Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ölçme Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı 4. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ölçme Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Miras Cevapları

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 4. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti  Sayfa 113, 114  4. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ölçme Değerlendirme  Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti Ölçme Değerlendirme

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. I. Devletin teokratik bir yapıya sahip olması,
II. Divânda alınan kararların İslam dinine uygun hâle getirilmesi,
III. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ivme kazanması
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı Devleti’nde “ilmiye sınıfının” öneminin artmasına neden olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap

2. Anadolu’nun önde gelen sûfilerinden biri olan Hacı Bayrâm-ı Veli’nin;
I. konar-göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerine büyük katkı sağlaması,
II. tasavvuf alanında önemli çalışmalarda bulunması,
III. birçok sûfî yetiştirerek Anadolu ve Rumeli’ye göndermesi
faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap

3. Aşağıda verilenlerden hangisi “ilmiye sınıfı” içerisinde yer almaz?
A) Şeyülislam
B) Reisülküttap
C) Kazasker
D) Müderris
E) Kadı

 • Cevap

4. Aşağıda verilenlerden hangisi Klasik Dönem Osmanlı sanatları arasında gösterilemez?
A) Resim B) Hat C) Ahşap işlemeciliği
D) Dokumacılık E) Çinicilik

 • Cevap

5. I. Şehrin cami, bedesten ve imaret gibi kurumların etrafında yoğunlaşması,
II. Şehirlerin genelde ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı güzergâhlar üzerinde kurulması,
III. Önemli mahalle ve sokaklara gayrimüslim unsurların yerleşmelerine izin verilmemesi Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Osmanlı şehir planlamacılığı ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı mimarisinin eserleri arasında gösterilemez?
A) Gevher Nesibe Darüşşifası
B) Rüstem Paşa Bedesteni
C) Edirne Üç Şerefeli Cami
D) İznik Medresesi
E) Bursa Ulu Cami

 • Cevap

10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

B. Aşağıda verilen görsellerin altına hangi sanat dalı ile ilgili olduğunu yazınız.

 • Cevap

C. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap

1. ( ) Osmanlı Devleti’nde kazaskerler seyfiye sınıfı içinde yer almaktadır.
2. ( ) Medreseler, en önemli Osmanlı örgün eğitim kurumlan arasındadır.
3. ( ) Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarından Akşemseddin astronomi çalışmalarıyla ün
kazanmıştır.
4. ( ) Osmanlı Devleti’nde ahşap işçiliğiyle uğraşan sanatkârlara “neccar” denilirdi.
5. ( ) Osmanlı Devleti’nde kitabi kültür (divân edebiyatı) padişahların desteği ile gelişmiştir.
Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

 • Cevap

1. Mimar Sinan’ın İstanbul’daki çıraklık eseri…………………………….., yine İstanbul’da inşa ettiği kalfalık eseri…………………………….., Edirne’deki………………………………..ise ustalık eseridir.
2. Osmanlı Devleti’nde ilmiye sınıfı üyelerinden…………………………….divanda adli ve askerî işlerden;
taşrada ise adli ve idari işlerden…………………….sorumludur.
3. OsmanlI’da güzel yazı yazma sanatına…………………….., bu sanatla uğraşanlara ise……………………….
denir.
4. Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet……………………………..mahlası ile şiirler yazmıştır.
5. Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu en önemli isimlerden biri olan Uluğ Bey ………………………….
şehrinde bir rasathane inşa etmiştir. Onun öğrencilerinden……………………………………ise Osmanlı
eğitim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Medreselerin Osmanlı eğitim sistemine katkıları neler olmuştur?

 • Cevap

2. OsmanlI’da medreselerin eğitim dünyasına katkıları neler olmuştur?

 • Cevap

3. Osmanlı hâkimiyeti ile birlikte Rumeli’deki şehirlerde mimarî açıdan ne gibi gelişmeler yaşanmıştır?

 • Cevap

4. Osmanlı coğrafyasında sözlü kültürün toplum hayatına etkileri neler olmuştur?

 • Cevap

5. Uluğ Bey’in Türk dünyasına ne gibi katkıları olmuştur?

 • Cevap
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir