Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü  Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Bayram GÜLEÇ, Güler GÜLEÇ, Zekai TAŞIN tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise İsmail UNURLUER tarafından yapılmış.

10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 118 Cevapları” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atatürk’ün din hakkındaki düşüncelerini özetleyiniz.

 • Cevap: Büyük önder Atatürk, hayatı boyunca milletimizin bağımsız bir şekilde yaşaması için çalışmış; insan hak ve özgürlüklerinin tam olarak uygulanmasını hedeflemiştir. Din ve vicdan özgürlüğüne büyük önem veren Atatürk bir sözünde; ‘Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, bağlı olduğu dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sâhiptir:’ Demiştir. Atatürk, lâikliği dinsizlik olarak görmek isteyenlere; ‘Lâiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle (üfürükçülükle) mücâdele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkânını sağlamıştır. Lâikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler, ilerleme ve canlılığın düşmanlarıdır…’ Diyerek karşılık vermiştir. Dinî inançların sömürülmesine şiddetle karşı çıkan Atatürk, bu alandaki hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine de önem vermiştir. Bu maksatla İslamiyet’in ana kaynaklarından öğretilmesi çalışmalarıyla yakından ilgilenmiştir. Atatürk İslam dininde ruhbanlığın olmadığını ve insanların eşit olduğunu vurgulamıştır. O, İslam dinini son ve mükemmel din olarak nitelendirmiş, O’nun tamamen akla ve mantığa uygun olduğunu belirtmiştir.

2. Din nasıl yozlaştırılır? Atatürk’ün bu konuya yaklaşımı doğrultusunda açıklayınız.

 • Cevap: Atatürk, dine dışarıdan müdahale edenlerin ve Kur’an bilgisinden uzak bir dini inanç ve anlayışı benimseyenlerin daima karşısında olmuştur. Dinin yozlaşması demek, asli unsurlar yerine, insanların kendi akıllarının ürünü olan, İslam’ın özüyle bağdaşmayan davranışlar içine girmeleri demektir.Peki bir din nasıl yozlaştırılır:Din adına insanlara baskı yaparak,
  Bid’at ve hurafelere inanarak,
  Dini yanlış kaynaklardan öğrenerek,
  Dini siyasete ve menfaatlere alet ederek yozlaştırılır.

3. Taassup ne demektir? Hoşgörü ve bir arada yaşama ile ilişkilendirerek değerlendiriniz.

 • Cevap: Taassup diğer adıyla bağnazlık, doğru veya yanlışlığa bakmaksızın bir fikrin savunmasını yapmak, kendi dinini, mensup olduğu düşünceyi veya ekolü her türlü düşünce ve inançtan üstün görmek anlamına gelir.Hoşgörülü ve bir arada yaşamada taassubun önemli bir yeri vardır. Bir toplumda hoşgörülü ve bir arada yaşanmak isteniyorsa taassuptan vazgeçilmelidir. Çünkü, taassup olan toplumlarda bireyler kendi düşüncelerinin her zaman doğru olduğunu savunur. Kendi dinlerini diğer dinlerden üstün görür. Bu durumda çeşitli sorunlara neden olur.

4. Atatürk’ün, İslam dini hakkındaki görüşlerine bir örnek veriniz.

 • Cevap: Atatürk iyi bir din eğitimi almış inançlı bir insandır. Ailesinden ve okuldan aldığı din eğitimine ilaveten kendisini dini konularda camiide hutbe okuyacak kadar iyi yetiştirmiştir. Türk halkının dinini aslına uygun iyi öğrenmesini istemiştir. Bunun için Kur’an’ı, Hz. Muhammed’in hayatı ve temel din kitaplarını Türkçe olarak yayınlatmıştır. Din Eğitimini önemli görmüş, okullarda yapılmasını istemiştir.Atatürk dinin değil; cehalet, bid’atlar, hurafeler ve din istismarcılarının karşısındaydı. Bu da bazı çevrelerce din düşmanlığı şeklinde algılanmış ve gösterilmiştir. O, Kur’an’ın özüne uygun Hz. Peygamber zamanındaki gerçek İslamiyet’in yanındaydı. Dini ve gerçek din bilginlerini övmüştür.

5. Atatürk’ün, Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili bir sözünü yazınız.

 • Cevap: “Bütün dünyanın Müslümanları Allah’ın son peygamberi Hz. Muhammed’in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hz. Muhammed’i örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli; İslamiyet’in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.” (Atatürk, Nedim Senbai, A.Ü. Dil, Tarih, Coğrafya Yay., s. 102, 1979)

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. “Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur. Yalnız şurası var ki din, Allah ile kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfının din simsarlığına müsade edilmemelidir.” (Atatürkçülük, C1, s. 453.)
Atatürk’ün yukarıdaki sözünden, aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Din, istismar konusu edilmemelidir.
B) Din, siyasete alet edilmemelidir.
C) Din, milletlerin devamı için gereklidir.
D) Din, her millet için vazgeçilmez bir unsurdur.
E) Din, Allah (c.c.) ile kul arasındaki bağlılıktır.

 • Cevap: B

2. “Her şeyden önce şunu en basit bir dinî gerçek olarak bilelim ki bizim dinimizde özel bir sınıf yoktur.” Atatürk’ün yukarıdaki sözünde İslam dininin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?
A) İslam’ın akıl ve bilime önem verdiği
B) İslam’da ruhbanlığın olmadığı
C) İslam’ın insan haklarına önem verdiği
D) İslam’ın kişilerin onurunu koruduğu
E) İslam’ın insanları mutlu etmeye çalıştığı

 • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir