Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İzmir Kapılarında Mustafa Kemal Cevapları

blank

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Anı Sayfa 256, 257, 258, 259, 260, 261 İzmir Kapılarında Mustafa Kemal Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İzmir Kapılarında Mustafa Kemal Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı

1. Tarihte topluma katkısı olmuş hangi kişiyle ilgili bir anınız olsun isterdiniz? Niçin?

 • Cevap: İsterdim. Özellikle Mustafa Kemal ile isterdim. Çünkü o günleri yaşamış bir kahramanın kendi ağzından kahramanlık destanını dinlemek muhteşem bir şey olurdu.

2. Yaşadıklarınızı günü gününe yazmayı mı yoksa üzerinden zaman geçtikten sonra aklınızda kaldığı kadarıyla aktarmayı mı tercih edersiniz? Düşüncelerinizi nedenleriyle paylaşınız.

 • Cevap: Üzerinden zaman geçtikten sonra yazıyorum. Bu şekilde yazacaklarımı aklımda önce bir kaç gün toparlamaya çalışıyorum. Kafamda olgunlaştıkça fikir hemen kağıda kaleme sarılıyorum

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 259 Cevabı

1. • Bu, rüya gibi bir şeydi. Yanık yüzlü, tığ gibi endamlı, ürkütücü ve engin bakışlı, acaba hangi masaldaki kahraman bize o sabah görünen Mustafa Kemal kadar güçlü olmuştur.
• Hızlı konuşanlarımız, fısıldaşanlarımız, büsbütün susanlarımız ve derin kaygılar içine gömülenlerimiz vardı.
Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili ifadelerin anlamlarını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin Türkçe Sözlük’ünden kontrol ediniz.

 • Cevap:

➜ tığ gibi endamlı: İnce yapılı ama düzgün bir fiziğe sahip olan kişiler için kullanılan deyim.
engin bakışlı: Bilgili ve anlamlı bir bakışa sahip insanlar için kullanılan bir deyim.
derin kaygılar: İnsanın endişe ile bakması üzerine kullanılan deyimdir.

2. Okuduğunuz metinde yazarın gözlemlerinden yararlandığı bölümleri gösteriniz.

 • Cevap: Özellikle Mustafa Kemal’i ilk kez gördüğü ya da bir karar alırken karşılaştığı şekilde gözlemlerden yararlanmıştır.

“Yanık yüzlü, tığ gibi endamlı, ürkütücü ve engin bakışlı, acaba hangi masaldaki kahraman bize o sabah görünen Mustafa Kemal kadar güçlü olmuştur.”
“Akşamları kumandan ceketini çıkarır, bildiğimiz kemerli beyaz Rus gömleğini giydiği olurdu. Bu gömlek yakışabilmek için, vücudu ve beli ne kadar ince olmalı idi.”

3. Metinde Mustafa Kemal’in fiziksel özellikleri nasıl verilmiştir?

 • Cevap: Yanık yüzlü, tığ gibi endamlı, ürkütücü ve engin bakışlı, ince bir bele sahip ve her giydiğini kendisine çok yakıştıran biri olarak tasvir edilmektedir.

4. Yazar, Mustafa Kemal’i İzmir’de karşılayan kalabalığı görünce neler düşünmüştür?

 • Cevap: Halkın Mustafa Kemal’i nefessizlikten öldürebileceğini bile düşünmüştür. Çünkü halk öyle bir sevgi seli göstermekte idi ki bu sevginin Mustafa Kemal’e zarar vereceği bile düşünülebilirdi.

5. “Anı kitaplarında yazarların dünyaya bakış açıları ve olayları hangi pencereden gördükleri kolayca anlaşılır.” bilgisinden hareketle Falih Rıfkı ATAY’ın olaylara bakış açısının metne yansıdığı bölümleri gösteriniz.

 • Cevap: Falih Rıfkı özellikle bazı olaylarla ilgili yorumlar yaptığı kısımlarla bakış açısını metne yansıtmıştır. Örneğin:

“O günler, Mustafa Kemal’in bir destan şairinin hayalinde tamamlanabilecek ne eksiği olduğunu düşünüyorum.”
“Bizim bile, hele bir mütareke yapalım, İngiliz gemilerinin birkaç zaman daha İzmir limanında kalmasından ne çıkar, diyeceğimiz geldi.”

6. “Zaferi unutmuş gibiydi. Birçoklarının son zannettiği şey, onun için başlangıçtı.” cümlesini, metnin yazıldığı dönemin tarihî gerçekliğini göz önünde bulundurarak yorumlayınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal’in ne kadar ileri görüşlü ve çalışkan zeki olduğunun göstergesidir bu sözler. Çünkü Mustafa Kemal dünde yaşayan değil dünden ders çıkararak kendini geliştiren ama bunun yanında da geleceği inşa eden büyük bir liderdir.

7. Okuduğunuz metnin konusunu belirtiniz.

 • Cevap: Mustafa Kemal’in İzmir’de geçirdiği iki yazarın da misafir olarak katıldığı günlerdir.

8. Metinden hareketle anlatıcıyı ve anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.

 • Cevap: Anlatıcı yazarın kendisidir. Bakış açısı ise Hakim Bakış Açısıdır.

9. Metinde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını bulunuz. Aşağıdaki şemalara yazınız.

Anlatım Biçimleri: Açıklama ve Öyküleme ile Betimleme kullanılmıştır.
Düşünceyi Geliştirme Yolları: Örnekleme ve karşılaştırmadan faydalanılmıştır.

10. Metnin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Metin sade bir dille açık anlaşılır olan anlatım biçimiyle kaleme alınmıştır. Bu da metnin halkın anlayabileceği ve keyifle okuyabileceği bir yapıyı taşıdığını gösterir bize.  

11. Metinden hareketle dönemin siyasi ve sosyal yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Dönem Türk Halkının vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemidir. Osmanlının savaşta yenilmesi ve Anadolu’yu işgal edenlere karşı Mustafa Kemal önderliğinde halkın Vatanı kurtarma planı ve çabasının nihayet olumlu çözüme kavuşmasıyla İzmir’i ziyaret eden Atatürk’ün yaşamından kesitler sunulmaktadır.

12. Okuduğunuz metinde günümüz imlasından farklı olan kelimelere örnekler bularak altını çiziniz.

 • Cevap: Karargâhlar, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi .

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 261 Cevabı

Aşağıda verilen metin parçalarını konu, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarınızı sınıfta sözlü olarak paylaşınız.

 • Cevap: Sözlü olarak okumanız yetecektir.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 256, 257, 258, 259, 260, 261 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
6
3
1
14
7
1
8

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!