Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 177, 178, 179  1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm Nüfus Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.
1. Sanayi Devrimi ile birlikte nüfusta görülen en fazla artış ve değişim……………………….Kıtası’nda olmuştur.
2. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması sonucu gelecekte ……………………………………….gibi olumsuz sonuç ortaya çıkabilir.

B) Aşağıdaki tabloda nüfusa dair verilen özelliklerle bu özelliklere ait olan ifadeleri eşleştiriniz.

Cevap:

Aktif nüfus

Genç nüfus

Doğal nüfus artışı

Çöller

Batı Avrupa

 • 15-64 yaş arasındaki nüfustur. ()
 • Kuraklıktan dolayı seyrek nüfusludur. ()
 • Sanayi geliştiği için sık nüfusludur. ()
 • Doğum ve ölüm oranları arasındaki pozitif fark sonucu oluşan nüfustur. ()

4. Yukarıdaki haber metnine uygun bir başlık yazınız.

 • Cevap:

5. Doğum oranları hangi tür ülkelerde ve hangi nedenlerden dolayı daha fazladır?

 • Cevap:

6. Hindistan’ın 2040 yılına gelindiğinde dünyanın en kalabalık ülkesi olarak öngörülmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

7. Yandaki tabloya göre aritmetik nüfus yoğunluğunun en az ve en fazla olduğu bölgeler sırasıyla hangileridir?

 • Cevap:

 

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren grafiklerdir. Yukarıda dört ülkeye ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu piramitlere bakarak 8, 9, 10 ve 11. soruları cevaplayınız.
8. Kaç numara ile gösterilen piramit doğum oranının son yıllarda giderek azaldığı bir ülkeye aittir?

 • Cevap:

9. Yukarıdaki piramitlerde verilen değerleri yansıtan ülkelere günümüzden örnekler yazınız.

 • Cevap:

10. Verilen piramitlere sahip olan ülkeleri az gelişmişten çok gelişmişe doğru sıralayınız.

 • Cevap:

11. Kaç numara ile gösterilen piramit diğerlerine göre daha az gelişmiş bir ülkeye aittir?

 • Cevap:

12. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının az olması, genç nüfus yapısının ve nüfusa ait dinamik özelliklerin kaybolmasına neden olurken yaşlı nüfus oranı da hızlı bir şekilde artar. Bu durum, başta iş gücü olmak üzere çeşitli problemleri beraberinde getirir. Ülkeler bu sorunu çözebilmek için diğer ülkelerden iş gücü talep eder.
Buna göre aşağıda verilen ülkelerin hangisinde iş gücü açığı daha fazladır?
A) Etiyopya B) Makedonya C) Almanya D) Endonezya E) İran

 • Cevap:

13.Yukarıdaki dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi diğerlerine göre daha yoğun nüfuslu bir bölgedir?

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Yukarıdaki grafikte bir ülkeye ait olan nüfus artış hızının yıllara göre değişimi verilmiştir.
14.Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Nüfusun en az olduğu dönem 1940 yılıdır. b) Nüfus bazı dönemlerde artarken bazı dönemlerde azalmıştır.
C) Nüfus miktarı 1927 yılından 1945 yılına doğru azalmıştır.
D) 1980’li yıllarda ülke nüfusu 30 milyonun altındadır.
E) Ülke nüfusu verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.

 • Cevap:

15.Tabloda bir ülke nüfusunun sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Tablodaki verilerden faydalanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus 1927 yılında en fazla tarım sektöründe faaliyet göstermiştir.
B) 2014 yılına kadar tarım sektöründe çalışan nüfus oranı azalırken hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan nüfus oranı artmıştır.
C) 2010 yılında hizmet sektöründe çalışanların oranı, tarım sektöründe çalışanların oranını geçmiştir.
D) Sanayi sektöründe çalışanların en fazla olduğu dönem 2016 yılıdır.
E) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranının en az olduğu dönem 1927 yılıdır.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir