Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Su Kaynakları Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Topraklar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Topraklar Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Topraklar Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Topraklar Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123  3. Bölüm Topraklar Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Bölüm Topraklar

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

1. Geçmişten günümüze insan faaliyetleri için büyük önem arz eden toprak, belirli şartlarda yenilenebilen sınırlı bir kaynaktır. Bu kaynağı koruma adına neler yapılabileceğini açıklayınız.

 • Cevap:

2. Toprak, insan ve diğer canlılar için nasıl bir öneme sahiptir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

 Aşağıdaki görsellerin bulunduğu alanlarda kayaçların ayrışmasında etkili olan faktörleri görsellerin yanlarında bulunan noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

Aşağıdaki şekilde bir arazide oluşan farklı toprak türleri gösterilmiştir. Buna göre verilen soruları cevaplayınız.

Hangi toprak türünün bulunduğu alanda toprak kalınlığı daha fazladır? Bu durumun nedenleri nelerdir?

 • Cevap:

Yükselti değiştikçe ve denizlerden uzaklaştıkça toprak türlerinin değişmesinin nedenleri neler olabilir?

 • Cevap:

Bulundukları yerler göz önüne alındığında hangi toprakların oluşumunda kimyasal ayrışma daha fazladır? Bu durumun nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Yanda verilen grafik hangi iklim tipine ait olabilir?

 • Cevap:

Bu iklim bölgesine ait toprak çeşidini ve bu toprağın oluşmasında hangi ayrışma türünün daha belirgin olduğunu açıklayınız.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Aşağıdaki dünya haritasında zonal toprakların bulunduğu alanlar numaralarla gösterilmiştir. İsimleri verilen toprak türleriyle harita üzerindeki numaraları eşleştiriniz.

Cevap:

 • Kahverengi orman toprakları ()
 • Laterit topraklar ()
 • Tundra toprakları ()
 • Kahverengi bozkır toprakları ()
 • Çernozyom topraklar ()
 • Çöl toprakları ()
 • Podzol topraklar ()
 • Kırmızı Akdeniz toprakları ()

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

Aşağıda özellikleri verilen toprakların hangi intrazonal toprak tipine ait olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

Toprak Türü

Su oranının fazla olduğu bataklık toprağıdır. :
Kurak dönemde toprakta geniş çatlaklar oluşurken yağışlı dönemde ise toprak suya doyduğu için şişer. :
Toprağın üst kısmında tuz, soda, karbonat ve çeşitli sülfatların yoğun olarak bulunduğu bir katman oluşur. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülür. :
Yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan ve genellikle koyu renkte olan topraktır. :

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Aşağıda verilen özelliklerin hangi toprak türüne ait olduğunu karşılarındaki noktalı yerlere yazınız.

Toprak Türü

Sıcak ve nemli bölgelerin aşırı yıkanmış, humus bakımından fakir ve kırmızı topraklarıdır. :
Akarsuların taşıdığı malzemenin delta ovalarında veya çukur alanlarda birikmesi sonucu oluşur.  :
Bu topraklar oldukça verimli olup orta kuşağın yarı nemli karasal iklim bölgelerinde oluşur. :
Volkanik olaylar sonucu çıkan kum boyutundaki malzemeler ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşur. :
Buzul aşındırması sonucu biriken malzemelerden oluşur. :
Kalkerler üzerinde oluşan ve demir oksit oranı yüksek olan Akdeniz topraklarıdır. :
Kışın donan, yazın da çözünerek bataklık hâline gelen topraklardır. :
Humus bakımından zengin olup yaprak döken ağaçlar altında oluşur. :
Şiddetli buharlaşmaya bağlı olarak tuz ve kirecin yüzeyde biriktiği zonal topraktır. :
Step bitki örtüsü altında oluşan ve yıkanmanın az olduğu topraklardır. :
Kumlu, çakıllı ve su geçirgenliği yüksek olup eğimli yamaçlarda oluşur. :
Orta kuşağın soğuk nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşur. :
Eğimli yamaçlarda sel sularının kumları taşıması ve geride iri taşların kalması sonucu oluşur. :
Rüzgâr aşındırması sonucu biriken malzemelerden oluşur. :

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla birlikte yakın çevrenizde bulunan tarım alanı, mera alanı veya ormanlık alana bir gezi düzenleyiniz. Gittiğiniz yerdeki toprakları gözlemleyerek mevcut toprak profilini inceleyiniz. Toprağın rengi, yapısı, kalınlığı ve organik madde miktarının yörede görülen iklim, yeryüzü şekilleri, anakaya ve bitki örtüsü ile ilişkisini araştırınız. Topraktaki yıkanmanın yeterli olup olmadığını gözlemleyiniz. Yaptığınız gözlem ve araştırma sonuçlarına göre bir rapor hazırlayınız. Bölüm sonunda yer alan kontrol listesini doldurarak yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.

 • Cevap:

10. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

Türkiye’de topraklar; genellikle tarım, hayvancılık, ormancılık ve sanayide ham madde ihtiyacının karşılanması gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır. Öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla birlikte yakın çevrenizde bulunan tarım alanlarına bir gezi düzenleyerek bu toprakların kullanım alanlarını gözlemleyiniz. Bu gözlemlerinizde tarım topraklarının amaç dışı kullanımına yönelik örnekler var mıdır? Bu tür kullanımın ülke ekonomisini nasıl etkileyebileceğini araştırınız. Yaptığınız gözlem ve araştırma sonuçlarına göre bir rapor hazırlayınız. Bölüm sonunda yer alan kontrol listesini doldurarak yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz.

 • Cevap:

Türkiye topraklarının erozyona uğrama nedenlerini, ortaya çıkan sonuçları ve erozyonun önlenebilmesi için neler yapılması gerektiğini araştırarak bulduğunuz sonuçları sınıfta paylaşınız.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir