Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Kitabı Cevapları / 10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik  Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Mehmet BOLAT, İhsan SEVGİ tarafından kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise İsmail Aktuna tarafından yapılmış.

10. Sınıf Mega Yayınları Fizik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

10. Sınıf Mega Yayıncılık Fizik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı 

21. Eşit hacim bölmeli bir K silindirinin X ve Y sıvılarındaki denge durumu şekildeki gibidir.
K’nin yoğunluğu pK, X’in yoğunluğu px, Y’nin yoğunluğu pY olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) PY > Px > Pk b) Py > Pk > Px
C) Pk > Px > Py d) Pk > Py > Px
E) Px > PY > Pk

  • Cevap: A

22. Düdüklü tencereler aşağıdakilerin hangisine göre yapılmıştır?
A) Sıvıların, içindeki cisimlere kaldırma kuvveti uygulaması
B) Sıvıların basıncı iletmesi
C) Atmosferde oksijen bulunması
D) Basıncın kaynama noktasını yükseltmesi
E) Bir delikten fışkıran buharın ses çıkarması

  • Cevap: D

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıvılar basıncı iletir.
B) Sıvı basıncının nedeni yer çekimidir.
C) Basınç, donarken hacmi büyüyen
maddelerin erime noktasını düşürür.
D) Basınç, kaynama noktasını yükseltir.
E) Kapalı bir kaptaki gaz, yer çekimsiz ortamda basınç oluşturmaz.

  • Cevap: E

24. Bir bardaktaki suya buz parçaları atıldığında, büyük küçük tüm buz parçalarının resimdeki gibi suda yüzdüğü, buz parçalarının hepsi eriyince de bardaktaki su düzeyinin değişmediği gözlemleniyor. Bu gözleme dayanılarak aşağıdaki çıkarımlarda bulunuluyor:
I. Buzun yoğunluğu suyunkinden küçüktür.
II. Buz erirken hacmi küçülmüştür.
III. Buz erirken ısınmıştır.
Yukarıdaki çıkarımlardan hangisi ya da hangileri, başta sözü edilen gözlemle tutarlı değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: B

25. Dayanma yüzeylerinin alanları S, S ve 2-S olan şekildeki K, L, M cisimlerinin dayanma yüzeylerinde oluşturduğu basınçlar birbirine eşittir.
Buna göre K, L, M cisimlerinin GK, GL, GM ağırlıklarının büyüklük sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) gm>gk = gl b) gk = gl> gm A) gk>gl> gm b) gl>gk = gm B) gk = gm > gl

  • Cevap: A
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
3
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir