Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları Ata Yayıncılık’a ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ata Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İstişare ne demektir? Peygamberimizin (s.a.v.) istişareye verdiği önemi açıklayınız.

  • Cevap: Birinin veya bir heyetin fikrine müracaat etme; fikrini, görüşünü alma; danışma anlamına gelmektedir. Peygamberimizin istişareye çok önem vermiştir.

2. Adalet ne demektir? Peygamberimizin adalet anlayışını bir örnekle anlatınız.

  • Cevap: “Adl” kökünden gelen “adalet” kavramı sözlükte; “insaflı ve doğru olmak, doğru davranmak, zulmetmemek, eşit olmak, eşit tutmak, her şeye hakkını vermek, düzeltmek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkâniyet” anlamlarına gelir. “Adl” kökü Arapça’da “an” harfi cerri ile kullanıldığında doğruluktan ve yoldan sapmak ve meyletmek; (ilâ) edatı ile kullanıldığında dönmek; (be) edatı ile kullanıldığında denk ve eşit tutmak anlamına gelir.

Hz. Peygamber’in adaletini gösteren rivayetlerden biri de hayatının son dönemlerinde sahabelerine yaptığı konuşmayla ilgilidir. Nakledildiğine göre Rasûlullah (sav) Efendimiz sahabeye etkili bir konuşma yapmış ve şöyle demiştir: “Müslümanlar! Allah adına ve üzerinizdeki hakkım için söyleyin. Kime bir haksızlık etmişsem kıyamet günü hesaplaşmadan evvel gelsin hakkını alsın!” Bir savaştan dönerken Rasûlullah (sav) ‘ın elindeki değneğin bilerek ya da bilmeyerek kendisine vurduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber kısas uygulayabileceğine hükmetmiş ve evden değneğin getirilmesini istemiştir. Başka sahabelerin araya girip kısası kendilerinde uygulamasını istemelerine rağmen bu uygun görülmemiş ve sonunda Rasûlullah (sav) karın kısmını açarak vurmasına izin vermiştir. Ukkaşe de bunu fırsat bilip Efendimiz’in karnını öpmüştür.[25] Yine rivayete göre Rasûlullah (sav) ‘ın bir şeyler dağıttığı bir anda birisi gelip dağıtılan eşyalara yönelince Hz. Peygamber elindeki dalla ona vurmuş; fakat hemen ardından onun da kendisine vurmasını istemiştir[26] Yine kendisinden alacağını isteyen sahabeye diğer ashab-ı kiram kızınca “Hak sahibinin söz hakkı vardır” karşılığını vermiştir.[27] “Kimin bende alacağı varsa alsın ya da helal etsin. Rabbime tertemiz varmak isterim” buyurmuştur.[28] Hz. Peygamber’in sadeliğine, kibirli olmayışına ve adaletine en güzel örneklerdir.

3. Peygamberimizin barış konusundaki duyarlılığı nasıldır? Belirtiniz.

  • Cevap: Hz Muhammed barış kavramından yana olmuştur ve her zaman keskin tavrını korumuştur. İslam, kelime manası ile barış, teslimiyet ve huzur gibi anlamlar taşımaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere dinimiz barışı destekleyen bir yapıya sahiptir. İnsanları İslam’a davet eden ve dinin hükümlerini en iyi şekilde uygulayan sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed de toplumsal barış konusunda oldukça çaba harcamıştır.

4. “Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler.” (Mü’minûn suresi, 8. ayet.) ayetini açıklayan kısa bir kompozisyon yazınız.

  • Cevap: Müfessirler, buradaki emanet ve ahid kavramlarının hem insanlar tarafından korunması ve esirgenmesi için bırakılan nesneler, riayet edilmesi istenen sözleşmeler gibi maddî ve mânevî emanetleri, görevleri hem de Allah’ın kullarına yönelttiği ve kulun iman ikrarıyla uymayı taahhüt ettiği ilâhî hükümleri kapsadığını belirtirler. Buna göre meselâ birine korunması için bırakılan mal gibi Allah’ın müminden yerine getirmesini istediği namaz, oruç vb. ibadetler de birer emanettir.

5. Hz. Ali (r.a.) kimle ve ne zaman evlenmiştir? Hz. Ali’nin (r.a.) çocuklarının isimlerini söyleyiniz.

  • Cevap: Hz. Ali -kerremallahu veche- hicrî 2. senenin son ayında Hz. Fâtıma -radıyallahu anh- ile evlendi. Ali’nin ilk eşi Muhammed’in kızı Fatıma’dır. Ali Fatıma vefat edene kadar başkasıyla evlenmemiştir. Fatıma’dan 5 çocuğu olmuştur; isimleri şunlardır: Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiyye ve Mûhsin ibn Ali. Mûhsin, henüz Fatıma’ın karnındayken, ölmüştür.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi istişare edilecek kişide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Tecrübe
B) Bilgi
C) Güvenilirlik
D) Yöneticilik
E) Sır saklayabilmek

  • Cevap: D

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Bedir Savaşı’nda ordunun konaklaması ile ilgili görüşlerini aldığı sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Ebu Bekir (r.a.)
B) Hz. Selman-ı Farisi (r.a.)
C) Hz. Habbab bin Münzir (r.a.)
D) Hz. Ali (r.a.)
E) Hz. Zeyd bin Sabit (r.a.)

  • Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi istişare ile aynı anlamda kullanılan kavramlardan biridir?
A) Tefekkür
B) Danışma
C) Liyakat
D) İftar
E) İstiğfar

  • Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisi ticari hayatta Hz. Peygamber’in (s.a.v.) getirdiği ölçülere uymaz?
A) Satılmış mal üzerine pazarlık yapmamak
B) Kâr sınırlamasına gitmek
C) Malın kusurunu söylemek
D) Ticarette yemin etmemek
E) Alışverişteki anlaşma şartlarını iki şahit huzurunda yazılı metne dönüştürmek

  • Cevap: B

10. Sınıf Ata Yayıncılık Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2021 Ders Kitabı Cevapları
Bu içeriğe emoji ile tepki ver
0
0
0
0
0
0
0

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!