Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Meb Yayınları / 10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 90 Cevabı

10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 90 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı 

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de doğru inancın özellikleri nasıl ifade edilmiştir? Açıklayınız.

  • Cevap: İslam dininin geldiği dönemde insanlann büyük çoğunluğu yanlış inançlara yönelmişti. İnsanlar evrenin yaratıcısı olan Yüce Allah’a değil, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyordu. Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayette bu inancın yanlış olduğu açıkça dile getirilmiştir. “İnkârcılar onu (Allah’ı) bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tannlar edindiler.” buyrularak putlara tapanlar açık bir şekilde kınanmıştır.Her Müslüman, hurafelerden ve batıl inançlardan uzak durmalıdır. Dinimizin inanç esaslarını Kur’an-ı Kerim’den doğru bir şekilde öğrenmeye önem vermelidir. “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir …” mealindeki ayet de Kur’an’ın insanı her konuda doğru yola yönlendireceğine işaret etmektedir.

2. Kur’an-ı Kerim, insanlarda hangi doğru davranışların olması gerektiğini belirtmiştir? Bir ayetle örnek vererek açıklayınız.

  • Cevap:

3. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumanın insanlara ne gibi faydaları vardır?

  • Cevap:  Kuranı Kerim okunması için inen bir kitaptır. Zaten Kuran kelimesi de çok okunan anlamına gelmektedir. Yüzünden Kuran okumak insan ruhuna çok olumlu etkiler yapar. Anlamı biliniyorsa bu etki kat ve kat fazla olur. Anlamı bilinmese dahi bu okum zikir yerine geçer. Her harfine sevap verileceği peygamberimiz tarafından müjdelenmiştir.

4. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için neler yapılmalıdır?

  • Cevap:  Kuran- ı Kerim’ deki sureleri, hadisleri, duaları vb. Arapça kelimelerin meallerini araştırırız.

5. Kur’an-ı Kerim’i yorumlayacak olan müfessirlerin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

  • Cevap:

1. Önce bizzat Kur’ an-ı Kerimi iyi inceleyip, bir ayeti tefsir eden diğer ayetleri toplamaya çalışmalıdır. Zira ayetlerin birbirlerini açıklamaları meşhur bir keyfiyettir. Böylece müfessir, bir ayeti hatalı olarak veya eksik bir şekilde anlayıp, konuyu Kur’an’ın bütünlüğünden uzak tutmak tehlikesinden kurtulur.

2. Ayetleri açıklayan hadislere başvurmak. Zira Kur’an’ı esas itibariyle tefsir yetkisini Allah  (c.c.) Peygamberine vermiştir. Bu husustaki ayetlerden sadece birini zikredelim: “Biz sana zikri indirdik. Ta ki, kendileri için indirilen Kur’an’ı insanlara açıklayasın ve ta ki onlar da fikirlerini iyice kullansınlar. “

3. Sahabe’nin tefsiri de, öğrendiklerini bizzat Rasulullah’tan (s.a.s.) öğrenmiş olmaları ihtimali, Kur’an’ın nazil olduğu dönemde onun kelimelerinin manalarını en iyi bilme durumunda olmaları, keza vahyin indiği ortamları bizzat yaşamaları, derin kavrama güçleri ve hükümleri uygulama alanına koymadaki şevk ve başarıları gibi meziyetleri sebebiyle son derecede önemlidir. Özellikle ilk dört halife, İbnMes’ud, İbn Abbas, Hz. aişe, ÜbeyİbnKa’b, Zeydİbn Sabit (radiyallahutealaanhüm) gibi sahabelerin tefsirlerini bilmek gereklidir.

4.Kelam’ın manasından ve Usulü’d-Din’de sabit olan esaslardan ortaya çıkan neticeye göre tefsir etmek. Hz. Peygamber (s.a.s.), İbn Abbas hakkında: “Ya Rabbi, onu dinde fakih kıl ve ona tefsiri öğret.” diye dua ettiğinde, bu kabil tefsiri kastetmiştir. Hz. Ali de (r.a.), Müslüman’ın çaba sarfederek ulaştığı şahsi Kur’an anlayışını onun esas mirası, başlıca sermayesi saymıştır. Sahabe’nin tefsirde bazen her birinin farklı açıklamaları, bu kabilden sayılır.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. I. Doğru davranış
II. Doğru yol
III. Doğru düşünce
IV. Doğru bilgi
V. Doğru inanç
Yukarıdakilerden hangileri Kur’an-ı Kerim’in temel amaçlarıdır?
A) V, I, II
B) II, III, IV
C) I, IV, V
D) V, II, III
E) III, II, I

  • Cevap: C
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir