Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 85 Cevabı

10. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 88 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Meb Yayınları / 10. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 87 Cevabı

10. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 87 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

10. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Hz. Muhammed’in Hayatı Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı 

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Peygamberimiz kadınlara karşı nasıl davranmıştır? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Hoşgörülü davranmıştır.

2. Erkeğin toplumdaki konumunu ve sorumluluklarını açıklayınız.

 • Cevap: Erkek evine bir ekmek getirmeli. Erkek her zaman doğru olmalıdır.

3. İnsan olma bakımından kadın ve erkek arasında fark var mıdır? Anlatınız.

 • Cevap:Şüphesiz ki, bu soruya hemen “evet” veya “hayır” şeklinde cevap vermek çok zor. Zira soru bu haliyle yeterince açık değildir. O halde: “Nerede? Hangi konuda? Ne yönden?” gibi başka sorularla bunu açmaya ihtiyaç vardır:

  Eğer, “hukuksal açıdan” soruluyorsa, buna cevap olarak “evet” diyebiliriz. Ama eğer, her husus için yani mutlak manada deniliyorsa, o zaman, bu soruya cevap vermeye gerek kalmayacaktır. Zira cevabı sorunun içindedir. Mademki, iki ayrı cinsten söz ediliyor; o zaman mutlak eşitlik nasıl düşünülebilir?

  Meslek ve iş hayatı alanlarında kadınla erkeğin eşit oldukları sahalar bulunduğu gibi, erkeğin kadını çok gerilerde bıraktığı veyahut onun çok gerisinde kaldığı sahalar vardır. Fiziki olarak bedensel güç ve iktidar bakımından erkeğin kadından üstün olduğu gibi hâkimiyet ve yönetmekte de daha dirayetli olduğu bir gerçektir. Onun için, meseleye tek yönden bakmak, sadece hukuksal alanla sınırlandırmak yanlış olur.

  Şayet, “Kadınla erkek arasında iyi insan, üstün insan olma noktasında bir fark var mıdır?” diye sorulursa o zaman şunu hemen belirtmek isteriz ki: Hukuk başka, üstünlük ve fazilet daha başka şeylerdir. Bu ikincisinde hemen şu veya bu daha üstündür demek çok zordur. Çünkü kadın olsun erkek olsun, her insan Allah’ın kuludur. O, hangi kulunu üstün tutuyor, daha çok seviyorsa ve hangi kulundan daha razıysa üstünlük onun hakkıdır.

  Kuran’ı Kerime baktığımız zaman, üstünlük ölçüsü olarak karşımıza cinsiyetin değil, takvanın çıktığını görüyoruz. Evet, Allah indinde üstünlük ve faziletin ölçüsü; ne sınıf farkı, ne kan bağı ve ne de cinsiyettir. Sadece ve sadece takvadır.

4. Kadın-erkek ilişkileriyle ilgili Peygamberimiz’in tavsiyelerinden iki örnek yazınız. 

 • Cevap: Onlar sizin için birer elbise sizde onlar için birer elbisesiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz kadınlara karşı hoşgörülü davranmıştır.
B) Peygamberimiz eşlerin birbirlerine iyi davranmasını istemiştir.
C) Peygamberimiz ilim öğrenmeleri konusunda erkekleri daha fazla teşvik etmiştir.
D) Peygamberimiz’e kadınlar rahatlıkla soru sorabilirdi.
E) Peygamberimiz kız çocuğunun hor görüldüğü bir dönemde kız evlatlarından övgüyle bahsetmiştir.

 • Cevap: C

2. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Kadın ve erkeğin yaratılışı farklıdır.
II. Kadın ve erkek aynı özden yaratılmıştır.
III. Kadın ve erkeğin Allah katında sorumluluğu aynıdır.
IV. Kadın ve erkek her yönden eşittir.
A) I-II B) II-III C) III-IV D) I-III E) I-IV

 • Cevap: E

“…İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz…”
3. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisten çıkartılan bir sonuç değildir?
A) Kadın haklarına riayet edilmelidir.
B) Allah’a karşı gelmekten sakınılmalıdır.
C) Kadınlar Allah’ın emanetidir.
D) Evlilikte kadın ve erkeğin rızası şarttır.
E) Kadınlar ve erkekler nikâhla birbirlerine helal olurlar.

 • Cevap: A
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir