Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 127 Cevabı

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 129 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları / 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 128 Cevabı
10. Sınıf Biryay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 128 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı 

Metin Soruları

1. Şahmeran ve Lokman Hekim adlı efsanede verilmek istenen mesaj nedir? Açıklayınız.

 • Cevap:

2. Metindeki olağanüstülükleri ve mitolojik öğeleri tespit ediniz.

 • Cevap:
  Olağanüstlükler:
  Adamın yılanlar tarafından yakalanıp padişahları Şahmeran’a götürülmesi
  Mağaranın gerçek dünyadan uzak bir yerde olması
  Şahmeran’ı gören adamın vücudunun pul pul dökülmesi
  Şahmeran öldüğünde tüm yılanların insanlardan öç alacağı düşüncesi
  Şahmeran’ın kafasını kaynatıp içen adamın Lokman Hekim olması
  Efsanedeki Mitolojik Ögeler : Mitolojik bir simge olarak Şahmeran (Başı insan gövdesi yılan olan efsanevi varlık)

3. Şahmeran adlı hikâyede hangi anlatım biçimi ön plandadır? Açıklayınız.

 • Cevap: Düşsel(fantastik) anlatım ön plandadır.

4. Efsanedeki kahramanla Şahmeran arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap:  Efsanedeki kahraman, Şahmeran’ın kafasının suyunu kaynatıp içerek  Lokman Hekim olmuştur.

5. Metinde olay örgüsünde eksik kalan noktalar nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

6. Metinden yola çıkarak efsane türünün özelliklerini açıklayınız.

 • Cevap:
 • Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya ya da bir yere dayandırılıp, şahıs, yer ay da olaylar hakkında anlatılırlar.
 • Hayal gücünün ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
 • Efsanelerde çoğunlukla olağanüstülük ağır basar.
 • Mitolojik ögeler yer alır.
 • Konuşma diline yakın düz bir anlatımı vardır.
 • Dilden dile anlatılagelmiş, anonim ürünlerdir.

Yılan uğur, saadet, sağlık, bereketin yanı sıra, kötülüğün, ıstırabın etkeni, hilekârlığın aracı olarak da görülür. Kuyruğunu ağzına almış haliyle oluşturduğu daire ve helezonik hareketiyle hayat ve hareket sembolüdür. Birbirini yutmaya çalışan iki yılan figürü ticaretin sembolüdür. Yunan mitolojisinde hekimlik tanrısı olan Asklepios, tapınağında hastaları barındırır ve iyileştirirmiş. Antik çağ Yunanistan’ında esrarlı güçleri temsil eden tıp tanrısı olan Asklepios’un asasındaki yılan sağlığın, gençliğin sembolü sayılmış ve bu anlamlarından dolayı günümüzde sağlık kurumların simgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Asya Türklerinde, birbirine sarılmış çifte yılan, saadetin sembolüdür.

7. Bu bilgilerden hareketle okuduğunuz efsanede yılan motifi nasıl kullanılmıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Efsanede yılan motifi sağlığın, şifanın sembolü olarak kullanılmıştır.

Eleştirel Okuma

1. Siz Şahmeran’ın yerinde olsaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Anlatınız.

 • Cevap:

2. Şahmeran ve kahramanı kurtaracak daha akılcı bir çözüm bulunabilir miydi? Tartışınız.

 • Cevap:

3. Daha önce okuduğumuz Nibelungen destanı ile bu efsane arasındaki farkları aşağıya yazınız.

 • Cevap: Nibelungen Destanı’nda  toplumun bütününü ilgilendiren bir olay anlatırken Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesi daha bireysel nitelikler taşır.
  Nibelungen Destanında olağanüstülük Şahmeran ve Lokman Hekim efsanesine göre daha azdır.
  Nibelungen Destanı toplumsal hayatta derin izler bırakan yaşanmış olayların etkisiyle oluşturulmuşken, efsane hayal gücünün ürünüdür.
  Nibelungen Destanı tamamen bir mileltin ürünüyken efsanelerin farklı biçimleri farklı milletlerde de vardır.
  Nibelungen Destanı’nda destansı(epik) anlatım ağır basarken efsanede düşsel(fantastik) anlatım ağır basar.
  Nibelungen Destanının kökeni tarihe dayanırken bu özellik efsanede yoktur.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
2
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir