Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Prof. Dr. Recai DOĞAN tarafından 160 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Erişcan TÜRK tarafından yapılmış.

10. Sınıf Nev Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

C. Aşağıdaki sorulardan her biri için beş cevap seçeneği verilmiştir. Seçeneklerden yalnızca biri doğrudur. Doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Yüce Allah’ın (c.c.) “acele etmeyen, günahkârların cezasını vermeye güç yetirdiği hâlde bunu acele yapmayıp onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakan” anlamındaki ismi aşağıdaki- lerden hangisidir?
A) Halim B) Raûf C) Kavi
D) Muhyi E) Rahman

  • Cevap: A

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c) zati sıfatlarından biridir?
A) Hayat B) İlim C) Beka
D) Tekvin E) Kudret

  • Cevap: C

3. “…Onun benzeri hiçbir şey yoktur…” (Şûrâ suresi, 11. ayet.)
Bu ayet, Allah’ın (c.c.) zati sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?
A) Kıdem B) Beka C) Vahdaniyyet
D) Kıyam binefsihi E) Muhalefetün li’l-havadis

  • Cevap: E

4. “… Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems suresi, 7-10. ayetler.)
Bu ayetlerden insan ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) İnsan doğuştan kötüdür.
B) İnsan doğuştan iyidir.
C) İnsanın diğer bir ismi de nefstir.
D) İnsan, iyilik ve kötülüğe meyledebilecek özelliklere sahiptir.
E) İnsan kabiliyetlerini sonradan elde eder.

  • Cevap: D

5. Tövbe ve istiğfarın unsurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İşlediği bir davranışın günah olduğunu fark etmek.
B) Günahından pişmanlık duymak.
C) Yüce Allah’ı (c.c.) daima anmak.
D) Bir daha günah ve hatalara dönmemeye kesin karar vermek.
E) Allah’ın gösterdiği yola dönerek ondan af ve bağışlanma dilemek.

  • Cevap: C

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına da (Y) yazınız.
1. (Y) Kur’an’da Yüce Allah (c.c.) en kısa ve özlü biçimde Kevser suresinde tanıtılır.
2. (D) Yüce Allah’ın (c.c.) kıdem sıfatı, “ezeli olmak, başlangıcı olmamak” anlamına gelir.
3. (Y) Yüce Allah’ın (c.c.) 99 ismi vardır.
4. (Y) Yüce Allah’ın (c.c.) zati sıfatları ezeli ve ebedi, subuti sıfatları ise değildir.
5. (D) İnsanın Yüce Allah’la (c.c.) iletişim yollarından biri de ibadettir.

D. Defterinize “İslam’da İnsan – Allah (c.c.) İletişimi” konulu bir kompozisyon yazınız.

  • Cevap:

İbâdet, Allah`ın emirlerini yapıp, yasaklarından kaçmak, Onun rızasına uygun hareket etmek demektir. İbadet, aynı zamanda Allah’ın bizlere verdiği bunca nimete teşekkür etmek demektir.

Her Müslüman, gerekli şartları taşıyınca ibadet etmekle yükümlüdür. Zengin olunca zekatını vermeli ve hacca gitmelidir. Sağlığı yerinde ise Ramazan orucunu tutmalıdır. Namaz ise zaten dinin direğidir. Zaten, yaratılış gayemiz de Allah’a ibadet etmektir. Zariyat Suresi 56. ayetinde Rabbimiz, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” buyurarak buna işaret etmiştir. İbadetlerde aslolan niyettir. Niyetimiz halis olursa Allah’ın rızasını kazanabilir. Aksi taktirde ibadetlerimizin bir anlamı olmaz.

Bu nedenle her daim Allah’a ibadet etmeli, O’nu yüceltmeli, şükrümüzü ifade etmeli ve O’nun rızasını kazanmanın yollarını aramalıyız.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

5 Yorum

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close