? 3. Ünite Yaşadığımız Yer Neler Öğrendik | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Koza Yayınları / 4. Sınıf Koza Yayınları 3. Ünite Yaşadığımız Yer Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları 3. Ünite Yaşadığımız Yer Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları 3. Ünite Yaşadığımız Yer Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 83, 84, 85 3. Ünite Yaşadığımız Yer Neler Öğrendik Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi koyunuz.

 • (Y) 1. Güneş tam tepe noktasına ulaştığı zaman, gölge boyu en uzun hâlini alır.
 • (D) 2. Sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne uzattığımızda önümüz kuzeyi gösterir.
 • (Y) 3. Kroki çizimleri üzerinde posta kodu bulunmak zorundadır.
 • (Y) 4. Krokiler planlı küçültme oranlarına göre yapılan çizimlerdir.
 • (D) 5. Yönümüzü kolay ve doğru olarak bulmamızı sağlayan alet, pusuladır.
 • (D) 6. Hava olaylan ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan kişilere meteorolog adı verilir.
 • (Y) 7. Yol, bina ve parklar çevremizde gördüğümüz doğal unsurlardandır.
 • (D) 8. Deprem, önlenemez bir doğal afettir.

B. Aşağıda verilen kelimelerden ya da kelime gruplarından uygun olanları boş bırakılan yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

 1. Güneş’ten yararlanmak yön bulmak için kullandığımız yöntemlerden biridir.
 2. Van Gölü yurdumuzun doğal unsurlarındandır.
 3. Bir yerin tam tepeden görünümüne kuş bakışı görünüm denir.
 4. Köprüler çevremizde bulunan beşeri unsurlardandır.
 5. Deprem öncesinde, deprem çantası hazırlamalıyız.
 6. Kutup yıldızı yönümüzü bulmamız sağlar.

C. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.

1. Gece, yönümüzü hangi gök cisminden yararlanarak bulabiliriz?

 1. Kutup Yıldızı
 2. Ay
 3. Çoban Yıldızı
 4. Samanyolu

Cevap: A 


2. Aşağıdakilerden hangisi doğan unsur değildir. 

 1. Dağ
 2. Göl
 3. Akarsu
 4. Baraj

Cevap: D 


3. Kroki çizimlerinde aşağıdakilerden hangisinin mutlaka bulunması gerekmez?

 1. Semboller
 2. Yön oku
 3. Kuş bakışı görünüm
 4. Tüm resmî binalar

Cevap: D


4. Yaşanan bir depremin ardından okuldaki öğrencileri binadan çıkarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

 1. Okul, panik içinde, hemen ve en acil şekilde terk edilmelidir.
 2. Tüm öğrencilerin okul bahçesine koşması söylenmelidir.
 3. Önceden hazırlanmış tahliye planına uygun olarak okul boşaltılmalıdır.
 4. Öğrenciler en çabuk şekilde servislerle evlerine gönderilmelidir.

Cevap: C 


5. Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?

 1. Bina
 2. Dağ
 3. Ova
 4. Irmak

Cevap: A


6. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisine şiddetli yağan yağmurlar neden olmaktadır?

 1. Deprem
 2. Sel
 3. Çığ
 4. Erozyon

Cevap: B


7. Bir deprem sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılmaması gerekir?

 1. Hızlıca koşarak dışarı çıkmak
 2. Güvenli olduğu düşünülen yerlerde durmak
 3. Çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmek
 4. Sağlam bir eşyaya tutunmak

Cevap: A


8. Deprem çantasının içinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?

 1. Su dolu pet şişe
 2. Kuru gıda
 3. Düdük
 4. Boya kalemleri

Cevap: D


9. Hava, toprak ve su gibi kaynaklar tüm canlılar için vazgeçilmez özelliğe sahiptir. Bu nedenle belirtilen kaynakların korunması gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi paragrafta belirtilen kaynakların korunması için yapılması gereken bir davranıştır?

 1. Ormanlık alanların yerleşmeye açılması
 2. Büyük kentlerde araçlardan çıkan egzoz gazlarının azaltılması
 3. Şehirlerdeki kirli su sistemlerinin denizlere bağlanması
 4. Fabrikaların atık gazlarını havaya bırakması

Cevap: C

4-sinif-koza-yayinlari-sosyal-bilgiler-ogrenci-calisma-kitabi-sayfa-83-cevabi 4-sinif-koza-yayinlari-sosyal-bilgiler-ogrenci-calisma-kitabi-sayfa-84-cevabi 4-sinif-koza-yayinlari-sosyal-bilgiler-ogrenci-calisma-kitabi-sayfa-85-cevabiBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir