Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü  Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları” önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

10. Sınıf Bilim ve Kültür Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı 

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Din bilim ilişkisini kısaca anlatınız.

 • Cevap: Din, üstün kabul edilen varlığa boyun eğme, onun yetki ve hükümlerini benimseme, şu veya bu şekilde düşünme, yaşama tarzı demektir. Bizim ele aldığımız anlamda din, Allah tarafından, vahiy meleği aracılığıyla gönderilen, peygamberi ve kutsal kitabı olan, hayata yön veren inanç, ibadet ve ahlâk Kuralları bütünüdür.

  Bilim ise akıl, deney ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin, sistemli bir biçimde incelenmesidir. Bilimsel bilgi evrenseldir, her yerde herkes için geçerlidir. Sonuçlarında yanılma ihtimali en alt düzeydedir. Bilim, ilim anlamında kullanılır.

2. “İslam akıl ve bilim dinidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Yazınız.

 • Cevap: İslam, son indirilen ve tek din olarak vaz edilen bir dindir.İslam dini, barış ve huzur dinidir. İslam’da insan hakları kul hakkı olarak öne çıkarılmaktadır. Bununla beraber İslam bir kişinin Müslüman olmasında akıl sahibi olmasını ortaya koyar. Akıl sahibi olmak demek, dinin akla hitap ettiğini vaz etmektir. Akıl baliğ olmak dini mesuliyet sahibi olmaktır.İslam akıl ve bilim dinidir derken, İslam’ın hikmet anlayışının bilim olduğunun ve bilimselliğin İslam’ın bir metodu olduğunun kabulü söz konusudur. İslam bilimle çelişmez. İslam bilimi teşvik eder. Bilimsel hakikatlerin anlaşılmasında ve ortaya çıkmasında din, daima teşvik edicidir.

3. İslam’ı öğrenmede yöntem ne olmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: İslam’ı öğrenmede yöntem, İslam’ı doğru bilgi kaynaklarından öğrenmek olmalıdır. Çünkü, doğru kaynaklarından öğrenilmeyen İslam yozlaşır ve tahrif olur. Bunun yanında Peygamberimizin sünneti, hadisleri de İslam’ı öğrenirken faydalanılan kaynaklardan olmalı, tek kaynağa bağlı kalınmamalı, her türlü bid’at ve hurafelerden kaçınılarak İslam öğrenilmelidir.

4. İslam’da hangi dinî bilim dalları gelişmiştir? İsimlerini sayınız.

 • Cevap: İslam’da gelişen dini bilim dalları şöyledir; Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam.İslamda gelişen bilim dallarının kısaca açıklaması:

  Tefsir, Kuran’ın açıklanması ve yorumlanmasını konu edinir.
  Hadis, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözleri ve uygulamalarının bir araya getirilmesi, sınıflandırılması, açıklanmasıdır.
  Fıkıh, İslam’ın insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallarını, ibadetleri ve ahlak konuları gibi hususları içerir.
  Kelam, Kur’an, hadis ve fıkha dayanarak inanç ve düşünce alanı ile ilgili problemlere çözüm arayan bilim dalıdır.

5. İslam medeniyetinde eğitim kurumları nasıl ortaya çıkmıştır? Kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Eğitime çok büyük önem veren İslam’da, ilk öğretim işi, Peygamberimizin Bedir Savaşı sonunda harp esirlerini okuma-yazma işinde görevlendirmesiyle başlar. Buna göre her esir, on tane okuma-yazma bilmeyen çocuğa, okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. Peygamberimizin Mekke’den, Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk işlerden birisi, mescidin yanına yaptırdığı “Suffa” isimli eğitim kurumu idi.

6. Müslümanlar, dinî bilimlerden başka hangi bilim dallarıyla ilgilenmişlerdir? Listeleyiniz.

 • Cevap: Müslümanlar, Kelam, Tefsir, Hadis ve Fıkıhın yanında şu bilim dallarıyla ilgilenmişlerdir;Felsefe
  Tıp
  Matematik,
  Astronomi
  Fizik,
  Zooloji
  Botanik
  Tarih
  Coğrafya

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilginlerden hangisi “tıp” alanında çalışmalar yapmıştır?
A) Harezmi
B) İbni Haldun
C) İbni Sina
D) Piri Reis
E) Ali Kuşcu

 • Cevap: C

2. Harezmi, Neyrizi ve İbni Heysem’in çalışma yaptıkları bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matematik
B) Tıp
C) Tasavvuf
D) Hadis
E) Tarih

 • Cevap: A

C. Din, akıl ve bilim kavramlarının işlevlerini dikkate alarak aşağıdaki şemayı verilen örneğe uygun olarak doldurunuz.

DİN 

Cevap:

 1. Bilimi teşvik eder.

AKIL 

Cevap:

 • Dinî sorumluluğun ön şartıdır.

BİLİM

Cevap:

 • Düşüncenin ürünüdür.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir