Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 100

“10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 100

Taşlama: Bir kişiyi, durumu yermek veya toplumun olumsuz yönlerini eleştirmek için söylenen şiirlerdir. Kazak Abdal, Seyrani ve Ruhsati taşlamalarıyla tanınır.

Koçaklama: Savaş ve yiğitlik temalarını işleyen şiirlerdir. Köroğlu’nun koçaklamaları meşhurdur. Ağıt: Bir kişinin ölümünden yahut bir felaketten duyulan üzüntüyü ve acıyı dile getirmek için söylenen şiirlerdir. Ağıtlarda ölen kişinin iyiliği, yiğitliği ve onun yokluğunun acısı işlenir. Kimi ağıtlar, ölen kişinin ağzından söylenir. Kağızmanlı Hıfzi ile Bayburtlu Zihni’nin ağıtları meşhurdur. İlk söyleyicisi unutularak halka mal olan ağıtlar da vardır.

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Şiirin temasını belirleyiniz. Temayı belirlerken türün, dönemin veya anlayışın özelliği gereği birden çok temanın bir arada bulunabileceğini göz önünde bulundurunuz.

  • Cevap: Metnin teması ayrılık, gurbettir.

2. Şair, duygularını anlatmak için doğadan nasıl yararlanmıştır? Açıklayınız.

  • Cevap: Göllerin perişan olduğu, güllerin perişan olduğu, yaprakların döküldüğü, bağların bozulduğu, bülbülün konduğu dalların perişan olduğu, bülbüllerin sustuğu, sümbüllerin dağılıp güllerin solduğu, şairin Arap atına binip boylatamadığı söyleniyor. Tüm bunlar, şairin içinde bulunduğu ruh haline paralel olarak olumsuz bir şekilde verilmiştir.

3. Şiirde ahengi sağlayan unsurları (ölçü, kafi e, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.) belirleyerek bunların şiire katkısını değerlendiriniz.

  • Cevap:

– Şiirde 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

– İlk dörtlükte “göller perişan, güller perişan” derken “l” yarım kafiye, “-ler perişan” rediftir. İkinci dörtlükte “dağlar, bağlar” derken “-lar” redif “ağ” tam kafiyedir. Üçüncü dörtlükte “illeri, dilleri, gülleri” derken “-leri” redif, “l” yarım kafiyedir. Son dörtlükte “toylatamadım, boylatamadım” derken “-latamadım” redif, “oy” tam kafiyedir.

– Şiirde nakarat yoktur.

– “-ler/-lar” eki ve “perişan” kelimesi tekrar edilmiştir.

4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit ediniz. Şiirin nazım biçimini belirlerken şekil özelliklerini (nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü vb.); nazım türünü belirlerken içeriğini (konu, tema vb.) esas alınız.

  • Cevap: Şiirin nazım biçimi 11’li hece ölçüsünden dolayı koşma, nazım türü ise lirik bir konu işlendiği için güzellemedir.

5. Şiirle ilgili beğeni, tespit, eleştiri ve güncellemelerinizi metne dayanarak ifade ediniz.

  • Cevap: Şiirde gayet sade bir halk diliyle ayrılık, gurbet teması içten bir şekilde ve doğadan yararlanılarak ifade edilmiştir. Şairin duygusal durumu şiirde güzel bir şekilde yansıtılmıştır. Onun mutsuzluğu tüm doğaya da yansıtılmıştır.

1. Etkinlik

I
Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dil-bere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

II
Bre ağalar bre beğler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim

III
Sümmânî değilsin her işe âgâh
Geçer gençlik fayda vermez ah ü vah
İstersen geda ol ister padişah
Sonunda hâk ile yeksân ederler

IV
Kul Mustafa karakolda gezerken
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken
Yıkılası Bağdat seni döğerken
Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Yukarıdaki dörtlüklerin ait oldukları nazım biçimini aşağıdaki tabloya gerekçesiyle yazınız.

  • Cevap:

Dörtlük

I

Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dil-bere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez

Ait Olduğu Nazım Biçimi: Semai
Gerekçesi: 8’li hece ölçüsüyle lirik bir konu işlenmiştir.

II

Bre ağalar bre beğler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim

Ait Olduğu Nazım Biçimi: Semai
Gerekçesi: 8’li hece ölçüsüyle lirik bir konu işlenmiştir.

III

Sümmânî değilsin her işe âgâh
Geçer gençlik fayda vermez ah ü vah
İstersen geda ol ister padişah
Sonunda hâk ile yeksân ederler

Ait Olduğu Nazım Biçimi: Koşma
Gerekçesi: 11’li hece ölçüsü ve hayatın geçiciliği, ölüm teması gibi lirik bir konu işlendiği için.

IV

Kul Mustafa karakolda gezerken
Gülle kurşun yağmur gibi yağarken
Yıkılası Bağdat seni döğerken
Şehitlere serdar oldu Genç Osman

Ait Olduğu Nazım Biçimi: Koşma
Gerekçesi: 11’li hece ölçüsü ve hayatın geçiciliği, ölüm teması gibi lirik bir konu işlendiği için.

ÇÖZÜMLÜ CEVAP KAĞIDI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 100 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
18
clap
6
love
6
angry
1
confused
1
unlike
0
happy
0
sad

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!