk tiyatro eserler: Goldoni – Hâcenin Telâşı ve Odun Kılıç
 • İlk telif tiyatro: Şinasi – Şair Evlenmesi
 • Sahnelenen ilk tiyatro eseri: Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre
 • Tiyatroda ilk çeviriler: Ahmet Vefik Paşa’nın Moliere’den yaptığı çeviriler.
 • İlk mizah dergisi: Teodor Kasap – Diyojen
 • İlk antoloji: Ziya Paşa – Harabat
 • Batılı anlamda ilk günlük: Direktör Ali Bey – Seyahat Jurnali
 • İlk öykü: Ahmet Mithat Efendi – Kıssadan Hisse ve Letaif-i Rivayat
 • Batılı anlamda ilk öykü: Şemseddin Sami – Küçük Şeyler
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci – Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk pastoral şiir: Abdulhak Hamit Tarhan – Sahra
 • Heceyle yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan – Nesteren
 • Aruzla yazılan ilk tiyatro eseri: Abdulhak Hamit Tarhan – Eşber
 • İlk uyaksız şiir: Abdulhak Hamit Tarhan – Validem
 • İlk ders kitabı: Recaizade Mahmut Ekrem – Talim-i Edebiyat
 • İlk kadın romancı: Fatma Aliye Hanım.
 • İlk psikolojik roman denemesi: Nabizade Nazım – Zehra
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf – Eylül
 • Batılı tekniğe uygun ilk romanlar: Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah
 • İlk dergi: Münif Paşa – Mecmua-i Fünun
 • İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • Yeni Türk Edebiyatı’nda şiirde ilk defa “Türk” kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
 • Mensur şiirin ilk örneklerini veren yazar: Halit Ziya
 • İlk çocuk şiirleri: Tevfik Fikret
 • Serbest müstezat türünü kullanan ilk şair: Tevfik Fikret
 • İlk edebi bildiri yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 • Kurtuluş Savaşı’nı konu olarak işleyen ilk roman: Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın: Genç Kalemler
 • Konuşma dilinde yazılan ilk hikâyeler: Ömer Seyfettin
 • Hikâyede ilk defa Anadolu’yu başarılı bir şekilde anlatan: Refik Halit Ka­ray – Memleket Hikâyeleri
 • İlk edebiyat tarihçisi: Abdulhalim Memduh Efen­di
 • Batılı anlamda ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • İlk epik tiyatro: Haldun Taner – Keşanlı Ali Destanı
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir