Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Arkadaşlarınızla Rûm suresinin 18-27. ayetlerinin meallerini birkaç defa okuyunuz? Belirtiniz.

2. Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarını öğrenmek niçin önemlidir? Açıklayınız.

 • CevapAllah’ın varlığını ve birliğini bilmek, iman esasıdır. Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmek için Allah’ı tam anlamıyla tanımak gerekir. Allah’ı tanımak için insanın kendini ve çevreyi tanıması gerekir. Hayatın amacını anlaması ve kavraması gerekir.

  Allah’ın varlığını ve birliğini bilmek için Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını bilmek gerekir. Allah’ı yakından tanımak için Allah’ın isimleriyle ve sıfatlarıyla ilgili araştırmalar yapmak insanı mental olarak rahatlatır.

3. Allah’ın (c.c.) zati sıfatları ile subuti sıfatları arasındaki farklar nelerdir? Belirtiniz.

 • CevapZati sıfatlar, sadece Allah’a ait olan sıfatlardır. Subuti sıfatlar ise Allah’ta ve az da olsa kullarında bulunan sıfatlar demektir. Zati ve subuti sıfatlar şu şekildedir;Vücut: Var olmak,
  Kıdem: Başlangıcı olmamak,
  Beka: Sonu olmamak,
  Vah da niyet: Bir olmak,
  Muhalefetün li’l Havadis: Sonradan olanlara benzememek,
  Kıyam bi-Nef sihi: Hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyaç duymamak demektir.

  Subuti Sıfatlar;

  Hayat: Diri olmak,
  İlim: Her şeyi bilmek,
  Semi: Her şeyi işitmek,
  Basar: Her şeyi görmek,
  Kelam: Konuşmak,
  İrade: Mutlak irade sahibi olmak,
  Kudret: Her şeye gücü yetmek,
  Tekvin: Dilediğini yaratmak anlamına gelir.

4. Kur’an-ı Kerim’e göre insanın olumlu özellikleri nelerdir? Sıralayınız.

 • CevapAllah, yarattığı insanı Kur’an-ı Kerim’de anlatmakta ve onu tasvir etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de insan hakkında olumlu ve olumsuz tanımlar bulunmaktadır. İnsanların olumlu özellikleri olduğu gibi olumsuz özellikleri de bulunmaktadır.Kur’an-ı Kerim’de insanın olumlu özellikleri arasında, insanın en güzel varlık olarak yaratılması, insanın dosdoğru namaz kılması, Allah’tan korkması, itaat etmesi gibi özelliklerden bahsedilir.

5. Allah (c.c.) ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkeler nelerdir? Listeleyiniz.

 • CevapAllah ve insan arasındaki ilişki temel dini ilişkidir. İslam dininde Allah, kullarıyla kitaplar, peygamberler aracılığıyla iletişim kurar. İnsanların doğru yola sevk edilmesi, iyilik ve adalet için mücadele etmesi için dinin emirlerine uymaları gerekmektedir.Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkeler ibadetler ve dualardır. Bu sayede insanlar Allah ile yakınlık kurar ve takva ile yaşamaya devam ederler.

  Allah (c.c.) ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkeler şu şekilde olacaktır;
  İbadetler,
  Dualar,
  Zekat, hac, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, ana-babaya yardım etmek, mezar ziyaretlerinde bulunmak vb.
  gibi çeşitli ibadet çeşitleri ve dualar, Allah (c.c.) ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere örnek verilebilir. İnsanlar, Allah ile ibadetler aracılığıyla iletişim kurarlar. Şöyle ki, insanlar dertli zamanlarında, kötü günlerinde, muhtaç olduğu zamanlarda veya çeşitli durumlarda yüce Allah’a dua eder, ibadet eder ve Allah’tan yardım isterler. Bu durumu da Allah ile insan arasındaki ilişki adı verilmektedir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız.

“subuti – dua – muhalefetün li’l-havâdis – istiğfar – beka – zati – tertil”
1. Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını ve hakikatini, diğer bütün yaratılmışlardan farklı olan niteliklerini bildiren özeliklerine………subuti ……….…………..sıfatlar denir.
2. Kur’an-ı Kerim’i anlamını düşünerek, harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, anlamına göre sesi yükseltip alçaltarak, durulacak yerlerde durup geçilecek yerlerde geçerek ağır ağır tane tane okumaya …………….tertil…………………..denir.
3. İnsanın, Allah’ın (c.c.) yüceliği ve büyüklüğü karşısında kendi zayıflığını kavrayıp bütün varlığıyla ona yönelerek yalvarması, sığınması, şükretmesi, övmesi, istek ve dilekte bulunmasına………..dua..………..denir.
4. Kişinin, günah eylemlerinin çirkinliğini fark ettikten sonra Allah’tan (c.c.) bağışlanma dileğinde bulunmasına ……….istiğfar………..denir.
5. Yüce Allah’ın (c.c.) “hiçbir varlığa benzememesi” anlamına gelen sıfatına…….muhalefetün li’l-havâdis…….denir.

 • Cevap:
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

5 Yorum

 1. Boşluk doldurma 1.soruda yanlışlık yapılmıştır.Allah’ın(c.c) varlığını ve hakikatini , diğer bütün yaratılmışlardan farklı olan niteliklerini bildiren özelliklere ”subuti ” değil ”ZATİ” SIFATLAR denir.

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close