Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

♦ “Allah’ı anmak (zikir) için oturanları melekler kuşatır, onları rahmet kaplar, üzerlerine manevi bir huzur (sekinet) iner ve Allah, yanındakilere (melek) onlardan bahseder.”
(Müslim, Sahih-i Müslim, Zikr, 39.)
♦ “Her ziyafet çeken, ziyafetine (insanların) gelmesini ister ve bundan memnun olur. Kur’an da Allah’ın ziyafetidir. Ondan uzak durmayınız.” (Dârimi, Sünen, Fezâilü’l-Kur’an, 1.)
♦ “Hz. Peygamber (s.a.v.): “Şüphesiz insanlardan Allah’a yakın olanlar vardır!” buyurdu. Ashab-ı kiram: “Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Onlar Kur’an ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır!” (İbn Mace, Sünen, Mukaddime, 16.)
♦ “Kim Rabb’iyle konuşmaktan hoşlanırsa Kur’an okusun.” (Ali Muttaki, Kenzü’l-Ummal, C 1, s. 510.)
Bu hadisleri Kur’arı-ı Kerim okumanın insanın Allah (c.c.) ile iletişimindeki önemi açısından arkadaşlarınızla yorumlayınız.

  • Cevap: Herşeyden evvel okuyup anlayarak amel edeceğimiz İlahî kitap, Kur’ân-ı Kerîm’dir. O ezelîdir, ebedîdir. Daima genç ve tazedir. O Allah’ın kelâmı, Allah’m fermanıdır. Hakikî mürşid ve rehber Kur’ân’dır.

“Tövbe-i istiğfar etmek” deyimi ile kastedilen nedir? Günlük konuşmalarda tövbe ve istiğfar ile ilgili başka hangi kullanımlar vardır? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • CevapGünlük hayatımızda dini kaynaklı olarak birçok deyim kullanırız. Onlardan biri de tövbe-i istiğfar etmek deyimidir. Din hassas bir konudur. İnsanlar, hayatlarında bazı hatalar ve günahlar işler. bunun sonucunda pişman olurlar ve af dilerler.Tövbe-i istiğfar etmek, işlenen hata ya da günahtan dolayı duyulan pişmanlığın ifadesi olarak günahların silinmesini istemektir.

    İstiğfar Duası Manası

    “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close