Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
Kitap Özetleri

Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği Kitap Özeti Mecit Ömür Öztürk

Edebiyat severler Mecit Ömür Öztürk‘nın yazmış olduğu Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği kitap özet ve yorumuna bakmaya ne dersiniz?

Mecit Ömür Öztürk Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği Kitap Özeti

Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği” 2019 yılında Hayykitaptan çıkan 184 sayfalık bir kitap. “Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği” kitabı Türk Edebiyatı’nın usta ve popüler yazarlarından olan Mecit Ömür Öztürk tarafından kaleme alınmış. “Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği Özeti”ne baktığımızda ise gündelik hadiselerin taşıdığı özel anlamları, verdiği manidar mesajları doğru okuyabilmek için Kur’an-ı Kerim ayetlerinden, Peygamberimizin (sav) hadislerinden ve sufilerin -çoğu tozlu raflarda kalmış- kişisel tecrübelerinden faydalanarak âdeta bir kısayol haritasının anlatıldığını görüyoruz.

Kitaptan Küçük Bir Bölüm

…değil, aynı zamanda toplumlarm babından geçen hadiselerin de hikmetli ve anlamlı olduklarının farkındalığına erişebilecektir. Böylece, Allah’ın abes iş yapmaktan münezzeh bir varlık olduğuna dair inananı aklen, kalben ve histen tasdik ctmh olacaktır, tfte bu, Hakim isminin de tasdiki demektir.

Her ilimde daha ileri giden insanlar (Yusuf, 76) olduğu gibi levü~i Ehadis ilmine de fitraten daha yatkın ve bu konuda herkesten daha fazla ileri gidebilecek insanlar vardır ve ola­caktır. Bazı insanların kişisel donanımı, bu ilimde derinleş­meye diğer insanlardan daha müsaittir Belli bir manevi mer­tebeye eriştikten sonra bitkilerin ve hatta cansızların zikirle­rini duyan insanlar olabildiği gibi, hadiselerin kendine has diliyle kendisiyle gürül gürül konuştuğu insanlar da elbette olmuştur ve olacaktır. Tevıl-i Ehadis ilminden, daha açık ifa­desiyle, hadiselerin dili felsefesinden herkesin az çok istifade­si olabilir, ancak kimileri kuşların dilim bilen Hz. Süleyman misali, hadiselerin dilini açık ve berrak şekilde işitecek, hatta hadiselerle konuşup onlarla karşılıklı iletişime geçebilecektir.

Tevili Ehadis etkinliğinin özüne erememiş insanların hadi­seleri yorumlama çabası da anlamlıdır. Olaylar ve yorumlar arasında yapılan yakıştırma nevinden tefekkürlerde üç türlü durumdan bahsedebiliriz. Biri, gerçeği tutmayan yakıştırma­dır; bunun manevi bir kazancı da, günahı da yoktur: Diğeri, hakikate uzak yakıştırmadır; bunun manevi bîr kazana var­dır ama eksiktir. Bir diğeri de, hakikate yakın yakıştırmadır kİ, bunun manevi kazancı da, sevabı da çoktur ve bu, yönlen­dirici, rehber bir işarettir. Hadiseler üzerinden işaretler alıp yorumlamanın asıl meselesi işaretlere bakarak acele kararlar vermek değil, işaretlere, onları inanç, vicdan, istişare ve mu­hakeme gibi kavramların eleğinde süzdükten sonra anlamlar…

Mecit Ömür Öztürk’ ün kaleme aldığı Yaşamın Gizli İşaretleri-Yaklaşan Hadiselerin Metafiziği tavsiye ettiğimiz kitaplardandır.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

İlgili Yazılar

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close