? Evlilik Başa Bela Türküsünün Hikayesi Sözleri | Evvel Cevap
Ana Sayfa / Türküler / Evlilik Başa Bela Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Evlilik Başa Bela Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Evlilik Başa Bela Türküsünün Hikayesi Sözleri Notaları

Evlilik Başa Bela Türküsünün Hikayesi

Eski zamanlarda Urfa’da zengin bir tüccar varmış. Bu tüccar gayet dürüst alışverişi sağlam bi kimsemiş. Evlenmiş gelin geldığtan soyna tüccarın umduğu kimin (gibi) çığmamış. Gelin’in ahlakı çok düzgün olduğu kadar o derece çirkinmiş. Kocasına çirkinliğini örtmağ (örtmek) üçün çok itaat edermiş. Fakat tüccar bir türlü bu geline kaynamamış (sevmemiş). Anasına babasına da bi şey söyliyememiş. Dayma düşünürmüş. Bununda sebebi öteden belli Urfa’da bi adet vardır, oğlan evlenmag çağma geldimi oğlanın anası ve babası oğullarım evlendırmag üçün konuşur karar verirler. Bu hususta kızın gözellığı aranmaz.Kızın aslı, huyu aranır. Onun üçün bi çok gençler evlendığtan bi müddet geçtığtan soyna boşanırlarmış. Bu tüccar avradından bi zevk almadığı üçün erken kağar (kalkar) kahveye gider. Bi gecesinde gendinden her zaman erken gelen bi müşteriye: Yahu ben ne kadar erken gelmağ istisem seni benden evvel gelmiş göriyem bunun sebebi nedir? O müşteri de heç teredüt etmezden kardaş benim iki tane avradım var. Seher oyanır oyanmaz birisi sakomu (ceketimi) geydiri biri şalvarımı geydiri ayakkabım zatan cütlenmiş hemen geyip erken buraya geliyem. Tüccara sen ne acep dayma ikinci olisan demiş. Tüccarda başından geçen meseli (meseleyi) aynadır. Müşteri Allah işi rast getire sende bir daha evlen bi avrat daha al benim kimin rahat ederse demiş. Bu nasihat tüccarın kafasına yatar eve geldiğinda avradından gizli olarağ meseleyi anasına aynadır. Anası babasından konuşur ikiside karar verirler, tanınmış bi ailenin gözzel bi kızını alırlar. Tüccar ikinci defa evlenir. Bu gelen ikinci gelinde her ne kadar güzelse de huyu o derecede kötümüş. Küçük gelin eve gelince her gün böyük kumasman aralarında gece ve gündüz çekişmağ (kavga) devam eder. Tüccar eski halini ararsada bulamaz ve ikinci evlendığma pişman olur. Gene kahveye devam eder. Kahveye geldiğinda her gece kendinden evvel gelen o müşteriyi bulamaz ve o müşteri ikinci olur. Müşteri, tüccarın gendinden evvel geldiğini görür görmez herli (hayırlı) olsun der. Demag (demek) sözümü tuttu. Tüccar mukabele olarağ Allah yurdu yuvayı dağıda, seni ataşa attığı yetmez beni de ataşa attı der. Tüccarın ikinci defa evlendığma arkadaşlarının haberleri olur. Evdeki geçimlerini ve durumlarını sorarlar. İşte o zaman tüccar bu türküyü dile getirir.

Evlilik Başa Bela Türküsünün Sözleri

Evlilik başa bela

Bir böyük var bir küçük

Şaşırdım ben ne deyim

Böyükden gözel küçük

 **************

İkisini bir günde

Kendime bend eyledim

Biri gül, biri gonca

Kokladım (kimseye) söylemedim

Evlilik Başa Bela Türküsünün Notaları

Evlilik Başa Bela Türküsünün NotalarıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir