Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Göçün Mekansal Etkileri Ölçme Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 203, 204, 205 Göçün Mekânsal Etkileri Ölçme Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Göçün Mekânsal Etkileri Ölçme Değerlendirme Cevapları

Göçün Mekânsal Etkileri Ölçme Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Türkiye’de nüfusun artmasına etkide bulunan başlıca faktörler nelerdir?

 • Cevap: Türkiye’de nüfusun artmasına etkide bulunan başlıca faktörler doğal nüfus artışı ve yurt dışından gelen göçlerdir.

2. Göçün neden olduğu başlıca sorunlar nelerdir?

 • Cevap: Göçün neden olduğu başlıca sorunlar plansız kentleşme, gecekondulaşma, trafik sorunu, çevre kirliliği, eğitim ve sosyal hizmetlerin yetersizliğidir.

3. Türkiye’de okuma yazma bilenler içinde en büyük payı hangi okul mezunları oluşturur?

 • Cevap: Türkiye’de okuma yazma bilenler içinde en büyük payı ilkokul mezunları oluşturur.

4. Nüfus artışının neden olduğu başlıca sorunlar nelerdir?

 • Cevap: Nüfus artışının neden olduğu başlıca sorunlar kalkınma hızının düşmesi, işsizlik, göçler ve temel ihtiyaçların giderilememesidir.

5. Göçe neden olan doğa olayları hangileridir?

 • Cevap: Göçe neden olan doğa olayları iklim değişiklikleri ile deprem, volkanizma, tsunami, su baskınları, heyelan vb. doğal afetlerdir.

6. Günümüzde sürekli göçlerin en önemli nedeni nedir?

 • Cevap: Günümüzde sürekli göçlerin en önemli nedeni ekonomik koşullardır.

7. Mübadele göçü nedir?

 • Cevap: Mübadele göçü devletler arasındaki anlaşmalara bağlı olarak nüfusun değiştirilmesidir.

8. Türkler, Orta Asya’dan neden göç ettiler?

 • Cevap: Türkler, Orta Asya’dan kuraklık, artan nüfus ve siyasi olaylardan dolayı göç ettiler.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Türkiye’de kadın nüfus oranının fazla olduğu yerler göç gönderen alanlardır..
2. Türkiye’nin en çok göç gönderdiği ülke Almanya’dır.
3. Türkiye’nin nüfus piramidinin tabanının daralmasının nedeni nüfus artış hızının azalmasıdır.
4. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi Türkiye’de nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerdendir.
5. Turizm geçici göçlere neden olmaktadır.
6. Van depreminden sonra gerçekleşen göçler doğa olaylarına bağlı göçlerdendir.
7. Gecekondulaşma göçün sonuçlarındandır.
8. Bir yerde nüfusun azalması, o yerde göç olayının yaşandığının kanıtıdır.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kaç numaralı yerde yüksek yerler alçak yerlere göre daha fazla nüfusludur? Neden?

 • Cevap: I VE IV Çünkü amazon ormanları ve çöller vardır.

2. Kaç numaralı yerler neden sık nüfusludur?

 • Cevap: II ve III çünkü iş imkanı iklim koşulları ve altyapı hizmetleri elverişlidir.

3. Kaç numaralı yer kuraklıktan dolayı seyrek nüfusludur?

 • Cevap: IV Çünkü çöl vardır.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özelliklerinden değildir?
A) Kent nüfusu kır nüfusundan fazladır.
B) Okuryazar nüfus içinde erkeklerin oranı daha fazladır.
C) Nüfusun yarısından fazlasını 15 ile 64 yaş arasındaki yaş grubu oluşturmaktadır.
D) Çalışan nüfusun yaklaşık beşte biri sanayi sektöründedir.
E) Aktif nüfus, çalışma çağındaki nüfusun 1/4’ü kadardır.

 • Cevap: E

2. I. Nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 1945’tir.
II. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem 1960’tır.
III. Nüfus artış hızının düştüğü dönemde nüfus da azalmıştır.
Türkiye nüfusuyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: C

3. I. Erkek nüfus oranı
II. Kentsel nüfus oranı
III. Ortalama yaşam süresi
IV. Doğal nüfus artış hızı
Türkiye nüfusunda yukarıdakilerin hangileri 1950’den sonra sürekli artmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: C

4.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: A

5.Tarımda makineleşme arttıkça kırdan kente göçler de artmaktadır.
Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi, tarımda makineleşmeye elverişli olmadığından bu nedenli göçlerin gerçekleşmesi beklenmez?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

 • Cevap: D

6. I. Gelibolu Yarımadası
II. Kocaeli Yarımadası
III. Taşeli Yarımadası
IV. Ege kıyıları
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin seyrek nüfuslu yerlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: B

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

7. Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan itici faktörlerdendir?
A) Tarımda makineleşme
B) Sağlık kuruluşlarının bulunması
C) İş olanaklarının çok olması
D) Eğitim olanaklarının fazla olması
E) Sosyal olanakların fazla olması

 • Cevap: A

8. I. Savaşlar
II. Ekonomik koşullar
III. Dış göçler
Yukarıdaki etmenlerden hangileri Türkiye’de nüfus artış hızının bazı dönemlerde artıp bazı dönemlerde azalmasında etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

9. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen sürede Türkiye nüfusunun artması veya azalmasında etkili olmamıştır?
A) Hatay’ın ana vatana katılması
B) Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele göçü
C) 1950’den sonra yoğunlaşan kırdan kente göçler
D) Avrupa ülkelerine gerçekleşen işçi göçleri
E) Yurt dışına gerçekleşen bilim insanlarının göçü

 • Cevap: C

10. I. Kuraklık,
II. Artan nüfus,
III. Siyasi olaylar
Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri yukarıdaki nedenlerden hangilerine bağlı olarak gerçekleşmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

 • Cevap: E

11. Tabanı daralan nüfus piramidine sahip olan bir ülke için aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Yaşlı nüfus oranı azalmaktadır.
B) Kişi başına düşen millî gelir azalmaktadır.
C) Nüfus artış hızı artmaktadır.
D) İşsizlik oranı artmaktadır.
E) Doğum oranı azalmaktadır.

 • Cevap: E

12. I. Hindistan
II. Pakistan
III. Kanada
IV. İsveç
Yukarıdakilerden hangi ikisi en fazla beyin göçü veren ülkelerdendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

 • Cevap: A

13. Aşağıdakilerden hangisi devlet zoruyla gerçekleştirilen göçlere örnektir?
A) 2011’de meydana gelen tsunami sonucunda Japonya’da gerçekleşen göçler
B) 1923’te Lozan Antlaşması’na bağlı olarak Yunanistan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Yunanistan’a gerçekleşen göçler
C) Suriye’deki olaylardan dolayı Türkiye’ye gerçekleşen göçler
D) 2011’de Van’daki depremden dolayı gerçekleşen göçler
E) Naziler döneminde Almanya’dan gerçekleşen göçler

 • Cevap: B

14. Aşağıdakilerden hangisi göç sonucunda, göç edilen yerde gerçekleşen olgulardan değildir?
A) Sanayi kuruluşlarının şehir içinde kalması
B) Trafik sorunlarının yaşanması
C) Altyapı sorunlarının yaşanması
D) Nüfusa yönelik yatırımların azalması
E) Çevre sorunlarının yaşanması

 • Cevap: D

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Gün Yayınları Sayfa 203, 204, 205 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!