Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Biryay Yayınları / 10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 51 Cevabı
10. Sınıf Biryay Yayınevi Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 51 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Biryay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı 

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru şekilde doldurunuz.

  • Cevap:

• Dede Korkut Hikâyeleri Oğuz Türklerine ait 12 hikâyeden oluşur.

• 16. asırda yazıya geçirildiği öne sürülen Dede Korkut Kitabı’nın dünyada bilinen iki nüshası vardır. Yazmalardan biri Almanya’da Dresden  , diğeri ise İtalya’da Vatikan  kütüphanesindedir.

Mesnevi bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.

• Ferhat ile Şirin, Kelile ve Dimne adlı hikâyeler  Halk kaynaklı hikâyelerdir.

• Türk edebiyatında öykü alanındaki ilk yerli ürünler, Ahmet Mithat’ın 1870’te basılan Letaif-i Rivayat ve Kıssadan Hisse adlı öykü kitaplarıdır.

• “Uzun bir aradan sonra bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştı.” cümlesindeki fiil, özne yüklem ilişkisi bakımından geçişsiz bir fiildir.

• “Yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını biliyordu.” cümlesindeki fiil, nesne-yüklem ilişkisi bakımından bir geçişli fiildir.

• “Şehit olursam bunu üzerime örtün! Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” cümlesindeki “şehit ol-” kelime grubu yapısına göre geçişsiz fiil, “örtün” kelimesi ise geçişli fiildir.

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

  • Cevap:

• ( D ) “Tanzimat’la edebiyatımıza giren “hikâye”, zamanla Batılı anlamda olgunluğa ulaşmıştır.” Cümlesindeki altı çizili fiil özne-yüklem ilişkisi bakımından edilgen çatılıdır.

• ( D ) Halk Hikâyeleri, gerçek ya da gerçeğe yakın olayların anlatıldığı uzun soluklu anlatım türüdür. Geleneksel bir içeriği olan, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarılan öykülerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konularını işler.

• ( Y ) Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle bireysel temaları işlemişlerdir.

• ( D ) Yunus Emre’nin en önemli iki eseri “Yunus Emre Divanı” ve “Risaletü’n-Nushiyye”dir.

• ( Y ) Dede Korkut Hikâyeleri İslamiyet sonrası dönemde gelişen kahramanlık olaylarını konu alır.

3. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Hikâye geleneğimizin geçmişten günümüze gelişimini değerlendiriniz.

  • Cevap: Geçmişte sözlü kültürün en önemli parçalarından olan Hikaye aslında o dönemlerde şölenlerde şenliklerde ateş başında anlatılan kahramanlık hikayelerine dayanır. O hikayelerin en ünlüleri olan Dede Korkut Hikayeleri ve sonrasında gelişen Halk hikayeciliği geleneği ile gelen Kerem ile Aslı Leyla ile Mecnun gibi hikayeler bu türün gelişmesini sağlamıştır. Tanzimat’tan sonra ise modern hikayecilik bizde gelişmeye başlamıştır. Günümüzde önemli hikayecilere sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

• Hikâye anlatımlarımız içinde en sade ve akıcı anlatımla ön plana çıkan dönem hangisidir? Neden?

  • Cevap: Cumhuriyet sonrası dönemdir. Bu dönemde dil sadeleşmiş ve yalın bir anlatıma başvurulduğunu söylemek mümkündür.
2
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir