? 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım Testi 4 | Evvel Cevap
Ana Sayfa / E-Kurs / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 4 Soruları ve Cevapları Çöz

1.)Yukarıda verilen devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda diğerleriyle aynı tarafta yer almamıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2)I. Dünya Savaşı’nın sebeplerinden birisi de;
Yukarıda soru işaretiyle ‘?’ gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Sömürgecilik
B) Uluslaşma
C) Fabrikalaşma
D) Silahlanma

3)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla birlikte;
1 – Savaşın alanı genişledi
2 – Savaşın süresi uzadı
3 – Savaşan devlet sayısı azaldı
durumlarından hangileri gerçekleşmiştir?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

4) I. Dünya Savaşı
1-Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almak istemesi

2-Avrupa Devletleri arasındaki sömürgecilik yarışı

3-İtalya’nın milli birliğini geç tamamlamış olması

4-Avusturya -Macaristan veliahtının öldürülmesi
Verilenlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın çıkmasının altında yatan gerçek nedendir?
A) 1             B) 2          C) 3       D) 4

5)Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Almanların yanında katılmasında;
1 – İttihat-terakki ileri gelenlerinin Alman hayranlığı
2 – Almanya’nın savaşı kazanacağına duyulan inanç
3 – İngiltere’nin Osmanlı’yı yanında tutma isteği
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

6)Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı’nda yukarıda verilen cephelerden hangisinde savaşmamıştır?
A) 1                    B) 2                  C) 3                 D) 4

7)1- Savaş alanını genişleterek savaştaki yükünü azaltmak

2- Halifenin dini gücünden yararlanmak
3- Osmanlı’nın ekonomik gücünden faydalanmak
4- İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kapatmak
Verilenlerden hangisi Almanya’nın I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kendi yanına savaşa sokmak istemesinin nedenlerinden değildir?
A)1                    B) 2                    C) 3                  D) 4

8)Verilen cephelerden hangisinde alınan sonuç         I. Dünya Savaşı’nın uzamasına neden olmuştur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9)Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri gizli antlaşmalarla Osmanlı’ya ait Boğazları ve Doğu Anadolu’yu Rusya’ya vermiştir. Fakat Mondros Ateşkes Antlaşmasında böyle bir hüküm yer almamıştır.
Bu durum;
1- Rusya’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi
2- Osmanlının bu toprakları bırakmaması
3- İtilaf Devletlerinin savaştan yenik çıkması
seçeneklerinden hangileriyle açıklanabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2

10)Verilen bilgilere bakıldığında ‘?’ li yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Çanakkale
B) Kafkas
C) Suriye
D) Kanal

11)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;

Madde-5: Osmanlı’ya ait silah, cephane, donatım ve taşıtlar itilaf Devletlerinin emrine verilecektir. Madde-7: İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.
maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Osmanlı Devleti savaşı kazanmıştır.
B) İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti topraklarını işgal ederken hiçbir engelle karşılaşmak istememişlerdir.
C) İtilaf Devletleri kendi aralarında sorun çıkabileceğini düşünerek Osmanlı’yı silahsızlaştırmışlardır.
D) Osmanlı topraklarına itilaf devletleri girmemiştir.

12)Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri işgallere başlamıştır. Yaptıkları bu işgaller karşısında halk direniş göstermiş ve kendi içinde örgütlenmelere gitmiştir.
Verilen bilgilere bakılarak;
1 – Halk yenilgiyi kabullenmiştir.
2 – Halk topraklarını vermemek için kendisi mücadele başlatmıştır
3 – Halk Osmanlı topraklarının kolayca işgal edilemeyeceğini göstermiştir.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

Test 4  1. B   2. A   3. C   4. B   5. B   6. D   7. C   8. D   9. A   10. A   11. B   12. DBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir