Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

“10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde oluşmuş itikadi yorumlardan biri değildir?
A) Eş’arilik
B) Maturidilik
C) Zeydiye
D) İmamiye
E) Malikilik

  • Cevap: E

2. Allah (c.c.) birdir, eşi ve benzeri yoktur. Onun zatı ile birlikte bulunan ezeli sıfatları vardır. Hayır ve şer yani iyilik ve kötülük Yüce Allah’tandır (c.c.). İnsanın fiilleri Allah (c.c.) tarafından yaratılır ve kullar tarafından yapılır. Kendisine dinî tebliğ ulaşmayan kimse, aklıyla Allah’ı (c.c.) bulmak ve iman etmekle sorumlu değildir. İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil, dinle ile bilinebilir. Büyük günah işleyen kimse günahkâr olur, fakat dinden çıkmaz. Böyle birinin durumu Allah’a (c.c.) kalmıştır, dilerse affeder. Yüce Allah’ın (c.c.) ayrıca ezeli bir tekvin yani yaratma sıfatı yoktur. Bu sıfat kudret sıfatının içindedir. Allah (c.c.) insana gücünün yetmeyeceği şeyleri yükleyebilir. Allah’ın (c.c.) fiillerinde sebep ve hikmetler olmayabilir.
Bazı özellikleri verilen itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eş’arilik
B) Maturidilik
C) İmamiye
D) Zeydiye
E) Malikilik

  • Cevap: A

3. Hz. Ali’yi (r.a.) Hz. Peygamber’den (s.a.v.) sonra insanların en faziletlisi olarak kabul edip onun Kur’an ve hadisle görevlendirilerek imam (devlet başkanı) olduğuna, ondan sonra imametin kıyamete kadar Hz. Ali’nin (r.a.) soyundan devam edeceğine inanan toplulukların ortak adını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maturidilik
B) Ehl-i Sünnet
C) Şia
D) İmamiye
E) Zeydiye

  • Cevap: C

4. Zeydiye’yi İmameye mezhebinden ayıran en önemli anlayış aşağıdaki konulardan hangisidir?
A) Tevhit
B) Peygamberlik
C)Ahiret
D) İmamet
E) Kitap

  • Cevap: D

5. Aşağıdakilerden hangisi Maturidilik ile Eş’ariliğin fikir birliği ettiği konulardan biridir?
A) Allah (c.c.) birdir, eşi ve benzeri yoktur.
B) Dinî tebliğ olmasa da kişi akılla Yüce Allah’ı (c.c.) bulabilir.
C) Kişi iyi ve kötü, güzel ve çirkin olan şeyleri akılla bulabilir.
D) Yüce Allah (c.c.) kişiye gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemez.
E) Allah’ın (c.c.) diğer sıfatları gibi tekvin yani yaratma sıfatı da ezelidir.

  • Cevap: A

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına da (Y) yazınız.

  • Cevap:

1. (Y) Coğrafya dinin yorumlanmasında etkili olan sebeplerden biri değildir.
2. (D) İslam düşüncesindeki farklı anlayışların gruplaşmış hâli olan mezhepler din değil, dinin anlaşılma biçimleridir.
3. (D) Dinî konuları yorumlamak bir uzmanlık işidir.
4. (D) İslam dininin temelini Allah’a (c.c.), meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman etmek oluşturur.
5. (Y ) Zeydiye, Maturidilikle birlikte Ehl-i Sünnet’in diğer ana kolunu oluşturan mezheptir.

D. Defterinize “İslam Dinamik Bir Dindir.” konulu bir kompozisyon yazınız.

  • Cevap: Neye ve nasıl inanmış olursa olsun tüm insanlığa ışık tutacak, yol gösterecek, farkında olmasa dahi insanlar mutlaka İslam’ı yaşamış olacakları bir hayat nizamı (müesseseler) oluşturulması gerekmektedir. Dil ile ikrar kalp ile tasdik kişinin kendi iradesiyle yapacağı tercihtir, isteyen cenneti isteyen cehennemi tercih eder bizimki tebliğdir diyebileceksek bize düşen insanlığa İslam’ın koşullarına göre hizmet etmektir. Din her gün değişen toplum hayatına uyar ve ona uyum sağlar. Mesela teknoloji geliştikçe din de teknolojiden faydalanır. Bu da dinin dinamizmini gösterir.

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları Nev Yayınları Sayfa 152 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!