? 2. Ünite Geçmişimi Öğreniyorum Neler Öğrendik | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Koza Yayınları / 4. Sınıf Koza Yayınları 2. Ünite Geçmişimi Öğreniyorum Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları 2. Ünite Geçmişimi Öğreniyorum Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları 2. Ünite Geçmişimi Öğreniyorum Neler Öğrendik Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 56, 57 2. Ünite Geçmişimi Öğreniyorum Neler Öğrendik Cevapları

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlann önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi koyunuz.

 • (Y) 1. Mektuplar, aile tarihi oluşturmada kullanılmaz.
 • (D) 2. Güreş, Türklerin ata sporudur.
 • (Y) 3. Kültürümüzde yardımseverlik yer almaz.
 • (D) 4. Türk kadırtı, Milli Mücadele Dönemi’nde büyük görevler almıştır.
 • (D) 5. Nevruz ve Hıdırellez milli kültürümüzün unsurlarındandır.
 • (Y) 6. Sakarya Savaşı, Sakarya ilimiz sınırları içinde gerçekleşmiştir.
 • (D) 7. Sözlü tarih çalışması sırasında görüşme formu doldurulmalıdır.
 • (D) 8. Fotoğraflar milli kültür için birinci elden kanıtlardır.

B. Aşağıda verilen kelimelerden ya da kelime gruplarından uygun olanları boş bırakılan yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.

 1. Düğünden bir iki gün önce yapılan törene kına gecesi denir.
 2. Kahramanları Hacivat ve Karagöz olan geleneksel oyuna gölge oyunu denir.
 3. Büyük Taaruz 26 Ağustos 1922 tarihinde başlamıştır.
 4. I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
 5. 29 Ekim 1923’te Mustafa Kemal önderliğinde Cumhuriyet ilan edilmiştir.
 6. Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşı sonrasında mareşal unvanı almıştır.

C. Aşağıda çoktan seçmeli sorular verilmiştir. Sorulara ait seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.

1. Nesnelerle aile tarihi oluşturmak istersek aşağıdakilerden hangisini kullanamayız?

 1. Albüm
 2. Ninni
 3. Çeyiz sandığı
 4. Madalya

Cevap: B


2. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün öğelerinden biri değildir?

 1. Büyüklere saygı
 2. Mardin evleri
 3. Hacivat ile Karagöz
 4. Hamburger

Cevap: D


3. Türklerin savaşa sürekli hazır olmak amacıyla tarih boyunca atla oynadıktan bir oyundur. Bu cümledeki noktalı yere yazılabilecek İfade aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Okçuluk
 2. At yarışı
 3. Cirit
 4. Gölge oyunu

Cevap: C 


4. Aşağıdakilerden hangisi, bir kültürel öğenin, geçmişten günümüze değişerek geldiğini gösterir?

 1. Gelinlerin at yerine gelin arabası ile yeni evine gitmesi
 2. İnsanların semt pazarlarında alışveriş yapması
 3. İnsanların hamamları yaygın olarak kullanması
 4. Köylerde atlı taşımacılığa devam edilmesi

Cevap: A


5. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır. 

 1. Türk ordusunun dağıtılmasını önlemeyi
 2. Türk halkında millî bilinç uyandırmayı
 3. Türk halkı içinde birlik ve beraberliği sağlamayı
 4. Türk halkının padişahın emirlerine uymasını sağlamayı

Cevap: D


6. 1. Dünya Savaşı sonunda İzmir yöresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İngiltere
 2. Yunanistan
 3. Fransa
 4. İtalya

Cevap: B


• Sakarya Meydan Savaşandan önce Mustafa Kemal tarafından yayınlanmıştır.
• Ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanması istenmiştir.

7. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 1. Büyük Taarruz’un başlaması
 2. Birinci İnönü Savaşı’nın bitmesi
 3. Doğu Cephesi’nin kapanması
 4. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin çıkarılması

Cevap: D 4-sinif-koza-yayinlari-sosyal-bilgiler-ogrenci-calisma-kitabi-sayfa-56-cevabi 4-sinif-koza-yayinlari-sosyal-bilgiler-ogrenci-calisma-kitabi-sayfa-57-cevabiBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir