Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

10. Sınıf Meb Yayınları Felsefe Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

1.1.3. FELSEFE TANIMLARI

Felsefenin tanımı, aynı zamanda felsefi bir konudur. Bir şeyi tanımlamak onu bilinir kılarak belirsizlikten kurtarmak demektir. Fakat tanımlama her durum için kolay değildir. Felsefenin tanımı için de bu geçerlidir. Birbirinden farklı birçok felsefe tanımı vardır. Felsefenin bu kadar çok tanımı olmasının nedeni problem alanının genişliğidir. Bilimden sanata, siyasetten ahlaka hemen hemen her şey felsefenin konusudur. Her felsefe tanımı, tanımı yapan filozofun felsefi düşüncelerinin özeti olarak görülebilir.

Uygulama

Aşağıda verilen filozofların felsefe tanımlarını okuyunuz ve tanımlardan hareketle verilen soruları cevaplayınız.

Platon, Devlet [Platon (MÖ 427-347)]

Felsefe, diyalektik düşünme yoluyla ideaların (formların) bilgisini kavramadır.

Aristoteles, Metafizik (MÖ 384-322)

Var olan olarak var olanı ve özü gereği ona ait olanları inceleyen bir bilim vardır.
Bu bilim (felsefe), herhangi bir özel bilimle aynı değildir çünkü diğer bilimlerin
hiçbiri var olanlar olarak var olanları genelliğiyle ele almaz.

El Kindî, Felsefi Risaleler (801-873)

İnsan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü felsefedir. Felsefe tarifi,
insanın gücü ölçüsünde var olanların hakikatini bilmesidir.

Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf (870-950)

Felsefe, var olmaları bakımından varlıkların bilinmesidir.

İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifa Metafizik (980-1037)

Felsefe, hem kuramsal (bilgi) hem de pratik olarak yetkinleşmedir.

Immanuel Kant, Arı Usun Eleştirisi [Imanuel Kant (1724-1804)]

Felsefenin görevi yanlış anlamadan doğan aldanmacaları ortadan kaldırmaktır.
Üstelik bu öylesine övülüp değer verilen kuruntuların yitmesine sebep olsa bile.

Karl Jaspers, Felsefeye Giriş [Karl Yaspers (1883-1969)]

Felsefe, yolda olmak demektir. Felsefede sorular cevaplardan daha önemlidir, her cevap yeni sorulara çevrilir.

Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş (1901-1974)

Felsefe, insanın varlık hakkındaki düşüncesi ve bu düşünce üzerindeki düşüncesidir.
Başka deyişle felsefe varlık ilmidir.

Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş (1905-1984)

Felsefe; bütün “var olan” şeylerin ortak olan, birleştirici olan niteliğini ortaya koymaya çalışır.

Sorular

1. Filozofların tanımlarında öne çıkan terimler nelerdir?

  • Cevap: Filozofların tanımlarında öne çıkan terimler şunlardır: felsefe, bilgi, varlık, idealar (formlar), hakikat, güç, sanatlar, yanlış anlama, aldanmaca, sorular.

2. Yukarıdaki felsefe tanımlarının ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

  • Cevap: Yukarıdaki felsefe tanımlarının ortak özellikleri şunlardır: felsefenin bilgiye ve düşünmeye dayalı bir disiplin olduğu, varlık ve hakikat konularının felsefenin merkezinde olduğu, felsefenin diğer bilimlerden farklı bir bakış açısına sahip olduğu ve soruların cevaplarından daha önemli olduğu.

3. Hangi tanımların hangi noktalarda birbirinden ayrıldığını açıklayınız.

  • Cevap: Platon’un tanımı diğerlerinden farklılığını, felsefenin ideaların (formların) bilgisini diyalektik düşünme yoluyla kavramak olduğunu belirtirken, Aristoteles’in tanımı var olanları ve özlerini inceleyen bir bilim olduğunu belirtir. El Kindî’nin tanımı, felsefenin insanın gücü ölçüsünde var olanların hakikatini bilmesi olduğunu belirtirken, Fârâbî’nin tanımı var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi olduğunu belirtir. İbn Sînâ’nın tanımı, felsefenin kuramsal (bilgi) ve pratik olarak yetkinleşmek olduğunu belirtirken, Kant’ın tanımı felsefenin yanlış anlamadan doğan aldanmacaları ortadan kaldırmak olduğunu belirtir. Karl Jaspers’ın tanımı felsefenin yolda olmak, soruların cevaplardan daha önemli olduğunu belirtirken, Hilmi Ziya Ülken’in tanımı felsefenin insanın varlık hakkındaki düşüncesi ve bu düşüncesi üzerindeki düşüncesini ifade eder. Takiyettin Mengüşoğlu’nun tanımı ise felsefenin bütün “var olan” şeylerin ortak olan, birleştirici olan niteliğini ortaya koymaya çalıştığını belirtir. Bu nedenle, filozofların felsefe tanımları arasında farklılıklar bulunmaktadır, ancak hepsi felsefenin bilgiye, düşünmeye, varlık ve hakikat konularına dayandığını vurgularlar.

10. Sınıf  Felsefe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 17 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!