Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları 2017 – 2018” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

10. Sınıf Açılım Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Biyolojik ıslah çalışmalarında kullanılan yöntemler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Biyolojik mücadale: Sorunun olabildiğince doğal yoldan ıslah edilmesidir.Örneğin, bitkilerinize zarar veren böcekleri azaltmak için tarlanıza o böcekle beslenen bir canlı getirin.

2. “İnsan Genom Projesi”nin amacı nedir?

 • Cevapİnsan Genom Projesinin temel amacıinsan DNA’sında bulunan 3 milyar kadar baz çiftinin dizilimini ve bunların % 2-5’ini oluşturan genlerin yerini bulmak.

3. Yapay döllenmenin hayvan ıslahındaki önemi nedir?

 • Cevap: Hayvan ıslahında yararlanılan yöntemlerden biri de yapay döllenmedir. Bunun için üstün özellikli hayvanlardan alınan spermler, sperm bankalarında saklanarak uygun zamanda üstün özellikli yumurtaları döllemek için kullanılır. Yapay döllenme ile spermin yumurtayı dölleme şansı daha yüksektir.

4. Bitkilerde gen klonlamasının tarım alanında sağladığı yararlar nelerdir?

 • Cevap: Tarımsal alandaki yararları
  1- Tarım ürünlerinde verimi etkiliyen biyolojik ajanlara karşı(bakteri,virus,mantar,) dayanıklı bitki türleri geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar kullanılmadan bitkiler daha elverişli hale getirilmektedir.
  2- Bitkilerde faydalı maddeler (budayda lisin, baklada metionin gibi) zenginleştirilerek daha kaliteli ürünler elde edilmektedir.
  3- Özellikle buğday, pamuk, yağ bitkileri, domates gibi stratejik önemi olan bitkiler

5. Geleneksel biyoteknolojik yöntemler ile günümüzdeki biyoteknolojik yöntemleri karşılaştırınız.

 • Cevap: Gelişen biyoloji ve teknoloji sayesinde yapılan çalışmalarda her gün gelişmeler kaydedilmektedir. Biyoteknolojik yöntemlerin kökeni uzun süre öncesine dayanmaktadır. İlk geleneksel biyoteknolojik yöntemler olarak mikroorganizmalardan faydalanarak sütün, yoğurda ve peynire dönüşümü, sirke yapılması gibi uygulamalar bulunmaktadır. Geçmişte bulunan uygulamalarda bunların yanı sıra şarap üretimi, pasta yapımı ve lifli bitkilerin yumuşatılması işlemleri bulunmaktadır. Bu işlemlerin aksine günümüzde gelinen noktada hormonlar, aşılar, yiyeceklerin korunmasını sağlayan enzimler üretilmektedir. 
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!