Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Yazılı Soruları

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

Yazılı sınavlar başladı. Bu yazımızda 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019‘a sizler için hazırladık.

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.(5*3=15 puan)

1. “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları,…………………………” (Buhârî, Müslim)
2. Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de ………………………………..
yakar, bitirir.” (Ebû Dâvûd, İbn Mâce)
3. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar ……………………………” (Hucurât, 12)
4. İslam ahlakının kaynağı ………………… ve sünnettir.
5. “Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da …………………….. onun ayıbını örter.”(Müslim, İbn Hanbel)

B) Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.(5*7=35 puan)

1. Hz. Peygamber(sa)’in “Kapısı önünden akan bir ırmakta günde beş kere yıkanan bir insanın vücudunda su herhangi bir kir bırakır mı, ne dersiniz? sorusuna etrafındakiler, “Hayır hiçbir kir bırakmaz” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber hangi ibadetin de böyle olduğunu yüce Allah’ın o ibadetle günahları sildiğini buyurmuştur?

2. “Sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe ulaşmazsınız…” (Al-i İmran,2) ayetinde İslam’da farz kılınan ibadetlerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

3. “Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler.”(Mutaffifin,1-3) “Bizi aldatan, bizden değildir.” Ayet ve hadiste münafıkların hangi özelliği belirtilmektedir?

4. Hz. Aişe: “Bir gün Hz. Peygamber’e bir insanı, davranışlarını taklit ederek anlattım.” Bunun üzerine Allah’ın Elçisi, ‘Karşılığında bana dünyayı verseler bile, bir insanı hoşlanmayacağı bir şey ile taklit ve tavsif etmeyi katiyen sevmem’ buyurdu.”(Ebu Davud) Verilen hadis ışığında insanlar arasında küskünlük, kin ve huzursuzluğa neden olan, kişinin onurunu zedeleyen, İslam’ın ölü kardeşinin etini yemekle bir tuttuğu davranış hangi terimle ifade edilmektedir, yazınız.

5. Mezhep ne demektir? Kısaca açıklayınız.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. ( 5*6=30 puan)

1. “Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlakı en güzel olanıdır.” (Tirmizi) hadisinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in vurgulamak istediği ana mesaj aşağıdaki ifadelerden hangisinde yer alır?
A) Güzel ahlak kişinin hayatını ve davranışlarını düzenler.
B) İnanmak için öncelikle güzel ahlak sahibi olmak gerekir.
C) Allah’a gerçekten inanan kişi ahlaki güzellikleri hayatında barındırır.
D) Ahlak inanan inanmayan herkeste vardır.
E) Mü’min olmak mükemmel olmaktır.

2. Hz. Aişe’ye (r.a.) Hz.Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulması üzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.” (Müslim) diye cevap vermiştir. Hz. Aişe’nin bu cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Peygamber, yaşayan bir Kur’an’dır.
B) Kur’an peygamber ahlakının kaynağıdır.
C) Peygamberin hayatı Allah’ın emrettiği hayat tarzıdır.
D) Kur’an okumak ahlaklı olmanın ön şartıdır.
E) Kur’an’ın önerdiği güzel ahlak peygamberin yaşantısıdır

3. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramı içinde yer almaz?
A) Karakter
B) Huy
C) Beden
D) Mizaç
E) Seciye

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yerilen tutum ve davranışlardan biridir?
A) İnsaf
B) İhsan
C) İkram
D) İsraf
E) İnfak

5. Aşağıdakilerden hangisi ölçülü bir insanın yaptığı davranışlardan olamaz?
A) Yaptığı harcamalarda cimrilik ve savurganlıktan kaçınmak
B) Dostunu severken de düşmanına kızarken de dengeli olmak
C) İhtiyaç oranında alışveriş yapıp iktisatlı olmak D) İletişim araçlarıyla uzun zaman geçirmek
E) Çevre temizliğine dikkat edip evrenin dengesini bozmamak

D) Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. (2*10=20 puan)

Bireysel ve toplumsal tutum ve davranışlar genel olarak kabul görüyor ve toplum yararına olduğu kanaatini uyandırıyorsa ahlaklı, karşıt bir durumdaysa ahlaksız olarak nitelendirilir. Bireysel açıdan doğru ve dürüst olmak, saygılı olmak, yardımsever olmak, yalan söylememek, sözünü yerine getirmek, sözünün arkasında durmak, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak, işini gereği gibi yapmak, diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek bireysel ahlaklılığın olmazsa olmazlarıdır. Yine söz konusu nitelikleri bir grup bir kurum veya toplum için de ahlaklılık ölçütleri olarak kabul etmek mümkündür.

1. Ahlaklı olmanın genel ilkeleri nelerdir?

2. Toplumun ahlak kurallarının bireysel tutum ve davranışlara yansıması nasıl olur?

Hazırlamış olduğumuz “10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019“a emojilerle tepki vermeye ne dersiniz :)

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
2
clap
1
unlike
1
angry
0
happy
0
love
0
confused
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!